Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів

1 - 25 з 118 записів
Назва послуги Базовий номер
U видавання книжок [видавництва] 410024
E publication of books  
F publication de livres  
U видавання книжок із бібліотек 410023
E lending libraries  
F prêt de livres  
U викладання / виховування / навчання 410017
E educational services / instruction services / teaching  
F enseignement / instruction / éducation  
U виховування в дошкільних закладах 410058
E nursery schools  
F écoles maternelles [éducation]  
U влаштовування балів 410082
E organization of balls  
F organisation de bals  
U влаштовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
E organization of shows [impresario services]  
F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
U влаштовування змагань [навчальних або дозвільних] 410010
E organization of competitions [education or entertainment]  
F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
U влаштовування і проводіння з'їздів 410046
E arranging and conducting of congresses  
F organisation et conduite de congrès  
U влаштовування і проводіння колоквіумів 410044
E arranging and conducting of colloquiums  
F organisation et conduite de colloques  
U влаштовування і проводіння конференцій 410045
E arranging and conducting of conferences  
F organisation et conduite de conférences  
U влаштовування і проводіння концертів 410185
E arranging and conducting of concerts  
F organisation et conduite de concerts  
U влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах 410076
E arranging and conducting of workshops [training]  
F organisation et conduite d'ateliers de formation  
U влаштовування і проводіння семінарів 410070
E arranging and conducting of seminars  
F organisation et conduite de séminaires  
U влаштовування і проводіння симпозіумів 410072
E arranging and conducting of symposiums  
F organisation et conduite de symposiums  
U влаштовування конкурсів краси 410077
E arranging of beauty contests  
F organisation de concours de beauté  
U влаштовування культурних або навчальних виставок 410051
E organization of exhibitions for cultural or educational purposes  
F organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs  
U влаштовування лотерей 410081
E operating lotteries  
F organisation de loteries  
U влаштовування показів мод з розважальною метою 410188
E organization of fashion shows for entertainment purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins de divertissement  
U влаштовування розваг у таборах відпочинку 410055
E holiday camp services [entertainment]  
F services de camps de vacances [divertissement]  
U влаштовування спортивних змагань 410059
E organization of sports competitions  
F organisation de compétitions sportives  
U гімнастичне навчання 410021
E gymnastic instruction  
F enseignement de la gymnastique  
U готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів 410092
E electronic desktop publishing  
F micro-édition  
U готування радіо- і телевізійних програм 410026
E production of radio and television programmes  
F montage de programmes de télévision et radiophoniques / montage de programmes radiophoniques et de télévision  
U дозвілля / розваги 410004
E amusements / entertainment  
F divertissement  
U дозвілля або навчання в клубах 410043
E club services [entertainment or education]  
F services de clubs [divertissement ou éducation]  
1 - 25 з 118 записів