Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів

1 - 50 з 118 записів
Назва послуги Базовий номер
U видавання книжок [видавництва] 410024
E publication of books  
F publication de livres  
U видавання книжок із бібліотек 410023
E lending libraries  
F prêt de livres  
U викладання / виховування / навчання 410017
E educational services / instruction services / teaching  
F enseignement / instruction / éducation  
U виховування в дошкільних закладах 410058
E nursery schools  
F écoles maternelles [éducation]  
U влаштовування балів 410082
E organization of balls  
F organisation de bals  
U влаштовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
E organization of shows [impresario services]  
F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
U влаштовування змагань [навчальних або дозвільних] 410010
E organization of competitions [education or entertainment]  
F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
U влаштовування і проводіння з'їздів 410046
E arranging and conducting of congresses  
F organisation et conduite de congrès  
U влаштовування і проводіння колоквіумів 410044
E arranging and conducting of colloquiums  
F organisation et conduite de colloques  
U влаштовування і проводіння конференцій 410045
E arranging and conducting of conferences  
F organisation et conduite de conférences  
U влаштовування і проводіння концертів 410185
E arranging and conducting of concerts  
F organisation et conduite de concerts  
U влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах 410076
E arranging and conducting of workshops [training]  
F organisation et conduite d'ateliers de formation  
U влаштовування і проводіння семінарів 410070
E arranging and conducting of seminars  
F organisation et conduite de séminaires  
U влаштовування і проводіння симпозіумів 410072
E arranging and conducting of symposiums  
F organisation et conduite de symposiums  
U влаштовування конкурсів краси 410077
E arranging of beauty contests  
F organisation de concours de beauté  
U влаштовування культурних або навчальних виставок 410051
E organization of exhibitions for cultural or educational purposes  
F organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs  
U влаштовування лотерей 410081
E operating lotteries  
F organisation de loteries  
U влаштовування показів мод з розважальною метою 410188
E organization of fashion shows for entertainment purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins de divertissement  
U влаштовування розваг у таборах відпочинку 410055
E holiday camp services [entertainment]  
F services de camps de vacances [divertissement]  
U влаштовування спортивних змагань 410059
E organization of sports competitions  
F organisation de compétitions sportives  
U гімнастичне навчання 410021
E gymnastic instruction  
F enseignement de la gymnastique  
U готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів 410092
E electronic desktop publishing  
F micro-édition  
U готування радіо- і телевізійних програм 410026
E production of radio and television programmes  
F montage de programmes de télévision et radiophoniques / montage de programmes radiophoniques et de télévision  
U дозвілля / розваги 410004
E amusements / entertainment  
F divertissement  
U дозвілля або навчання в клубах 410043
E club services [entertainment or education]  
F services de clubs [divertissement ou éducation]  
U дресирування тварин 410005
E animal training  
F dressage d'animaux  
U дублювання 410079
E dubbing  
F postsynchronisation  
U екзаменування у навчанні 410049
E educational examination  
F épreuves pédagogiques  
U забезпечування необхідним для гольфа 410053
E providing golf facilities  
F mise à disposition de parcours de golf  
U забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор 410084
E providing amusement arcade services  
F services de salles de jeux  
U забезпечування спортивним устаткованням 410035
E providing sports facilities  
F mise à disposition d'installations sportives  
U заочні курси 410011
E correspondence courses  
F cours par correspondance / enseignement par correspondance  
U записування на відеоплівки 410106
E videotaping  
F enregistrement [filmage] sur bandes vidéo  
U ігрові послуги через комп'ютерні мережі 410094
E game services provided on-line from a computer network  
F services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique  
U інформування щодо виховування 410048
E education information  
F informations en matière d'éducation  
U інформування щодо дозвілля 410064
E recreation information  
F informations en matière de récréation  
U інформування щодо розваг 410050
E entertainment information  
F informations en matière de divertissement  
U караоке-послуги 410095
E providing karaoke services  
F mise à disposition d'équipements de karaoké  
U кіностудії 410008
E movie studios  
F studios de cinéma  
U макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних 410187
E layout services, other than for advertising purposes  
F mise en pages, autre qu'à buts publicitaires  
U мікрофільмування 410182
E microfilming  
F microfilmage  
U монтування відеострічок 410090
E videotape editing  
F montage de bandes vidéo  
U музейні послуги [презентації, виставки] 410062
E providing museum facilities [presentation, exhibitions]  
F services de musées [présentation, expositions]  
U мюзик-холи 410027
E music-halls  
F music-hall  
U навчання в академіях 410002
E academies [education]  
F académies [éducation]  
U навчання індивідуальне 410202
E tutoring  
F tutorat  
U надавання місць для дозвілля та розваг 410014
E providing recreation facilities  
F mise à disposition d'installations de loisirs  
U надавання моделей для художників 410036
E modelling for artists  
F services de modèles pour artistes  
U надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн 410201
E providing on-line videos, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables  
U надавання незавантажних мережних електронних публікацій 410099
E providing on-line electronic publications, not downloadable  
F mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables  
1 - 50 з 118 записів