Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

1 - 50 з 129 записів
Назва послуги Базовий номер
U академії [освіта] 410002
E academies [education]  
F académies [éducation]  
U викладання / освітні послуги 410017
E teaching / educational services / instruction services  
F enseignement / éducation / instruction  
U відеознімання 410106
E videotaping  
F enregistrement [filmage] sur bandes vidéo  
U влаштовування і проведення з'їздів 410046
E arranging and conducting of congresses  
F organisation et conduite de congrès  
U влаштовування і проведення колоквіумів 410044
E arranging and conducting of colloquiums  
F organisation et conduite de colloques  
U влаштовування і проведення конференцій 410045
E arranging and conducting of conferences  
F organisation et conduite de conférences  
U влаштовування і проведення концертів 410185
E arranging and conducting of concerts  
F organisation et conduite de concerts  
U влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю 410203
E arranging and conducting of in-person educational forums  
F organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels  
U влаштовування і проведення практичних занять [навчання] 410076
E arranging and conducting of workshops [training]  
F organisation et conduite d'ateliers de formation  
U влаштовування і проведення семінарів 410070
E arranging and conducting of seminars  
F organisation et conduite de séminaires  
U влаштовування і проведення симпозіумів 410072
E arranging and conducting of symposiums  
F organisation et conduite de symposiums  
U влаштовування конкурсів краси 410077
E arranging of beauty contests  
F organisation de concours de beauté  
U гімнастичне викладання 410021
E gymnastic instruction  
F enseignement de la gymnastique  
U готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів 410092
E electronic desktop publishing  
F micro-édition  
U дошкільні навчальні заклади 410058
E nursery schools  
F écoles maternelles [éducation]  
U дресирування тварин 410005
E animal training  
F dressage d'animaux  
U дубльований переклад 410079
E dubbing  
F postsynchronisation  
U екзаменування у навчанні 410049
E educational examination  
F services d'examens pédagogiques  
U забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн 410201
E providing on-line videos, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables  
U забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн 410099
E providing on-line electronic publications, not downloadable  
F mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables  
U забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн 410200
E providing on-line music, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable  
U забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу 410209
E providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand transmission services / providing television programs, not downloadable, via video-on-demand transmission services  
F mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande  
U забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу 410208
E providing films, not downloadable, via video-on-demand transmission services  
F mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande  
U забезпечування спортивним устаткованням 410035
E providing sports facilities  
F mise à disposition d'installations sportives  
U забезпечування устаткованням для відпочинку 410014
E providing recreation facilities  
F mise à disposition d'installations de loisirs  
U забезпечування устаткованням для гольфа 410053
E providing golf facilities  
F mise à disposition de parcours de golf  
U забезпечування устаткованням для казино [азартних ігор] 410042
E providing casino facilities [gambling]  
F services de casino [jeux]  
U замовляння квитків на видовища 410078
E booking of seats for shows  
F réservation de places de spectacles  
U заочні курси 410011
E correspondence courses  
F enseignement par correspondance / cours par correspondance  
U ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу 410094
E game services provided on-line from a computer network  
F services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique  
U інформування щодо відпочинку 410064
E recreation information  
F informations en matière de récréation  
U інформування щодо освіти 410048
E education information  
F informations en matière d'éducation  
U інформування щодо розваг 410050
E entertainment information  
F informations en matière de divertissement  
U кінопокази 410057
E cinema presentations / movie theatre presentations  
F projection de films cinématographiques  
U мікрофільмування 410182
E microfilming  
F microfilmage  
U монтування відеострічок 410090
E videotape editing  
F montage de bandes vidéo  
U навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів 410207
E training services provided via simulators  
F services de formation par le biais de simulateurs  
U навчання айкідо 410211
E aikido instruction  
F enseignement de l’aïkido  
U навчання з проведення чайної церемонії 410210
E sado instruction [tea ceremony instruction]  
F sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]  
U навчання індивідуальне 410202
E tutoring  
F tutorat  
U навчання у школах-інтернатах 410075
E boarding school education  
F enseignement en pensionnat  
U надавання музейних послуг [презентації, виставки] 410062
E providing museum facilities [presentation, exhibitions]  
F services de musées [présentation, expositions]  
U написання кіносценаріїв 410205
E screenplay writing  
F écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques  
U написання пісень 410204
E songwriting  
F services d'auteur-compositeur  
U написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби 410089
E scriptwriting, other than for advertising purposes  
F écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires  
U написання текстів* 410184
E writing of texts*  
F rédaction de textes*  
U організовування балів 410082
E organization of balls  
F organisation de bals  
U організовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
E organization of shows [impresario services]  
F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
U організовування виставок на культурні або освітні потреби 410051
E organization of exhibitions for cultural or educational purposes  
F organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs  
U організовування конкурсів [освітніх або розважальних] 410010
E organization of competitions [education or entertainment]  
F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
1 - 50 з 129 записів