Клас 43

Послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом

Відображено всі 30 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U агентства із забезпечування житлом [у готелях, пансіонах] 430004
E accommodation bureaux [hotels, boarding houses]  
F agences de logement [hôtels, pensions]  
U будинки для людей похилого віку 430013
E retirement homes  
F maisons de retraite pour personnes âgées  
U готелі 430073
E hotels  
F services hôteliers  
U закусочні 430108
E snack-bars  
F restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]  
U замовляння [бронювання] тимчасового житла 430162
E temporary accommodation reservations  
F réservation de logements temporaires  
U замовляння місць в пансіонатах 430104
E boarding house bookings  
F réservation de pensions  
U їдальні 430027
E canteens  
F cantines  
U кафе 430024
E cafés  
F cafés-restaurants  
U кафетерії 430025
E cafeterias  
F cafétérias  
U мотелі 430183
E motels  
F services de motels  
U надавання приміщень в таборах відпочинку 430145
E holiday camp services [lodging]  
F services de camps de vacances [hébergement]  
U наймання [орендування] приміщень на збори 430187
E rental of meeting rooms  
F location de salles de réunions  
U наймання [орендування] тимчасового житла 430028
E rental of temporary accommodation  
F location de logements temporaires  
U наймання [прокат] кухонного обладдя 430190
E rental of cooking apparatus  
F location d'appareils de cuisson  
U наймання [прокат] наметів 430189
E rental of tents  
F location de tentes  
U наймання [прокат] освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій 430192
E rental of lighting apparatus other than for theatrical sets or television studios  
F location d'appareils d'éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision  
U наймання [прокат] перемісних будинків 430160
E rental of transportable buildings*  
F location de constructions transportables*  
U наймання [прокат] роздавальних пристроїв [диспенсерів] для питної води 430191
E rental of drinking water dispensers  
F location de fontaines [distributeurs] à eau potable  
U наймання [прокат] стільців, столів, скатерок, скляного посуду 430186
E rental of chairs, tables, table linen, glassware  
F location de chaises, tables, linge de table et verrerie  
U пансіонати 430066
E boarding houses  
F pensions  
U пансіони для тварин 430134
E boarding for animals  
F pensions pour animaux  
U попереднє замовляння місць в готелях 430105
E hotel reservations  
F réservation d'hôtels  
U послуги барів 430138
E bar services  
F services de bars  
U послуги таборів туристських 430026
E providing campground facilities  
F mise à disposition de terrains de camping  
U послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам 430010
E food and drink catering  
F services de traiteurs  
U ресторани 430102
E restaurants  
F restauration [repas]  
U ресторани самообслуговування 430107
E self-service restaurants  
F restaurants libre-service  
U створювання композицій з харчових продуктів 430193
E food sculpting  
F sculpture culinaire  
U туристські бази 430071
E tourist homes  
F maisons de vacances  
U ясла дитячі 430098
E day-nurseries [crèches]  
F crèches d'enfants  
Відображено всі 30 записи(-ів)