Клас 45

Завантажити перелік у текстовому файлі

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами

Назва послуги Базовий номер
U повертання втрачених речей 450200
E lost property return  
F retour des objets trouvés  
U пожежогасіння 450179
E fire-fighting  
F services d'extinction de feu  
U послуги агентств з усиновлювання 450193
E adoption agency services  
F services d'agences d'adoption  
U послуги гадання на картах 450226
E cartomancy services  
F services de cartomancie  
U послуги детективних агентств 450003
E detective agency services  
F services d'agences de détectives  
U послуги з бальзамування 450220
E embalming services  
F services de thanatopraxie  
U послуги з вигулювання собак 450232
E dog walking services  
F services de promenade de chiens  
U послуги з підготовки юридичних документів 450221
E legal document preparation services  
F services d’élaboration de documents juridiques  
U послуги з представництва у суді 450211
E litigation services  
F services de contentieux  
U послуги крематоріїв 450047
E crematorium services  
F services de crémation  
U послуги соціальних мереж у режимі он-лайн 450218
E on-line social networking services  
F services de réseautage social en ligne  
U послуги шлюбних агентств 450112
E marriage agency services  
F services d'agences matrimoniales  
U послуги щодо особистої охорони 450001
E personal body guarding  
F protection rapprochée [escorte] / escorte [protection rapprochée]  
U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
E alternative dispute resolution services  
F services extrajudiciaires de résolution de différends  
U похоронні бюро 450057
E funerary undertaking  
F services de pompes funèbres  
U похоронні послуги 450056
E burial services  
F services d'inhumation  
U пошуки зниклих людей 450053
E missing person investigations  
F enquêtes sur personnes portées disparues / recherches de personnes portées disparues  
U правове адміністрування ліцензій 450223
E legal administration of licences  
F administration juridique de licences  
U правові досліджування 450210
E legal research  
F recherches légales / recherches judiciaires  
U проведення похоронних церемоній 450229
E conducting funeral ceremonies  
F conduite de cérémonies funéraires  
U проведення релігійних церемоній 450231
E conducting religious ceremonies  
F célébration de cérémonies religieuses  
U прокат вечірнього одягу 450046
E evening dress rental  
F location de tenues de soirée  
U прокат вогнегасників 450204
E rental of fire extinguishers  
F location d'extincteurs  
U прокат засобів пожежної сигналізації 450203
E rental of fire alarms  
F location d'avertisseurs d'incendie  
U прокат одягу 450081
E clothing rental  
F location de vêtements / location d'habits