Шановні користувачі!

З 01 січня 2024 року Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) запроваджується версія 2024 року 12-ї редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП (12-2024)).

В Україні постійно забезпечується гармонізація з діяльністю ВОІВ у сфері актуалізації поточних версій/редакцій класифікацій об’єктів промислової власності. Тому протягом 2023 року в УКРНОІВІ забезпечено реалізацію комплексу заходів із підготовки МКТП (12-2024) у перекладі українською мовою.

Зазначена версія поточної редакції МКТП містить зміни та доповнення до версії 2023 року 12-ї редакції, прийняті Комітетом експертів Ніццького союзу на його 33-й сесії, яка відбулась з 01 по 05 квітня 2023 року в м. Женева, Швейцарська Конфедерація, в гібридному форматі.

Загалом, Комітетом експертів було прийнято низку рішень, за результатами яких внесено 282 зміни та доповнення. Вони, зокрема, стосувалися внесення нових назв товарів/послуг та додавання синонімів до існуючих назв чи їх модифікації, що полягало як в уточненні сучасної назви певного товару/послуги, так і в коригуванні написання назви товару/послуги англійською та французькою мовами для уникнення розбіжностей у тлумаченні при перекладі назв товарів/послуг на національні мови країн світу. Було також повністю вилучено 11 базових номерів.

Крім того, з метою удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, в УКРНОІВІ виконувались роботи з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису. З урахуванням зазначеної актуалізації українськомовна версія класифікації зазнала 400 змін.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), зображення торговельної марки та перелік товарів і послуг, внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, визначають обсяг правової охорони, що надається торговельній марці. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію торговельної марки уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії поточної редакції МКТП.

Також звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 1 статті 8 Закону для встановлення дати подання заявки вимагається одержання Національним органом інтелектуальної власності, функції якого виконує УКРНОІВІ, матеріалів, що містять в тому числі перелік товарів і послуг, для яких заявляється торговельна марка, викладений українською мовою.