Назви товарів чи послуг, що наявні у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких здебільшого належать товари чи послуги. Тому для уточнення класифікування кожного окремого виробу чи кожної окремої послуги необхідно користуватися алфавітним переліком.


ТОВАРИ


Якщо виріб неможливо покласифікувати за допомогою переліку товарів за класами, пояснювальних приміток і алфавітного переліку, необхідно використовувати такі критерії:
(a) Готовий виріб здебільшого класифікується за його функцією чи призначенням. Якщо функції чи призначення готового виробу не зазначені у жодному заголовку класу, готовий виріб класифікують за аналогією з іншими подібними готовими виробами, зазначеними в алфавітному переліку. Якщо такого знайти не вдається, необхідно використовувати додаткові критерії, такі як матеріал, з якого виготовлено виріб, чи принцип його роботи.
(b) Готовий виріб, що є сукупністю складових багатоцільового призначення (наприклад годинник з вбудованим радіоприймачем), може бути покласифікований в усіх класах, що відповідають будь-яким з його функцій чи призначень. Проте, якщо товар має основне призначення, його слід покласифікувати до цього класу. Якщо ці функції чи призначення не зазначені у жодному заголовку класу, необхідно використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).
(c) Сировина, необроблена чи напівоброблена, здебільшого класифікується за її складом.
(d) Товари, призначені бути складовими інших виробів, здебільшого класифікуються у тих самих класах, що й вироби, які їх містять, тільки якщо товари такого типу не можна використовувати для інших цілей. В усіх інших випадках використовуються критерії, вказані вище в пункті (a).
(e) Якщо готовий виріб чи напівфабрикат класифікують за матеріалом, з якого його виготовлено, а він виготовлений з кількох різних матеріалів, то здебільшого виріб класифікують за матеріалом, що переважає у його складі.
(f) Вмістини, пристосовані до виробів, які вони містять, здебільшого класифікуються у тих самих класах, що й самі вироби.


ПОСЛУГИ


Якщо послугу неможливо покласифікувати за допомогою переліку послуг за класами, пояснювальних приміток і алфавітного переліку, необхідно використовувати такі критерії:
(a) Послуги здебільшого класифікуються відповідно до видів діяльності, вказаних у заголовках класів послуг і відповідних пояснювальних примітках, або, якщо таких знайти не вдається, за аналогією з іншими подібними послугами, зазначеними в алфавітному переліку.
(b) Послуги з прокату або оренди здебільшого класифікуються у тих самих класах, що й послуги, здійснювані за допомогою об'єктів прокату або оренди (наприклад прокат телефонів - Кл. 38). Лізингові послуги аналогічні послугам з прокату або оренди і тому мають бути покласифіковані подібним чином. Однак, фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу або лізингу майна з правом його купівлі класифікуються у Класі 36 як фінансові послуги.
(c) Послуги щодо надавання порад, інформування та консультування здебільшого класифікуються в тих самих класах, що і послуги, які відповідають предметові порад, інформування та консультування, наприклад консультування з питань перевезень (Кл. 39), консультування з керування підприємницькою діяльністю (Кл. 35), фінансове консультування (Кл. 36), косметичне консультування (Кл. 44). Надавання порад, інформації і консультацій за допомогою електронних засобів (наприклад телефоном, через комп’ютер) не впливає на класифікування цих послуг.
(d) Засоби, за допомогою яких надається послуга, здебільшого не мають жодного впливу на класифікування послуг. Наприклад, консультування фінансове покласифіковане у Класі 36 незалежно від того, чи надаються послуги особисто, телефоном, в режимі онлайн або у віртуальних середовищах. Однак це зауваження не застосовується, якщо мета або результат послуги змінюється через засоби або місце її надання. Це стосується, наприклад, випадків, коли певні послуги надаються у середовищах віртуальної реальності. Наприклад, послуги з перевезення, що належать до Класу 39, пов'язані з переміщуванням товарів або людей з одного фізичного місця в інше. Однак у середовищах віртуальної реальності, ці послуги мають інше призначення або результат, і їх необхідно чітко визначити для відповідного класифікування, наприклад, послуги з симуляції подорожей, що надаються у середовищах віртуальної реальності, на розважальні потреби. (Кл. 41).
(e) Послуги, які надаються в рамках франчайзингу, здебільшого класифікуються у тому самому класі, що й послуги, які надаються правовласником (наприклад поради у сфері підприємницької діяльності стосовно франчайзингу (Кл. 35), фінансові послуги стосовно франчайзингу (Кл. 36), правові послуги стосовно франчайзингу (Кл. 45)).