Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

З 1 січня 2016 року набула чинності версія 2016 року 10-ї редакції МКТП (МКТП (10-2016)) у перекладі українською мовою.

Зазначена версія класифікації містить такі зміни:

  • зміни, внесені Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – МБ ВОІВ) на виконання рішення Комітету експертів Ніццького союзу, прийнятого на його 25 сесії, яка відбулась 27 квітня - 1 травня 2015 року у м. Женева, Швейцарська Конфедерація;
  • зміни, пов’язані із уточненням перекладу тексту МКТП українською мовою.

Зміни, внесені МБ ВОІВ, чинні з 1 січня 2016 року на підставі статті 4 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода) і полягають у внесенні нових формулювань товарів і послуг, наданні окремих базових номерів неабсолютним синонімам деяких формулювань, вилученні або зміні деяких формулювань товарів і послуг у зв’язку із їх актуалізацією.

Нагадуємо, що відповідно до статті 3 Ніццької угоди, МКТП підлягає періодичному оновленню з метою актуалізації. Перегляд МКТП та ухвалення рішень про внесення змін до класифікації здійснюється Комітетом експертів, до якого входять представники всіх держав-учасниць Ніццької угоди та регіональних організацій, якими також застосовується МКТП.

Починаючи з 2013 року Комітет експертів Ніццького союзу щорічно переглядає МКТП. Таким чином, нові редакції МКТП звичайно набувають чинності кожні п’ять років, а протягом цього періоду з 1-го січня кожного року набуває чинності відповідна щорічна версія чинної редакції.

З метою підвищення якості експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, в Укрпатенті тривають роботи з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зображення знака та перелік товарів і послуг, внесені до реєстру, визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію знака уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії МКТП.

Для зручності заявників створено таблиці, що містять перелік формулювань товарів і послуг, які зазнали змін, були модифіковані, вилучені повністю чи перенесені на окремі базові номери або внесені у текст класифікації.