Назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Тому для уточнення класифікування кожного окремого товару чи кожної окремої послуги слід користуватися алфавітним переліком.


ТОВАРИ


Якщо товар неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток і алфавітного переліку, слід використовувати такі критерії:
(a) Готовий товар здебільшого класифікують за його функцією чи призначенням. Якщо функція чи призначення готового товару не зазначені у жодному заголовку класу, готовий товар класифікують за аналогією з іншими подібними готовими товарами, які фігурують в алфавітному переліку. Якщо такого знайти не вдається, слід використовувати додаткові критерії, такі як матеріал, з якого виготовлено товар, чи режим його роботи.
(b) Готовий товар, що є сукупністю складових багатоцільового призначення (наприклад, годинник з вбудованим радіоприймачем), можна відносити до всіх класів, що відповідають будь-якій з його функцій чи призначень. Якщо ці функції чи призначення не фігурують у жодному заголовку класу, слід використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).
(c) Сировину, необроблену чи напівоброблену, здебільшого класифікують за матеріалом.
(d) Товари, призначені бути складовими інших товарів, здебільшого відносять до того самого класу, що й товари, які їх містять, тільки якщо товари такого типу не можна використовувати для інших цілей. В усіх інших випадках слід використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).
(e) Якщо товар, готовий чи неготовий, класифікують за матеріалом, з якого його виготовлено, а його зроблено з кількох матеріалів, здебільшого товар класифікують за матеріалом, що переважає у складі товару.
(f) Вмістини, пристосовані до товарів, які вони містять, здебільшого відносять до тих самих класів, що й товари.


ПОСЛУГИ


Якщо послугу неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток і алфавітного переліку, слід використовувати такі критерії:
(a) Послуги здебільшого класифікують відповідно до видів діяльності, вказаних у заголовках класів послуг і відповідних пояснювальних примітках або, якщо такого знайти не вдається, за аналогією з іншими подібними послугами, зазначеними в алфавітному переліку.
(b) Послуги з прокату або оренди здебільшого відносять до тих самих класів, що й послуги, здійснювані за допомогою об’єктів прокату або оренди (наприклад, прокат телефонів - Клас 38). Лізингові послуги аналогічні послугам з прокату або оренди і тому мають бути віднесені до тих самих класів. Однак, фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу або лізингу майна з правом його купівлі відносяться до Класу 36 як фінансові послуги.
(c) Послуги щодо надавання порад, інформування та консультування, як правило, містяться в тих самих класах, що і послуги, які відповідають предметові порад, інформування та консультування, наприклад, консультування з питань перевезення (Кл. 39), консультування з керування підприємницькою діяльністю (Кл. 35), фінансове консультування (Кл. 36), косметичне консультування (Кл. 44). Надавання порад, інформації і консультацій за допомогою електронних засобів (наприклад, телефоном, через комп’ютер) не впливає на класифікування цих послуг.
(d) Послуги, які надаються в рамках франчайзингу, відносяться до того самого класу, що й послуги, які надаються правовласником (наприклад, поради у сфері підприємницької діяльності стосовно франчайзингу (Клас 35), фінансові послуги стосовно франчайзингу (Клас 36), правові послуги стосовно франчайзингу (Клас 45)).