Товари - В

Кл. Назва товару Базовий номер
04 U вазелін технічний 040047
  E petroleum jelly for industrial purposes  
  F gelée de pétrole à usage industriel  
21 U вази 210190
  E vases  
  F vases  
21 U вази на фрукти 210089
  E fruit cups  
  F coupes à fruits  
09 U вакуумметри 090302
  E vacuum gauges  
  F indicateurs de vide / vacuomètres  
07 U вакуумні насоси [помпи] [машини] 070312
  E vacuum pumps [machines]  
  F pompes à vide [machines]  
05 U вакцини 050107
  E vaccines  
  F vaccins  
18 U валізи 180085
  E valises  
  F valises  
18 U валізи багажні 180092
  E trunks [luggage]  
  F malles  
18 U валізки на документи 180073
  E attaché cases  
  F mallettes pour documents  
10 U валізки на лікарські [медичні] інструменти 100116
  E cases fitted for medical instruments  
  F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
16 U валки для художників 160215
  E house painters' rollers  
  F rouleaux de peintres en bâtiment  
16 U валки до друкарських машинок 160118
  E rollers for typewriters  
  F cylindres de machines à écrire  
07 U вальці прокатних станів 070141
  E rolling mill cylinders  
  F cylindres de laminoirs  
08 U валяльне знаряддя [ручні інструменти] 080052
  E fulling tools [hand tools]  
  F fouloirs [outils]  
06 U ванадій 060259
  E vanadium  
  F vanadium