Товари - В

126 - 150 з 466 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
  E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
  F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
25 U взуття для купання 250005
  E bath slippers  
  F souliers de bain  
10 U взуття ортопедичне 100051
  E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
  F chaussures orthopédiques  
21 U вибивала килимові ручні 210008
  E carpet beaters [hand instruments]  
  F tapettes pour battre les tapis  
03 U вибілювальна сода 030027
  E bleaching soda  
  F soude pour blanchir  
03 U вибілювальні препарати пральні 030028
  E laundry bleach / laundry bleaching preparations  
  F produits de blanchiment pour la lessive / produits de blanchissage  
03 U вибілювальні солі 030026
  E bleaching salts  
  F sels pour blanchir  
01 U вибілювальні хімікати для жирів 010339
  E fat-bleaching chemicals  
  F produits pour blanchir les graisses  
03 U вибілювачі [знебарвники] на косметичні потреби 030192
  E bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes  
  F décolorants à usage cosmétique  
01 U вибілювачі [знебарвники] на промислові потреби 010580
  E bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes / decolorants for industrial purposes  
  F décolorants à usage industriel / produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel  
03 U вибілювачі для вичиненої шкіри 030025
  E leather bleaching preparations  
  F produits pour blanchir le cuir  
11 U вибухобезпечні лампи 110182
  E safety lamps  
  F lampes de sûreté  
13 U вибухові пристрої для подавання сигналів у тумані 130064
  E fog signals, explosive  
  F signaux de brouillard explosifs / signaux de brume explosifs  
13 U вибухові речовини 130034
  E explosives  
  F explosifs / produits fulminants  
13 U вибухові речовини з пороху 130051
  E explosive powders  
  F poudres explosives  
13 U вибухові речовини на основі нітрату амонію 130005
  E ammonium nitrate explosives / nitrate of ammonia explosives  
  F explosifs au nitrate d'ammonium  
05 U вивари лікарські [медичні] на фармацевтичні потреби 050109
  E decoctions for pharmaceutical purposes  
  F décoctions à usage pharmaceutique  
20 U вивіски дерев'яні або пластмасові 200253
  E signboards of wood or plastics  
  F enseignes en bois ou en matières plastiques  
06 U вивіски металеві 060370
  E signboards of metal  
  F enseignes en métal  
16 U вивіски паперові або картонні 160327
  E signboards of paper or cardboard  
  F enseignes en papier ou en carton  
21 U вивіски порцелянові або скляні 210279
  E signboards of porcelain or glass  
  F enseignes en porcelaine ou en verre  
09 U виводи [клеми] [електричні] 090089
  E terminals [electricity]  
  F bornes [électricité]  
07 U вивозильні засоби гірничі [засоби для відкатки] 070185
  E extractors for mines / haulage apparatus [mining]  
  F extracteurs [mines]  
08 U виделки столові 080070
  E table forks  
  F fourchettes  
07 U видувальні машини 070534
  E blowing machines  
  F machines soufflantes  
126 - 150 з 466 записів