Товари - В

Відображено всі 466 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U ваги 090074
  E scales  
  F balances  
09 U ваги мостові, ваги-платформи 090081
  E weighbridges  
  F bascules [appareils de pesage]  
05 U вагінальні промивальні засоби 050393
  E vaginal washes  
  F bains vaginaux  
10 U вагінальні шприци 100143
  E vaginal syringes  
  F seringues vaginales  
12 U вагонетки 120076
  E waggons  
  F wagonnets  
12 U вагонетки перекидні вантажні 120265
  E tilt trucks  
  F chariots à bascule  
12 U вагони-ресторани 120172
  E dining cars  
  F wagons-restaurants  
12 U вагони-рефрижератори 120129
  E refrigerated waggons [railroad vehicles] / refrigerated wagons [railroad vehicles]  
  F wagons frigorifiques  
07 U вагонопідіймачі 070271
  E truck lifts / waggon lifts  
  F monte-wagon  
08 U важелі 080153
  E levers  
  F leviers  
09 U важелі звукознімачів до програвачів 090095
  E tone arms for record players  
  F bras acoustiques pour tourne-disques  
01 U важка вода 010253
  E heavy water  
  F eau lourde  
09 U важки прямовисні 090257
  E plumb bobs  
  F plombs de fils à plomb  
03 U вазелін косметичний 030109
  E petroleum jelly for cosmetic purposes  
  F gelée de pétrole à usage cosmétique  
05 U вазелін на лікарські [медичні] потреби 050339
  E petroleum jelly for medical purposes  
  F gelée de pétrole à usage médical  
04 U вазелін технічний 040047
  E petroleum jelly for industrial purposes  
  F gelée de pétrole à usage industriel  
21 U вази 210190
  E vases  
  F vases  
21 U вази на фрукти 210089
  E fruit cups  
  F coupes à fruits  
09 U вакуумметри 090302
  E vacuum gauges  
  F indicateurs de vide / vacuomètres  
07 U вакуумні насоси [помпи] [машини] 070312
  E vacuum pumps [machines]  
  F pompes à vide [machines]  
05 U вакцини 050107
  E vaccines  
  F vaccins  
18 U валізи 180085
  E valises  
  F valises  
18 U валізи багажні 180092
  E trunks [luggage]  
  F malles  
18 U валізки на документи 180073
  E attaché cases  
  F mallettes pour documents  
10 U валізки на лікарські [медичні] інструменти 100116
  E cases fitted for medical instruments  
  F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
16 U валки для художників 160215
  E house painters' rollers  
  F rouleaux de peintres en bâtiment  
16 U валки до друкарських машинок 160118
  E rollers for typewriters  
  F cylindres de machines à écrire  
07 U вальці прокатних станів 070141
  E rolling mill cylinders  
  F cylindres de laminoirs  
08 U валяльне знаряддя [ручні інструменти] 080052
  E fulling tools [hand tools]  
  F fouloirs [outils]  
06 U ванадій 060259
  E vanadium  
  F vanadium  
30 U ванілін [замінник ванілі] 300131
  E vanillin [vanilla substitute]  
  F vanilline [succédané de la vanille]  
30 U ваніль [запашник] 300130
  E vanilla [flavoring] [flavouring]  
  F vanille [aromate]  
11 U ванни 110033
  E bath tubs  
  F baignoires  
06 U ванни для птахів [конструкції металеві] 060280
  E bird baths [structures of metal]  
  F baignoires d'oiseaux [constructions métalliques]  
11 U ванни на мінеральну воду [посудини] 110291
  E spa baths [vessels]  
  F bains à remous  
21 U ванни пташині * 210019
  E bird baths*  
  F baignoires d'oiseaux*  
19 U ванни пташині [конструкції неметалеві] 190194
  E bird baths [structures, not of metal]  
  F baignoires d'oiseaux [constructions non métalliques]  
20 U вантажні обмежувачі неметалеві для залізничних вагонів 200055
  E loading gauge rods, not of metal, for railway waggons [wagons]  
  F gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer  
06 U вантажні піддони металеві 060325
  E loading pallets of metal  
  F palettes [plateaux] de chargement métalliques / plateaux [palettes] de chargement métalliques  
20 U вантажні піддони неметалеві 200054
  E loading pallets, not of metal  
  F palettes [plateaux] de chargement non métalliques / plateaux [palettes] de chargement non métalliques  
07 U вантажні похилі площадки, платформи 070096
  E loading ramps  
  F ponts de chargement  
07 U вантажні стріли 070251
  E derricks  
  F mâts de charge  
12 U вантажні триколісні велосипеди і мотоцикли 120162
  E carrier tricycles / delivery tricycles  
  F triporteurs  
19 U вапно 190052
  E lime  
  F chaux  
31 U вапно до кормів 310028
  E lime for animal forage  
  F chaux pour fourrage  
19 U вапняк 190043
  E calcareous stone / limestone  
  F liais [pierre] / pierres calcaires  
19 U вапняна глина 190211
  E calcareous marl  
  F marnes calcaires  
02 U вапняне молоко 020042
  E lime wash  
  F lait de chaux  
15 U варгани [музичні інструменти] 150038
  E Jews' harps [musical instruments]  
  F guimbardes [instruments de musique]  
29 U варення 290079
  E marmalade  
  F marmelades  
09 U варіометри 090493
  E variometers  
  F variomètres  
22 U вата для набивання та оббивання 220061
  E wadding for padding and stuffing upholstery  
  F ouate pour le rembourrage ou le capitonnage  
17 U вата конопатильна 170032
  E cotton wool for packing [caulking]  
  F coton à étouper  
03 U вата косметична 030066
  E cotton wool for cosmetic purposes  
  F ouate à usage cosmétique  
05 U вата лікарська [медична] 050072
  E wadding for medical purposes  
  F ouate à usage médical  
22 U вата цідильна [фільтрувальна] 220060
  E wadding for filtering  
  F ouate à filtrer  
17 U вата шлакова [жужільна] ізоляційна 170061
  E slag wool [insulator]  
  F laine de laitier [isolant] / laine de scorie [isolant]  
03 U ватні палички косметичні 030019
  E cotton sticks for cosmetic purposes / swabs [toiletries]  
  F bâtonnets ouatés à usage cosmétique  
11 U вафельниці електричні 110258
  E waffle irons, electric  
  F fers à bricelets électriques / fers à pâtisserie électriques / gaufriers électriques  
21 U вафельниці неелектричні 210309
  E waffle irons, non-electric  
  F fers à bricelets non électriques / gaufriers non électriques  
30 U вафлі 300022
  E waffles  
  F bricelets / gaufres  
05 U вбиральна вата [гігроскопічна] 050176
  E absorbent cotton / absorbent wadding  
  F coton hydrophile / ouate hydrophile  
34 U вбиральний папір до курильних люльок 340011
  E absorbent paper for tobacco pipes  
  F papier absorbant pour la pipe  
28 U ведмеді плюшеві 280151
  E teddy bears  
  F ours en peluche  
06 U вежі [вишки] для стрибків у воду металеві 060215
  E diving boards of metal  
  F plongeoirs métalliques  
19 U вежі [вишки] для стрибків у воду неметалеві 190152
  E diving boards, not of metal  
  F plongeoirs non métalliques  
21 U великі вази настільні 210219
  E epergnes  
  F surtouts de table  
26 U великі тупі шнурувальні голки 260090
  E bodkins  
  F passe-cordons / passe-lacets  
12 U велосипеди 120044
  E bicycles / cycles  
  F bicycles / bicyclettes / cycles / vélos  
28 U велосипеди-тренажери стаціонарні 280017
  E stationary exercise bicycles  
  F bicyclettes fixes d'entraînement  
12 U велосипедні гальма 120086
  E bicycle brakes / brakes for bicycles, cycles / cycle brakes  
  F freins de bicyclettes / freins de cycles  
12 U велосипедні двигуни 120090
  E motors for cycles  
  F moteurs de cycles  
12 U велосипедні дзвоники 120269
  E bicycle bells  
  F sonnettes de bicyclettes  
12 U велосипедні корбові [колінчасті] важелі 120089
  E cranks for cycles  
  F manivelles de cycles  
12 U велосипедні ланцюги 120061
  E bicycle chains / chains for bicycles, cycles / cycle chains  
  F chaînes de cycles  
11 U велосипедні ліхтарі 110045
  E bicycle lights  
  F feux pour bicyclettes  
12 U велосипедні маточини 120091
  E cycle hubs  
  F moyeux de cycles  
12 U велосипедні насоси [помпи] 120093
  E bicycle pumps / cycle pumps / pumps for bicycles, cycles  
  F pompes de bicyclettes / pompes de cycles  
12 U велосипедні підпірки 120097
  E cycle stands  
  F béquilles de cycles  
12 U велосипедні рами 120221
  E bicycle frames / cycle frames / frames for bicycles, cycles  
  F cadres de bicyclettes / cadres de cycles  
12 U велосипедні сідла 120096
  E bicycle saddles / cycle saddles  
  F selles de bicyclettes / selles de cycles  
12 U велосипедні шини 120084
  E bicycle tires [tyres] / cycle tires [tyres] / tires for bicycles, cycles / tyres for bicycles, cycles  
  F bandages pour bicyclettes / bandages pour cycles / pneumatiques de cycles  
12 U велосипедні шпиці 120094
  E bicycle spokes / cycle spokes / spokes for bicycles, cycles  
  F rayons de bicyclettes / rayons de cycles  
12 U велосипедні щитки протигрязьові 120087
  E cycle mudguards  
  F garde-boue pour cycles  
24 U вельвет 240054
  E dimity / fustian  
  F basins / futaine  
24 U велюр 240026
  E velvet  
  F velours  
06 U вентилі [клапани] водогінні металеві 060359
  E water-pipe valves of metal  
  F clapets de conduites d'eau en métal  
20 U вентилі [клапани] водогінні пластмасові 200236
  E water-pipe valves of plastic  
  F clapets de conduites d'eau en matières plastiques  
19 U вентилі [клапани], крім металевих або пластмасових, до водогінних труб 190077
  E water-pipe valves, not of metal or plastic  
  F clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques  
11 U вентилятори [кондиціювання повітря] 110065
  E fans [air-conditioning]  
  F ventilateurs [climatisation]  
11 U вентилятори [частини кондиціювального устатковання] 110225
  E fans [parts of air-conditioning installations]  
  F souffleries [parties d'installations d'aération]  
07 U вентилятори до двигунів 070381
  E fans for motors and engines  
  F ventilateurs pour moteurs  
11 U вентилятори електричні особисті 110315
  E electric fans for personal use  
  F ventilateurs électriques à usage personnel  
11 U вентиляційне [кондиціювальне] устатковання до транспортних засобів 110234
  E ventilation [air-conditioning] installations for vehicles  
  F installations de ventilation [climatisation] pour véhicules  
11 U вентиляційне [кондиціювальне] устатковання і апарати 110233
  E ventilation [air-conditioning] installations and apparatus  
  F appareils de ventilation [climatisation]  
22 U вентиляційні перемички [для шахт] із просмоленого полотна 220001
  E tarred brattice cloth  
  F cloisons d'aérage en toile à voiles goudronnée pour les mines / cloisons d'aérage en toile à voiles goudronnée [pour les mines]  
22 U верблюжа вовна 220012
  E camel hair  
  F poils de chameau  
30 U вермішель 300132
  E vermicelli [noodles]  
  F vermicelles  
20 U верстаки 200106
  E work benches  
  F établis  
06 U верстаки з лещатами металеві 060283
  E vice benches of metal  
  F étaux-établis métalliques  
20 U верстаки з лещатами неметалеві 200209
  E vice benches, not of metal  
  F étaux-établis non métalliques  
07 U верстати [металорізальні] 070243
  E machine tools  
  F machines-outils  
07 U верстати для внутрішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на внутрішній поверхні] 070167
  E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
  F taraudeuses  
07 U верстати для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 070062
  E threading machines  
  F machines à fileter  
07 U верстати для остаточного обробляння 070193
  E finishing machines  
  F finisseuses [machines]  
16 U верстати і машини канцелярські для палітурних [книгооправних] робіт 160330
  E bookbinding apparatus and machines [office equipment]  
  F appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]  
16 U верстатки 160098
  E composing sticks / obliterating stamps  
  F composteurs  
12 U верх відкидний до транспортних засобів 120055
  E hoods for vehicles  
  F capotes de véhicules  
25 U верхній одяг 250066
  E outerclothing  
  F vêtements de dessus  
28 U верші [рибальське знаряддя] 280094
  E creels [fishing traps]  
  F nasses [casiers de pêche]  
29 U вершки молочні 290033
  E cream [dairy products]  
  F crème [produit laitier]  
12 U весла 120041
  E oars  
  F avirons / rames de bateaux  
12 U весла кормові 120131
  E sculls / stern oars  
  F godilles  
10 U ветеринарне акушерське приладдя 100027
  E obstetric apparatus for cattle  
  F appareils obstétricaux pour bestiaux  
05 U ветеринарні препарати 050287
  E veterinary preparations  
  F produits vétérinaires  
10 U ветеринарні прилади та інструменти 100156
  E veterinary apparatus and instruments  
  F appareils et instruments vétérinaires  
26 U взуттєві гачки 260033
  E shoe hooks  
  F crochets de souliers / crochets pour chaussures  
26 U взуттєві застібки 260001
  E shoe fasteners  
  F agrafes pour chaussures  
26 U взуттєві обладунки [петлі, вушка тощо] 260036
  E shoe eyelets  
  F œillets pour chaussures  
14 U взуттєві оздоби [з дорогоцінних металів] 140119
  E shoe ornaments of precious metal  
  F parures pour chaussures [en métaux précieux]  
26 U взуттєві оздоби не з дорогоцінних металів 260035
  E shoe ornaments, not of precious metal  
  F parures pour chaussures [non en métaux précieux]  
25 U взуттєві передки 250061
  E footwear uppers  
  F empeignes / empeignes de chaussures  
26 U взуттєві пряжки 260088
  E shoe buckles  
  F boucles de souliers  
26 U взуттєві шнурки 260034
  E shoe laces  
  F lacets de chaussures  
25 U взуття * 250003
  E footwear*  
  F chaussures*  
09 U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
  E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
  F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
25 U взуття для купання 250005
  E bath slippers  
  F souliers de bain  
10 U взуття ортопедичне 100051
  E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
  F chaussures orthopédiques  
21 U вибивала килимові ручні 210008
  E carpet beaters [hand instruments]  
  F tapettes pour battre les tapis  
03 U вибілювальна сода 030027
  E bleaching soda  
  F soude pour blanchir  
03 U вибілювальні препарати пральні 030028
  E laundry bleach / laundry bleaching preparations  
  F produits de blanchiment pour la lessive / produits de blanchissage  
03 U вибілювальні солі 030026
  E bleaching salts  
  F sels pour blanchir  
01 U вибілювальні хімікати для жирів 010339
  E fat-bleaching chemicals  
  F produits pour blanchir les graisses  
03 U вибілювачі [знебарвники] на косметичні потреби 030192
  E bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes  
  F décolorants à usage cosmétique  
01 U вибілювачі [знебарвники] на промислові потреби 010580
  E bleaching preparations [decolorants] for industrial purposes / decolorants for industrial purposes  
  F décolorants à usage industriel / produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel  
03 U вибілювачі для вичиненої шкіри 030025
  E leather bleaching preparations  
  F produits pour blanchir le cuir  
11 U вибухобезпечні лампи 110182
  E safety lamps  
  F lampes de sûreté  
13 U вибухові пристрої для подавання сигналів у тумані 130064
  E fog signals, explosive  
  F signaux de brouillard explosifs / signaux de brume explosifs  
13 U вибухові речовини 130034
  E explosives  
  F explosifs / produits fulminants  
13 U вибухові речовини з пороху 130051
  E explosive powders  
  F poudres explosives  
13 U вибухові речовини на основі нітрату амонію 130005
  E ammonium nitrate explosives / nitrate of ammonia explosives  
  F explosifs au nitrate d'ammonium  
05 U вивари лікарські [медичні] на фармацевтичні потреби 050109
  E decoctions for pharmaceutical purposes  
  F décoctions à usage pharmaceutique  
20 U вивіски дерев'яні або пластмасові 200253
  E signboards of wood or plastics  
  F enseignes en bois ou en matières plastiques  
06 U вивіски металеві 060370
  E signboards of metal  
  F enseignes en métal  
16 U вивіски паперові або картонні 160327
  E signboards of paper or cardboard  
  F enseignes en papier ou en carton  
21 U вивіски порцелянові або скляні 210279
  E signboards of porcelain or glass  
  F enseignes en porcelaine ou en verre  
09 U виводи [клеми] [електричні] 090089
  E terminals [electricity]  
  F bornes [électricité]  
07 U вивозильні засоби гірничі [засоби для відкатки] 070185
  E extractors for mines / haulage apparatus [mining]  
  F extracteurs [mines]  
08 U виделки столові 080070
  E table forks  
  F fourchettes  
07 U видувальні машини 070534
  E blowing machines  
  F machines soufflantes  
12 U викидні крісла до літаків 120223
  E ejector seats for aircraft  
  F sièges éjectables pour avions  
16 U викрійки для шиття одягу 160213
  E patterns for making clothes  
  F patrons pour la confection de vêtements  
16 U викрійки для шиття плаття 160212
  E patterns for dressmaking  
  F patrons pour la confection de vêtements / patrons pour la couture  
08 U викрутки 080195
  E screwdrivers  
  F tournevis  
08 U вила 080220
  E forks  
  F fourches  
09 U вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі] 090166
  E plugs, sockets and other contacts [electric connections] / sockets, plugs and other contacts [electric connections]  
  F prises de courant  
25 U вилоги [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
09 U вимикачі електричні 090164
  E switches, electric  
  F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
09 U вимикачі закриті електричні 090131
  E switchboxes [electricity]  
  F boîtes à clapets [électricité]  
09 U вимірювальні давачі 090242
  E gauges  
  F jauges  
09 U вимірювальні інструменти 090347
  E measuring instruments  
  F instruments de mesure  
09 U вимірювальні прилади 090202
  E measuring apparatus  
  F mesureurs  
09 U вимірювальні прилади електричні 090214
  E measuring devices, electric  
  F appareils électriques de mesure  
09 U вимірювальні пристрої 090201
  E measures  
  F mesures  
33 U вина 330013
  E wine  
  F vins  
01 U винна кислота 010515
  E tartaric acid  
  F acide tartrique  
30 U винний камінь на кулінарні потреби 300215
  E cream of tartar for culinary purposes  
  F crème de tartre à usage culinaire  
05 U винний камінь на фармацевтичні потреби 050281
  E tartar for pharmaceutical purposes  
  F tartre à usage pharmaceutique  
01 U винний камінь, крім фармацевтичного 010514
  E tartar other than for pharmaceutical purposes  
  F tartre non à usage pharmaceutique  
01 U винний спирт 010547
  E vinic alcohol  
  F alcool vinique  
31 U виноград свіжий 310115
  E grapes, fresh  
  F raisins frais  
32 U виноградне сусло 320026
  E grape must, unfermented  
  F moût de raisin  
31 U виноградні лози 310104
  E vine plants  
  F pieds de vigne  
21 U винопробники [крапельнички, сифони] 210178
  E pipettes [wine-tasters] / wine tasters [siphons]  
  F pipettes [tâte-vin] / tâte-vin [pipettes]  
11 U випалювальні печі 110048
  E kilns  
  F cuiseurs  
11 U випарники 110142
  E evaporators  
  F évaporateurs  
09 U випрямлячі струму 090167
  E current rectifiers  
  F redresseurs de courant  
07 U випускові патрубки до двигунів 070497
  E exhaust manifold for engines  
  F manifolds d'échappement pour moteurs  
07 U випускові труби до двигунів 070451
  E exhausts for motors and engines  
  F pots d'échappement pour moteurs  
21 U вирізальне знаряддя для печива 210316
  E cookie [biscuit] cutters  
  F emporte-pièces [articles de cuisine]  
20 U вирізьблені вироби 200088
  E cabinet work  
  F produits d'ébénisterie  
20 U вироби з китового вуса, необробленого або частково обробленого 200018
  E whalebone, unworked or semi-worked  
  F baleine brute ou mi-ouvrée  
20 U вироби з коралів 200071
  E coral  
  F corail  
20 U вироби з морської пінки 200098
  E meerschaum  
  F écume de mer  
20 U вироби з оленячих рогів 200049
  E stag antlers  
  F ramures de cerfs  
20 U вироби з пазурів тварин 200010
  E animal claws  
  F griffes d'animaux  
20 U вироби з панцерів черепах 200089
  E tortoiseshell  
  F écaille  
20 U вироби з ратиць тварин 200179
  E animal hooves  
  F sabots d'animaux  
20 U вироби з рогів тварин 200035
  E animal horns  
  F cornes d'animaux  
20 U вироби з рогів, необроблених або частково оброблених 200074
  E horn, unworked or semi-worked  
  F corne brute ou mi-ouvrée  
20 U вироби з ротангової пальми 200133
  E rattan  
  F jonc d'Inde / rotin  
20 U вироби з слонової кістки рослинної 200076
  E corozo  
  F corozo  
20 U вироби з слонової кістки, необробленої або частково обробленої 200131
  E ivory, unworked or semi-worked  
  F ivoire brut ou mi-ouvré  
20 U вироби з устричних черепашок 200090
  E oyster shells  
  F écailles d'huîtres  
20 U вироби з черепашок 200233
  E shells  
  F coquillages [coquilles] / coquilles [coquillages]  
06 U вироби металеві дрібні * 060227
  E hardware* of metal, small / ironmongery*  
  F quincaillerie métallique*  
14 U вироби мистецькі з дорогоцінних металів 140109
  E works of art of precious metal  
  F objets d'art en métaux précieux  
13 U висадники 130061
  E primings [fuses]  
  F amorces explosives  
31 U висівки 310016
  E bran  
  F son de céréales  
31 U висівки кормові 310039
  E bran mash for animal consumption  
  F confits [aliments pour animaux]  
20 U високі кріселка для дітей 200257
  E high chairs for babies  
  F chaises hautes pour enfants  
21 U високі кухлі на пиво 210291
  E tankards  
  F hanaps  
09 U високочастотна апаратура 090267
  E high-frequency apparatus  
  F appareils à haute fréquence  
16 U витиральне знаряддя канцелярське 160135
  E erasing products  
  F produits pour effacer  
16 U витиральні шаблони 160138
  E erasing shields  
  F gabarits à effacer  
16 U витирачки письмових дощок 160348
  E writing board erasers  
  F effaceurs pour tableaux  
07 U витискальні, гофрувальні машини 070206
  E embossing machines  
  F gaufreuses / machines pour le bosselage / machines à repousser  
11 U витягові ковпаки 110006
  E ventilation hoods  
  F hottes d'aération  
11 U витягові ковпаки, шафи лабораторні 110244
  E ventilation hoods for laboratories  
  F hottes d'aération pour laboratoires  
10 U витягові пристрої на лікарські [медичні] потреби 100215
  E traction apparatus for medical purposes  
  F appareils d'extension à usage médical  
10 U вихолощувальні [кастраційні] щипці 100049
  E castrating pincers  
  F tenailles à châtrer  
19 U вичавки цукрової тростини загломеровані [будівельні матеріали] 190231
  E agglomerated bagasses of cane [building material]  
  F agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de construction]  
31 U вичавки цукрової тростини сирі 310131
  E bagasses of cane [raw material]  
  F bagasses de canne à sucre à l'état brut  
15 U вичинена шкіра на барабани 150059
  E drumheads / skins for drums  
  F peaux de tambours  
18 U вичинена шкіра, необроблена або частково оброблена 180039
  E leather, unworked or semi-worked  
  F cuir brut ou mi-ouvré  
18 U вичинені шкури 180032
  E curried skins  
  F peaux corroyées  
01 U вичинювальні препарати для отримування вичиненої шкіри 010215
  E currying preparations for leather  
  F produits pour le corroyage des cuirs  
01 U вичинювальні препарати для шкур 010216
  E currying preparations for skins  
  F produits pour le corroyage des peaux  
26 U вишивальні гачки 260051
  E embroidering crochet hooks  
  F crochets à broder  
23 U вишивальні нитки та пряжа 230003
  E embroidery thread and yarn  
  F fils à broder  
20 U вишивальні п'яльця 200032
  E embroidery frames  
  F cadres à broderie / métiers à broder  
26 U вишиті вироби [галантерейні товари] 260028
  E embroidery / fancy goods [embroidery]  
  F broderies / colifichets [broderies]  
28 U виявники клювання [рибальське приладдя] 280155
  E bite sensors [fishing tackle]  
  F détecteurs de touche [attirail de pêche]  
10 U вібратори гарячого повітря лікарські [медичні] 100012
  E hot air vibrators for medical purposes  
  F vibrateurs à air chaud à usage médical  
10 U вібратори до ліжок 100157
  E bed vibrators  
  F appareils vibratoires pour lits  
07 U вібратори промислові [машини] 070509
  E vibrators [machines] for industrial use  
  F vibrateurs [machines] à usage industriel  
10 U вібромасажери 100158
  E vibromassage apparatus  
  F vibromasseurs  
30 U вівсяне борошно 300146
  E oatmeal  
  F gruau d'avoine  
30 U вівсяні пластівці 300145
  E oat flakes  
  F flocons d'avoine  
30 U вівсяні продукти 300144
  E oat-based food  
  F aliments à base d'avoine  
11 U відбивачі [рефлектори] до транспортних засобів 110212
  E vehicle reflectors  
  F réflecteurs pour véhicules  
09 U відгалужувальні коробки електричні 090094
  E branch boxes [electricity]  
  F boîtes de branchement [électricité] / boîtes de dérivation [électricité]  
09 U відеоекрани 090652
  E video screens  
  F écrans vidéo  
09 U відеокамери 090630
  E camcorders  
  F caméras vidéo  
09 U відеокасети 090650
  E video cassettes  
  F cassettes vidéo  
09 U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
  E video baby monitors  
  F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
09 U відеотелефони 090653
  E video telephones  
  F visiophones  
21 U відерця на лід [холоднички] 210196
  E coolers [ice pails] / ice buckets / ice pails  
  F seaux à glace / seaux à rafraîchir  
07 U віджимальні машини для прання 070239
  E wringing machines for laundry  
  F machines à tordre le linge  
14 U відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів 140152
  E badges of precious metal  
  F insignes en métaux précieux  
26 U відзнаки, знаки розрізнювання не з дорогоцінних металів 260101
  E badges for wear, not of precious metal  
  F insignes non en métaux précieux  
07 U відкидні клапани [деталі машин] 070108
  E clack valves [parts of machines]  
  F clapets de machines  
01 U відклеювальні і відокремлювальні препарати 010232
  E separating and unsticking [ungluing] preparations / ungluing preparations / unsticking and separating preparations  
  F produits pour décoller  
01 U відновлювальні речовини для грамплатівок 010246
  E renovating preparations for phonograph records  
  F produits pour la rénovation des disques acoustiques  
01 U відновлювачі для фотографії 010027
  E reducing agents for use in photography  
  F affaiblisseurs photographiques  
09 U відповідачі телефонні 090629
  E answering machines  
  F répondeurs téléphoniques  
21 U відра 210023
  E buckets / pails  
  F baquets / seaux / seilles  
21 U відра полотняні 210127
  E buckets made of woven fabrics  
  F seaux en étoffe  
07 U відцентрові млини 070087
  E centrifugal mills  
  F moulins centrifuges  
07 U відцентрові насоси [помпи] 070088
  E centrifugal pumps  
  F pompes centrifuges  
26 U віжки для водіння дітей 260025
  E reins for guiding children  
  F brides pour guider les enfants  
03 U візерунки перевідні косметичні 030181
  E decorative transfers for cosmetic purposes  
  F motifs décoratifs à usage cosmétique  
09 U візири до фотоапаратів 090392
  E viewfinders, photographic  
  F viseurs photographiques  
12 U візки [вози] 120219
  E carts  
  F charrettes / chars  
20 U візки [меблі] 200254
  E trolleys [furniture]  
  F chariots [mobilier]  
12 U візки для гольфа 120068
  E golf carts  
  F charrettes de golf  
12 U візки для шлангів 120066
  E hose carts  
  F chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles  
12 U візки залізничних вагонів 120047
  E bogies for railway cars  
  F bogies pour wagons de chemins de fer  
12 U візки інвалідні 120062
  E wheelchairs  
  F fauteuils roulants  
12 U візки на покупки 120255
  E shopping trolleys [carts (Am.)]  
  F chariots à provisions  
12 U військові транспортні засоби 120144
  E military vehicles for transport  
  F véhicules militaires de transport  
12 U вікна до транспортних засобів 120198
  E windows for vehicles  
  F vitres de véhicules  
06 U вікна металеві 060346
  E windows of metal  
  F fenêtres métalliques  
19 U вікна неметалеві 190068
  E windows, not of metal  
  F fenêtres non métalliques  
19 U віконне скло будівельне 190183
  E window glass, for building  
  F vitres [verre de construction]  
19 U віконне скло, крім скла на вікна транспортних засобів 190181
  E window glass, except glass for vehicle windows  
  F verre pour vitres à l'exception du verre pour vitres de véhicules  
06 U віконниці металеві 060197
  E shutters of metal  
  F volets métalliques  
19 U віконниці неметалеві 190133
  E shutters, not of metal  
  F volets non métalliques  
06 U віконні блоки [коліщата, ролики, шківи] 060075
  E sash pulleys / window pulleys  
  F galets de fenêtres  
07 U віконні відчинники гідравлічні 070547
  E window openers, hydraulic  
  F dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres  
07 U віконні відчинники електричні 070545
  E window openers, electric  
  F dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres  
06 U віконні відчинники неелектричні 060443
  E window openers, non-electric  
  F dispositifs non électriques pour l’ouverture de fenêtres  
07 U віконні відчинники пневматичні 070549
  E window openers, pneumatic  
  F dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres  
01 U віконні замазки [кити] 010651
  E glaziers' putty  
  F mastic de vitrier  
06 U віконні засувки металеві 060125
  E window fasteners of metal  
  F espagnolettes métalliques  
07 U віконні зачинники гідравлічні 070548
  E window closers, hydraulic  
  F dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres  
07 U віконні зачинники електричні 070546
  E window closers, electric  
  F dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres  
06 U віконні зачинники неелектричні 060444
  E window closers, non-electric  
  F dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres  
07 U віконні зачинники пневматичні 070550
  E window closers, pneumatic  
  F dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres  
06 U віконні зупинники [стопори] металеві 060035
  E sash fasteners of metal for windows / window stops of metal  
  F arrêts de fenêtres métalliques  
06 U віконні коробки [рами] металеві 060315
  E window frames of metal  
  F cadres de fenêtres métalliques / châssis de fenêtres métalliques  
19 U віконні коробки [рами] неметалеві 190208
  E window frames, not of metal  
  F cadres de fenêtres non métalliques / châssis de fenêtres non métalliques  
20 U віконні фітинги [обладунки] неметалеві 200123
  E window fittings, not of metal  
  F garnitures de fenêtres non métalliques  
07 U вільноходові колеса, крім призначених до наземних транспортних засобів 070279
  E freewheels other than for land vehicles  
  F roues libres autres que pour véhicules terrestres  
21 U віники 210020
  E brooms  
  F balais  
19 U вінілове личковання будівельне 190238
  E vinyl siding  
  F rails en vinyle [matériaux de construction]  
27 U вінілові покриви на підлогу 270016
  E vinyl floor coverings  
  F revêtements de sols en vinyle  
31 U вінки з живих квітів 310044
  E wreaths of natural flowers  
  F couronnes en fleurs naturelles  
26 U вінки із штучних квітів 260099
  E wreaths of artificial flowers  
  F couronnes en fleurs artificielles  
15 U віоли 150074
  E violas  
  F violes  
01 U віражувальні [тонувальні] розчини [фотографія] 010099
  E toning baths [photography]  
  F bains de virage [photographie]  
04 U віск [парафін] технічний 040030
  E industrial wax  
  F cires à usage industriel  
04 U віск [сировина] 040027
  E wax [raw material]  
  F cires [matières premières]  
03 U віск для взуття 030046
  E shoe wax  
  F cire à chaussures  
03 U віск для вичиненої шкіри 030074
  E creams for leather / waxes for leather  
  F crèmes pour le cuir  
03 U віск для вусів 030052
  E moustache wax / mustache wax  
  F cire à moustaches  
16 U віск для моделювання, крім зубничого [стоматологічного] 160091
  E modelling wax, not for dental purposes  
  F cires à modeler non à usage dentaire  
04 U віск для пасів 040028
  E belting wax  
  F cire pour courroies  
03 U віск пральний 030051
  E laundry wax  
  F cire pour la blanchisserie  
33 U віскі 330023
  E whisky  
  F whisky  
01 U віскоза 010157
  E viscose  
  F viscose  
09 U віскозиметри 090496
  E viscosimeters  
  F viscosimètres  
16 U віскозні листи обгорткові 160310
  E viscose sheets for wrapping  
  F feuilles de viscose pour l'emballage  
17 U віскозні листи, крім обгорткових 170083
  E viscose sheets, other than for wrapping  
  F feuilles de viscose autres que pour l'emballage  
23 U віскозні нитки і пряжа 230014
  E rayon thread and yarn  
  F fils de rayonne  
16 U вітальні листівки 160250
  E greeting cards  
  F cartes de souhaits  
05 U вітамінні препарати 050090
  E vitamin preparations  
  F préparations de vitamines  
01 U вітерит 010550
  E witherite  
  F withérite  
19 U вітражі [кольорові шиби] 190182
  E stained-glass windows  
  F vitraux  
22 U вітрила 220059
  E sails  
  F voiles [gréement]  
22 U вітрила до вітрильних лиж 220105
  E sails for ski sailing  
  F voiles pour ski à voile  
20 U вітрини 200057
  E display stands  
  F présentoirs  
20 U вітрини [меблі] 200200
  E showcases [furniture]  
  F vitrines [meubles]  
12 U вітрове [переднє] скло до транспортних засобів 120154
  E windscreens / windshields  
  F pare-brise  
20 U вітрові дзвоники [декоративні] 200268
  E wind chimes [decoration]  
  F mobiles décoratifs produisant des sons  
09 U віхи [рейки] [геодезичні інструменти] 090281
  E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
  F jalons [instruments d'arpentage]  
09 U вічка оптичні дверні 090312
  E peepholes [magnifying lenses] for doors  
  F judas optiques pour portes  
20 U вішалки для верхнього одягу 200059
  E clothes hangers / coat hangers  
  F cintres pour vêtements  
20 U вішалки для одягу 200059
  E clothes hangers / coat hangers  
  F cintres pour vêtements  
20 U вішалки плечикові 200265
  E shoulder poles [yokes]  
  F palanches de transport  
21 U вішалки та кільця для рушників 210334
  E rails and rings for towels / towel rails and rings  
  F anneaux et barres porte-serviettes / barres et anneaux porte-serviettes  
21 U вішалки-розтяжки для одягу 210221
  E clothing stretchers / stretchers for clothing  
  F tendeurs de vêtements  
20 U вішалки-стояки для одягу 200144
  E coatstands  
  F portemanteaux [meubles]  
20 U вішалкові гачки неметалеві 200080
  E coathooks, not of metal / hooks, not of metal, for clothes rails  
  F crochets de portemanteaux non métalliques  
20 U віяла особисті неелектричні 200110
  E fans for personal use, non-electric  
  F éventails  
07 U віялки 070379
  E winnowers  
  F vanneuses  
09 U вказівні буї 090583
  E marking buoys  
  F bouées de repérage  
07 U вкладні для підшипників [вальниць] [деталі машин] 070130
  E bearings [parts of machines]  
  F coussinets [parties de machines]  
24 U вкладні-простирадла до спальних мішків 240100
  E sleeping bag liners  
  F draps pour sacs de couchage  
10 U вмістини [чаші, миски, тази] на лікарські [медичні] потреби 100026
  E basins for medical purposes  
  F bassins à usage médical  
10 U вмістини для медичних відходів 100216
  E containers especially made for medical waste  
  F récipients spéciaux pour déchets médicaux  
18 U вмістини із звулканованого волокна [фібри] 180098
  E boxes of vulcanised fibre  
  F boîtes en fibre vulcanisée / caisses en fibre vulcanisée  
34 U вмістини на тютюн 340032
  E tobacco jars  
  F pots à tabac  
21 U вмістини побутові або кухонні 210199
  E containers for household or kitchen use  
  F récipients pour le ménage ou la cuisine  
20 U вмістини серветкові закріпні неметалеві 200084
  E towel dispensers, fixed, not of metal / towel dispensers, not of metal, fixed  
  F distributeurs fixes de serviettes non métalliques  
21 U вмістинки [дозатори] на мило 210117
  E soap dispensers  
  F distributeurs de savon  
08 U вмістинки з приладдям для бриття 080166
  E shaving cases  
  F nécessaires de rasage  
18 U вмістинки на ключі 180113
  E key cases  
  F étuis pour clés  
21 U вмістинки на легкий сніданок 210325
  E lunch boxes  
  F boîtes à casse-croûte  
18 U вмістинки на речі туалету незаповнені 180093
  E vanity cases, not fitted  
  F coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"  
21 U вмістинки розподільні на паперові серветки 210036
  E boxes for dispensing paper towels  
  F boîtes pour la distribution de serviettes en papier  
19 U вмістища змуровані 190160
  E tanks of masonry  
  F réservoirs en maçonnerie  
06 U вмістища металеві [для зберігання і перевозіння] 060094
  E containers of metal [storage, transport]  
  F conteneurs métalliques  
06 U вмістища металеві для пакування 060231
  E packaging containers of metal  
  F récipients d'emballage en métal  
06 U вмістища металеві на скраплене паливо 060338
  E containers of metal for liquid fuel  
  F récipients métalliques pour combustibles liquides  
06 U вмістища металеві на стиснений газ або скраплене повітря 060112
  E containers of metal for compressed gas or liquid air  
  F récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide / récipients pour le gaz sous pression métalliques  
11 U вмістища на воду під тиском 110127
  E pressure water tanks  
  F réservoirs d'eau sous pression  
20 U вмістища на рідини і гази неметалеві і немуровані 200174
  E reservoirs, not of metal nor of masonry / tanks, not of metal nor of masonry  
  F réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie  
06 U вмістища на рідину або газ металеві 060232
  E reservoirs of metal / tanks of metal  
  F réservoirs en métal  
20 U вмістища неметалеві для зберігання і перевозіння 200068
  E containers, not of metal [storage, transport]  
  F conteneurs non métalliques  
20 U вмістища неметалеві на скраплене паливо 200065
  E containers, not of metal, for liquid fuel  
  F récipients non métalliques pour combustibles liquides  
20 U вмістища пластмасові для пакування 200100
  E packaging containers of plastic  
  F récipients d'emballage en matières plastiques  
04 U вовновий жир [ланолін] 040074
  E lanolin / wool grease  
  F lanoline / suint  
23 U вовняна [камвольна] пряжа 230012
  E spun wool / worsted  
  F laine filée  
21 U вовняний непотріб для чищення 210163
  E wool waste for cleaning  
  F déchets de laine pour le nettoyage  
23 U вовняні нитки і пряжа 230004
  E woollen thread and yarn  
  F fils de laine  
22 U вовняні пачоси 220041
  E wool flock  
  F flocons de laine  
24 U вовняні тканини 240064
  E woollen cloth / woollen fabric  
  F tissus de laine / étoffes de laine  
26 U вовняні шнури 260067
  E woollen laces  
  F cordons en laine  
09 U вогнегасники 090041
  E fire extinguishers / fire extinguishing apparatus  
  F extincteurs  
13 U вогнепальна зброя 130009
  E firearms  
  F armes à feu  
19 U вогнетривка глина 190048
  E fireclay / grog [fired refractory material]  
  F chamotte  
19 U вогнетривка цегла 190012
  E fire burrs  
  F pierres réfractaires  
06 U вогнетривкі металеві будівельні матеріали 060435
  E refractory construction materials of metal  
  F matériaux de construction réfractaires métalliques  
19 U вогнетривкі неметалеві будівельні матеріали 190242
  E refractory construction materials, not of metal  
  F matériaux de construction réfractaires non métalliques  
01 U вогнетривкі речовини 010294
  E fireproofing preparations  
  F ignifuges / produits pour la protection contre le feu  
02 U вогнетривкі фарби 020085
  E fireproof paints  
  F peintures ignifuges  
19 U вогнетривкі цементні покриви 190056
  E fireproof cement coatings  
  F enduits de ciment pour l'ignifugation  
01 U водень 010359
  E hydrogen  
  F hydrogène  
32 U води [напої] 320012
  E waters [beverages]  
  F eaux [boissons]  
05 U води мінеральні на лікарські [медичні] потреби 050129
  E mineral waters for medical purposes  
  F eaux minérales à usage médical  
05 U водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби 050079
  E hydrated chloral for pharmaceutical purposes  
  F chloral hydraté à usage pharmaceutique  
12 U водні транспортні засоби 120149
  E water vehicles  
  F véhicules nautiques  
11 U водовирувальні апарати 110320
  E whirlpool-jet apparatus  
  F appareils pour faire des remous dans l'eau  
07 U водовіддільники [зливні крани] 070439
  E drain cocks / water separators  
  F séparateurs d'eau  
11 U водогінне устатковання 110104
  E water conduits installations  
  F installations de conduites d'eau  
06 U водогінні труби металеві 060091
  E water-pipes of metal  
  F conduites d'eau métalliques  
19 U водогінні труби неметалеві 190076
  E water-pipes, not of metal  
  F conduites d'eau non métalliques  
11 U водогрійні апарати 110211
  E water heaters [apparatus]  
  F réchauffeurs d'eau [appareils]  
11 U водозабиральне устатковання 110276
  E water intake apparatus  
  F appareils de prise d'eau  
11 U водом'якшівні апарати і устатковання 110243
  E water softening apparatus and installations  
  F appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau  
11 U водонагрівачі 110052
  E water heaters  
  F bouilleurs / chauffe-eau  
07 U водонагрівачі [частини машин] 070165
  E water heaters [parts of machines]  
  F réchauffeurs d'eau [parties de machines]  
17 U водонепроникні [защільнювальні] кільця 170009
  E stuffing rings / water-tight rings  
  F bagues d'étanchéité  
17 U водонепроникні защільники 170011
  E waterproof packings  
  F garnitures d'étanchéité  
11 U водоочищальне устатковання 110123
  E water purification installations  
  F installations pour la purification de l'eau  
11 U водоочищальні апарати і машини 110206
  E water purifying apparatus and machines  
  F appareils et machines pour la purification de l'eau  
11 U водопостачальне устатковання 110252
  E water supply installations  
  F installations pour l'approvisionnement d'eau  
11 U водорозподільче устатковання 110096
  E water distribution installations  
  F installations de distribution d'eau  
01 U водорості морські [добрива] 010043
  E seaweeds [fertilizers]  
  F algues [fertilisants]  
29 U водорості червоні смажені 290159
  E toasted laver  
  F varech comestible grillé  
11 U водоспускальні бачки [до туалетів] 110075
  E flushing tanks  
  F réservoirs de chasses d'eau  
11 U водоспускне устатковання до туалетів [водоспуски] 110272
  E flushing apparatus / water flushing installations  
  F chasses d'eau  
11 U водоцідильні [водофільтрувальні] апарати 110124
  E water filtering apparatus  
  F appareils à filtrer l'eau  
21 U водяні пристрої для чищення зубів та ясен 210262
  E water apparatus for cleaning teeth and gums  
  F douches buccales  
28 U волани бадмінтонні 280116
  E shuttlecocks  
  F volants [jeux]  
26 U волани до спідниць 260084
  E skirt flounces  
  F volants de robes  
15 U волинки 150051
  E bagpipes  
  F cornemuses  
01 U вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім фарб 010617
  E damp-proofing chemicals, except paints, for masonry  
  F produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des peintures / produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures  
05 U волокно дієтичне 050367
  E dietary fiber / dietary fibre  
  F fibres alimentaires  
22 U волокно з рамі 220066
  E ramie fibre  
  F fibres de ramie  
22 U волокно з трави еспарто 220070
  E esparto grass  
  F fibres de spart  
09 U волоконні оптичні жильники [кабелі] 090666
  E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
  F câbles à fibres optiques  
28 U волосіні для рибалення 280084
  E lines for fishing  
  F lignes pour la pêche  
22 U волосінь [кінський волос] 220027
  E horsehair  
  F crins de cheval  
15 U волосінь до смичків музичних інструментів 150007
  E horsehair for bows for musical instruments  
  F crins pour archets  
26 U волосся для нарощування 260125
  E hair extensions  
  F extensions capillaires  
21 U волосся для щіток 210055
  E hair for brushes  
  F poils pour la brosserie  
26 U волосся людське 260126
  E human hair  
  F cheveux  
24 U волосяна тканина 240058
  E haircloth [sackcloth]  
  F haire [étoffe]  
07 U волочильні стани 070183
  E metal drawing machines  
  F étireuses  
06 U вольєри металеві [конструкції] 060263
  E aviaries of metal [structures]  
  F volières [constructions] métalliques  
09 U вольтметри 090500
  E voltmeters  
  F voltmètres  
09 U вольтододавальні пристрої 090266
  E battery chargers  
  F chargeurs de piles et batteries  
06 U вольфрам 060257
  E tungsten  
  F tungstène / wolfram  
01 U вольфрамова кислота 010541
  E tungstic acid  
  F acide tungstique  
06 U ворота металеві 060218
  E gates of metal  
  F portails métalliques  
19 U ворота неметалеві 190153
  E gates, not of metal  
  F portails non métalliques  
07 U вороти [лебідки] 070373
  E winches  
  F treuils  
08 U воротки [до мітчиків] [ручні інструменти] 080063
  E tap wrenches  
  F tourne-à-gauche  
24 U ворсисті тканини на завіски, покривала тощо 240054
  E dimity / fustian  
  F basins / futaine  
07 U ворсувальні машини 070325
  E friezing machines  
  F ratineuses  
01 U восковибілювачі [знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для воску] 010128
  E wax-bleaching chemicals  
  F produits chimiques pour blanchir les cires  
01 U воскові замазки [кити] для щеплювання дерев 010198
  E grafting wax for trees  
  F cire à greffer les arbres  
20 U вощини штучні до вуликів 200039
  E comb foundations for beehives  
  F cire gaufrée pour ruches  
08 U врубні бари 080027
  E cutting bars  
  F barres de havage  
07 U всмоктувальні машини промислові 070282
  E suction machines for industrial purposes  
  F machines d'aspiration à usage industriel  
25 U вставки до сорочок 250072
  E shirt yokes  
  F empiècements de chemises  
10 U вставні зуби 100052
  E artificial teeth  
  F dents artificielles  
06 U втулки [металеві вироби] 060092
  E sleeves [metal hardware]  
  F manchons [quincaillerie métallique]  
25 U вуалі [одяг] 250123
  E veils [clothing]  
  F voiles [vêtements] / voilettes  
05 U вугілля деревне на фармацевтичні потреби 050056
  E charcoal for pharmaceutical purposes  
  F charbon de bois à usage pharmaceutique  
01 U вугільна кислота 010150
  E carbonic acid  
  F acide carbonique  
11 U вугільні електроди до дугових ламп 110072
  E carbon for arc lamps  
  F charbon pour lampes à arc  
07 U вугільні комбайни [врубові машини] 070094
  E coalcutting machines  
  F découpeurs de charbon / haveuses  
16 U вугільні олівці 160160
  E charcoal pencils  
  F crayons fusains  
01 U вуглеводи 010357
  E carbonic hydrates  
  F hydrates de carbone  
22 U вуглецеві волокна текстильні 220087
  E carbon fibers [fibres] for textile use  
  F fibres de carbone à usage textile  
17 U вуглецеві волокна, крім текстильних 170096
  E carbon fibers [fibres], other than for textile use  
  F fibres de carbone, autres qu'à usage textile  
01 U вуглець 010148
  E carbon  
  F carbone  
01 U вуглець до фільтрів [цідил] 010166
  E carbon for filters  
  F charbon pour filtres  
07 U вугляні щітки до електричних машин 070093
  E carbon brushes [electricity]  
  F balais de charbon [électricité]  
18 U вудила для тварин [упряж] 180017
  E bits for animals [harness]  
  F mors [harnachement]  
28 U вудки 280035
  E rods for fishing  
  F cannes à pêche  
18 U вуздечки [гнуздечки] [упряж] 180112
  E bridles [harness]  
  F brides [harnais]  
20 U вулики 200001
  E beehives  
  F ruches pour abeilles  
06 U вуличні риштаки [водостічні жолоби] металеві 060441
  E street gutters of metal  
  F caniveaux métalliques  
19 U вуличні риштаки [водостічні жолоби] неметалеві 190245
  E street gutters, not of metal  
  F caniveaux non métalliques  
07 U вулканізувальні апарати 070384
  E vulcanisation apparatus  
  F appareils de vulcanisation  
01 U вулканізувальні препарати 010549
  E vulcanising preparations  
  F produits de vulcanisation  
03 U вулканний попіл для чищення 030038
  E volcanic ash for cleaning  
  F cendres volcaniques pour le nettoyage  
06 U вухналі [підковні цвяхи] 060077
  E horseshoe nails  
  F crampons pour fers à cheval  
10 U вушні затички [пристрої для захисту вух] 100224
  E ear plugs [ear protection devices]  
  F bouchons pour les oreilles / bouchons [tampons] pour les oreilles / tampons pour les oreilles  
09 U вушні затички для водолазів, пірнальників 090401
  E ear plugs for divers  
  F tampons d'oreilles pour la plongée  
10 U вушні пінцети 100071
  E ear picks  
  F cure-oreilles  
06 U в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні засоби [в'язила] металеві 060363
  E bindings of metal  
  F liens métalliques  
22 U в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні засоби [в'язила] неметалеві 220112
  E bindings, not of metal  
  F liens non métalliques  
22 U в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні засоби [в'язила] неметалеві на сільськогосподарські потреби 220086
  E binding thread, not of metal, for agricultural purposes  
  F liens non métalliques à usage agricole  
01 U в'язівники [в'язівні речовини] для бетону 010030
  E agglutinants for concrete  
  F agglutinants pour le béton  
01 U в'язівники [в'язівні речовини] ливарні 010306
  E foundry binding substances  
  F liaisons pour la fonderie / liants pour la fonderie  
03 U в'язівники [в'язівні речовини] на косметичні потреби 030191
  E astringents for cosmetic purposes  
  F astringents à usage cosmétique  
19 U в'язівні добавки для виготовляння будівельного каменю [цегли] 190040
  E binding agents for making briquettes / binding agents for making stones  
  F liaisons pour la fabrication des briquettes / liants pour la fabrication des briquettes / liants pour le briquetage  
19 U в'язівні матеріали для лагодження доріг 190110
  E binding material for road repair  
  F liaisons pour l'entretien des routes / liants pour l'entretien des routes  
30 U в'язівні речовини для ковбас 300088
  E sausage binding materials  
  F liaisons pour saucisses / liants pour saucisses  
30 U в'язівні речовини для морозива 300074
  E binding agents for edible ices / binding agents for ice cream / binding agents for ice cream [edible ices]  
  F liaisons pour glaces alimentaires / liants pour glaces alimentaires  
04 U в'язівні речовини для пилу 040079
  E dust laying compositions  
  F agglomérants de poussière  
Відображено всі 466 записи(-ів)