Товари - Д

301 - 328 з 328 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
16 U друкарські кліше 160040
  E printing blocks  
  F clichés d'imprimerie  
07 U друкарські машини 070378
  E typographic machines  
  F machines typographiques  
16 U друкарські машинки електричні або неелектричні 160132
  E typewriters, electric or non-electric  
  F machines à écrire [électriques ou non électriques]  
02 U друкарські пасти [фарби] 020043
  E printers' pastes [ink] / printing compositions [ink]  
  F pâtes d'imprimerie [encres]  
02 U друкарські суміші [фарби] 020043
  E printers' pastes [ink] / printing compositions [ink]  
  F pâtes d'imprimerie [encres]  
02 U друкарські фарби 020066
  E printing ink  
  F encres d'imprimerie  
02 U друкарські фарби для виготовляння гравюр 020080
  E engraving ink  
  F encres pour la gravure  
07 U друкарські форми 070217
  E printing plates  
  F planches pour l'impression  
16 U друкарські шрифти 160065
  E printing type  
  F caractères d'imprimerie  
16 U друковані видання 160179
  E printed publications  
  F publications imprimées  
07 U друкувальні валки до машин 070220
  E printing rollers for machines  
  F rouleaux d'imprimerie [machines]  
07 U друкувальні верстати 070219
  E printing presses  
  F presses d'imprimerie  
07 U друкувальні машини 070218
  E printing machines  
  F machines à imprimer  
07 U друкувальні циліндри 070140
  E printing cylinders  
  F cylindres d'imprimerie  
01 U дубильна деревина 010130
  E tan-wood  
  F bois à tanner  
01 U дубильна кислота 010511
  E tannic acid  
  F acide tannique  
01 U дубильна кора 010507
  E tan  
  F tan  
01 U дубильні речовини 010509
  E tanning substances  
  F matières tannantes  
25 U дублянки 250103
  E pelisses  
  F pelisses  
11 U дугові лампи 110023
  E arc lamps  
  F lampes à arc  
03 U духмяна вода 030091
  E scented water  
  F eaux de senteur  
03 U духмяна деревина 030030
  E scented wood  
  F bois odorants  
09 U духовки [сушильні шафи] лабораторні 090568
  E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
  F fourneaux de laboratoire / fours de laboratoire  
11 U душі 110121
  E showers  
  F douches*  
11 U душові кабіни 110298
  E shower cubicles [enclosures (Am.)]  
  F cabines de douche  
24 U душові фіранки текстильні чи пластикові 240119
  E shower curtains of textile or plastic  
  F rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques  
25 U душові шапочки 250158
  E shower caps  
  F bonnets de douche  
20 U дюбелі неметалеві 200217
  E dowels, not of metal / pegs [pins], not of metal / pins [pegs], not of metal  
  F chevilles non métalliques  
301 - 328 з 328 записів