Товари - Е

1 - 25 з 125 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ебоніт [вулканізована гума] 170036
  E ebonite [vulcanite] / vulcanite [ebonite]  
  F caoutchouc durci [ébonite] / ébonite  
05 U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
  E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptus à usage pharmaceutique  
05 U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
  E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptol à usage pharmaceutique  
29 U егног безалкогольний 290168
  E non-alcoholic eggnog  
  F lait de poule sans alcool  
07 U ежектори 070170
  E ejectors  
  F éjecteurs  
09 U еквалайзери [аудіоапаратура] 090770
  E equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]  
  F égaliseurs [appareils audio]  
07 U економайзери для двигунів 070400
  E fuel economisers for motors and engines  
  F économiseurs de carburant pour moteurs  
09 U екрани [фотографія] 090211
  E screens [photography]  
  F écrans [photographie]  
20 U екрани для камінів [меблі] 200046
  E screens for fireplaces [furniture]  
  F écrans de cheminée [mobilier]  
10 U екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби 100083
  E radiology screens for medical purposes  
  F écrans radiologiques à usage médical  
07 U екскаватори 070184
  E excavators  
  F excavateurs  
09 U експонометри [вимірювачі освітлення] 090251
  E exposure meters [light meters]  
  F exposimètres [posemètres] / posemètres  
03 U екстракти квітів [парфумерія] 030101
  E extracts of flowers [perfumes]  
  F extraits de fleurs [parfumerie]  
05 U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
  E plant extracts for pharmaceutical purposes  
  F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
03 U екстракти трав на косметичні потреби 030239
  E herbal extracts for cosmetic purposes  
  F extraits de plantes à usage cosmétique  
05 U екстракти трав на медичні потреби 050456
  E herbal extracts for medical purposes  
  F extraits de plantes à usage médical  
29 U екстракти харчові з морських водоростей 290002
  E seaweed extracts for food  
  F extraits d'algues à usage alimentaire  
32 U екстракти хмелю для виготовляння пива 320021
  E extracts of hops for making beer  
  F extraits de houblon pour la fabrication de la bière  
05 U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
  E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
  F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
  E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
  F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
  E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
  F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
01 U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
  E tea extracts for the food industry  
  F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
16 U еластичні гумки канцелярські 160275
  E elastic bands for offices  
  F élastiques de bureau  
23 U еластичні нитки і пряжа для текстильного використання 230019
  E elastic thread and yarn for textile use  
  F fils élastiques à usage textile  
26 U еластичні стрічки 260095
  E elastic ribbons  
  F rubans élastiques  
1 - 25 з 125 записів