Товари - Е

1 - 15 з 114 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ебоніт 170036
  E ebonite [vulcanite] / vulcanite [ebonite]  
  F caoutchouc durci [ebonite] / ebonite  
17 U ебонітові форми 170100
  E ebonite molds / ebonite moulds / ebonite [vulcanite] molds [moulds] / vulcanite [ebonite] molds [moulds]  
  F moules en ebonite  
05 U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
  E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptus a usage pharmaceutique  
05 U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
  E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
  F eucalyptol a usage pharmaceutique  
29 U егног [яєчний напій] безалкогольний 290168
  E non-alcoholic eggnog  
  F lait de poule sans alcool  
07 U ежектори [струминні помпи] 070170
  E ejectors  
  F ejecteurs  
20 U екрани [затулки] до камінів [меблі] 200046
  E screens for fireplaces [furniture]  
  F ecrans de cheminee [mobilier]  
10 U екрани до лікарських [медичних] рентгенівських апаратів 100083
  E radiology screens for medical purposes  
  F ecrans radiologiques a usage medical  
09 U екрани фотографічні 090211
  E screens [photography]  
  F ecrans [photographie]  
07 U екскаватори 070184
  E excavators  
  F excavateurs  
07 U екскаватори одноківшові 070070
  E shovels, mechanical  
  F pelles mecaniques  
09 U експонометри 090251
  E exposure meters [light meters]  
  F exposimetres [posemetres] / posemetres  
02 U екстракти барвників з деревини 020112
  E dyewood extracts / wood dyestuffs  
  F extraits de bois colorant  
05 U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
  E plant extracts for pharmaceutical purposes  
  F extraits de plantes a usage pharmaceutique  
29 U екстракти харчові з морських водоростей 290002
  E seaweed extracts for food  
  F extraits d'algues a usage alimentaire  
1 - 15 з 114 записів