Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
19 U мозаїка будівельна 190126
  E mosaics for building  
  F mosaïques pour la construction  
21 U мозаїка скляна, небудівельна 210161
  E mosaics of glass, not for building  
  F mosaïques en verre non pour la construction  
24 U молескін [тканина] 240077
  E moleskin [fabric]  
  F moleskine [tissu]  
18 U молескін [штучна шкіра] 180063
  E moleskin [imitation of leather]  
  F moleskine [imitation du cuir]  
05 U молескін на медичні потреби 050392
  E moleskin for medical purposes  
  F moleskine à usage médical  
06 U молібден 060189
  E molybdenum  
  F molybdène  
29 U молоко 290039
  E milk  
  F lait  
29 U молоко з підвищеним вмістом білка 290174
  E albumin milk / protein milk  
  F lait albumineux  
05 U молоко сухе для дитячого харчування 050449
  E powdered milk for babies  
  F lait en poudre pour bébés  
29 U молоко сухе* 290192
  E powdered milk*  
  F lait en poudre*  
10 U молоковідсмоктувачі 100107
  E breast pumps  
  F tire-lait  
07 U молотарки 070043
  E threshing machines  
  F batteuses  
07 U молоти [частини машин] 070247
  E hammers [parts of machines]  
  F marteaux [parties de machines]  
08 U молоти ковальські [ручні] 080157
  E sledgehammers  
  F masses [maillets] / maillets  
08 U молотки [ручні інструменти] 080156
  E hammers [hand tools]  
  F marteaux [outils]