Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
31 U мульча з соломи 310046
  E straw mulch  
  F paillis [couverture d'humus]  
08 U мулярські лопатки 080087
  E trowels  
  F truelles  
15 U мундштуки для музичних інструментів 150034
  E mouthpieces for musical instruments  
  F embouchures d'instruments de musique / becs d'instruments de musique  
34 U мундштуки до сигар 340017
  E cigar holders  
  F fume-cigare  
34 U мундштуки до сигарет 340022
  E cigarette holders  
  F fume-cigarette  
01 U мурашина кислота 010310
  E formic acid  
  F acide formique  
30 U муси десертні [кондитерські вироби] 300205
  E dessert mousses [confectionery]  
  F desserts sous forme de mousses [confiserie]  
29 U муси овочеві 290169
  E vegetable mousses  
  F mousses de légumes  
29 U муси рибні 290167
  E fish mousses  
  F mousses de poisson  
30 U муси шоколадні 300204
  E chocolate mousses  
  F mousses au chocolat  
30 U мускатні горіхи 300102
  E nutmegs  
  F noix muscade  
03 U мускус [парфумерія] 030132
  E musk [perfumery]  
  F musc [parfumerie]  
25 U муфти [одяг] 250097
  E muffs [clothing]  
  F manchons [habillement]  
12 U муфти вільного ходу для наземних транспортних засобів 120148
  E freewheels for land vehicles  
  F roues libres pour véhicules terrestres  
07 U муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів 070279
  E freewheels, other than for land vehicles  
  F roues libres autres que pour véhicules terrestres