Товари - Р

Відображено всі 314 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U радари 090416
  E radar apparatus  
  F radars  
11 U радіатори [обігрівальні] 110198
  E radiators [heating]  
  F radiateurs [chauffage]  
07 U радіатори [охолоджувальні] до двигунів 070464
  E radiators [cooling] for motors and engines  
  F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
11 U радіатори електричні 110137
  E radiators, electric  
  F radiateurs électriques  
11 U радіатори центрального опалювання 110083
  E central heating radiators  
  F radiateurs de chauffage central  
05 U радій на лікарські [медичні] потреби 050259
  E radium for medical purposes  
  F radium à usage médical  
01 U радій на наукові потреби 010458
  E radium for scientific purposes  
  F radium à usage scientifique  
09 U радіо до транспортних засобів 090417
  E vehicle radios  
  F appareils de radio pour véhicules  
01 U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
  E radioactive elements for scientific purposes  
  F éléments radioactifs à usage scientifique  
05 U радіоактивні речовини на лікарські [медичні] потреби 050258
  E radioactive substances for medical purposes  
  F produits radioactifs à usage médical  
28 U радіокеровні іграшкові транспортні засоби 280185
  E radio-controlled toy vehicles  
  F véhicules télécommandés [jouets]  
09 U радіолампи [вакуумні] 090491
  E vacuum tubes [radio]  
  F tubes vacuum [T.S.F.]  
10 U радіологічні апарати лікарські [медичні] 100133
  E radiological apparatus for medical purposes  
  F appareils de radiologie à usage médical  
09 U радіологічні апарати промислові 090418
  E radiological apparatus for industrial purposes  
  F appareils de radiologie à usage industriel  
09 U радіологічні екрани промислові 090526
  E radiology screens for industrial purposes  
  F écrans radiologiques à usage industriel  
09 U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
  E baby monitors  
  F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
09 U радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
  E radio pagers  
  F appareils de téléappel radio  
09 U радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
  E transmitting sets [telecommunication]  
  F émetteurs [télécommunication]  
09 U радіоприймачі 090270
  E radios  
  F appareils de radio / postes de T.S.F.  
09 U радіотелеграфні станції 090408
  E radiotelegraphy sets  
  F postes radiotélégraphiques  
09 U радіотелефонні станції 090407
  E radiotelephony sets  
  F postes radiotéléphoniques  
09 U радіощогли 090471
  E masts for wireless aerials  
  F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
01 U радон 010457
  E radon  
  F radon  
28 U ракетки для ігор 280081
  E bats for games / rackets  
  F raquettes  
13 U ракетниці [ракетозапускальне устатковання] 130043
  E rocket launchers  
  F lance-roquettes  
06 U ракетозапускальні платформи металеві 060159
  E rocket launching platforms of metal  
  F rampes de lancement de fusées métalliques  
19 U ракетозапускальні платформи неметалеві 190108
  E rocket launching platforms, not of metal  
  F rampes de lancement de fusées non métalliques  
31 U раки живі 310133
  E crayfish, live  
  F écrevisses vivantes  
29 U раки неживі 290040
  E crayfish, not live  
  F écrevisses non vivantes  
11 U раковини [водогінні] 110299
  E sinks  
  F éviers  
31 U ракоподібні живі 310134
  E crustaceans, live  
  F crustacés vivants  
29 U ракоподібні неживі 290037
  E crustaceans, not live  
  F crustacés non vivants  
06 U рами металеві будівельні 060074
  E frames of metal for building  
  F châssis métalliques [construction]  
20 U рамки дерев'яні до вуликів 200040
  E sections of wood for beehives  
  F cadres de ruches  
08 U рамки до ручних пилок 080054
  E frames for handsaws  
  F châssis de scies à main  
09 U рамки на прозірки [слайди] 090099
  E frames for photographic transparencies  
  F cadres pour diapositives  
12 U рангоути до суден 120118
  E spars for ships  
  F espars [marine]  
25 U ранти до взуття 250118
  E welts for footwear  
  F trépointes de chaussures  
09 U растри для фотоцинкографії 090286
  E screens for photoengraving  
  F trames pour la photogravure  
11 U рафінувальні дистиляційні колони 110208
  E refining towers for distillation  
  F tours de raffinage pour la distillation  
22 U рафія [листяне пальмове волокно] 220067
  E raffia  
  F raphia  
09 U рахівниці 090627
  E abacuses  
  F bouliers compteurs  
16 U рахувальні [арифметичні] таблиці 160027
  E arithmetical tables / calculating tables  
  F tables arithmétiques  
09 U рахувальні машини 090103
  E calculating machines  
  F machines arithmétiques / machines à calculer  
09 U рахувальні машини для виборів 090499
  E voting machines  
  F machines à voter  
09 U рації переносні 090677
  E walkie-talkies  
  F talkies-walkies  
08 U рашпілі [ручні інструменти] 080178
  E rasps [hand tools]  
  F râpes [outils]  
01 U реактивний лакмусовий папір 010419
  E litmus paper  
  F papier de tournesol  
12 U реактивні двигуни до наземних транспортних засобів 120145
  E jet engines for land vehicles  
  F moteurs à réaction pour véhicules terrestres  
07 U реактивні двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070272
  E jet engines other than for land vehicles  
  F moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres  
13 U реактивні снаряди 130068
  E rockets [projectiles]  
  F fusées [projectiles] / roquettes [projectiles]  
10 U реанімаційна апаратура 100135
  E resuscitation apparatus  
  F appareils de réanimation  
09 U реанімаційні манекени [навчальні пристрої] 090680
  E resuscitation mannequins [teaching apparatus]  
  F mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]  
31 U ревінь свіжий 310116
  E rhubarb, fresh  
  F rhubarbe fraîche  
13 U револьвери 130055
  E revolvers  
  F revolvers  
11 U регенератори тепла 110069
  E heat regenerators  
  F récupérateurs de chaleur  
16 U реглети друкарські 160235
  E printers' reglets  
  F réglettes [composteurs]  
11 U регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання 110241
  E regulating and safety accessories for water apparatus  
  F accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau  
11 U регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів 110240
  E regulating and safety accessories for gas pipes  
  F accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz  
09 U регулівні прилади електричні 090150
  E regulating apparatus, electric  
  F appareils électriques de contrôle  
11 U регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів 110216
  E regulating accessories for water or gas apparatus and pipes  
  F accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz  
11 U регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання 110259
  E regulating and safety accessories for gas apparatus  
  F accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz  
07 U регулятори [частини машин] 070254
  E regulators [parts of machines]  
  F régulateurs [parties de machines]  
09 U регулятори апаратури для освітлювання сцени 090682
  E stage lighting regulators  
  F régulateurs d'éclairage de scène  
15 U регулятори гучності до механічних фортепіано 150045
  E intensity regulators for mechanical pianos  
  F régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques  
07 U регулятори кількості обертів до машин і двигунів 070275
  E speed governors for machines, engines and motors  
  F régulateurs de vitesse de machines et de moteurs  
09 U регулятори напруги до транспортних засобів 090498
  E voltage regulators for vehicles  
  F régulateurs de tension pour véhicules  
09 U регулятори освітлювання електричні 090606
  E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
  F régulateurs [variateurs] de lumière / variateurs [régulateurs] de lumière  
07 U регулятори тиску [деталі машин] 070317
  E pressure regulators [parts of machines]  
  F régulateurs de pression [parties de machines]  
11 U регулятори тяги [опалювання] 110215
  E dampers [heating]  
  F registres de tirage [chauffage] / régulateurs de tirage [chauffage]  
09 U регулятори числа обертів до програвачів 090486
  E speed regulators for record players  
  F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
09 U редуктори [електричні] 090168
  E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
  F réducteurs [électricité]  
07 U редуктори [зменшувальні, знижувальні передавачі], крім призначених до наземних транспортних засобів 070447
  E reduction gears other than for land vehicles  
  F démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres  
12 U редуктори до наземних транспортних засобів 120235
  E reduction gears for land vehicles  
  F démultiplicateurs pour véhicules terrestres  
07 U редукційні клапани [деталі машин] 070154
  E pressure reducers [parts of machines]  
  F détendeurs de pression [parties de machines]  
16 U реєстраційні журнали [книги записів] 160153
  E ledgers [books]  
  F registres [livres]  
06 U резервуари металеві 060232
  E reservoirs of metal / tanks of metal  
  F réservoirs en métal  
09 U резистори електричні 090427
  E resistances, electric  
  F résistances électriques  
19 U рейки дерев'яні [обшивні] 190015
  E furrings of wood  
  F baguettes en bois pour le lambrissage  
20 U рейки до завісок, фіранок, запон 200171
  E curtain rails  
  F rails pour rideaux  
06 U рейки металеві 060129
  E rails of metal  
  F rails  
07 U рейкові і трибові підойми 070132
  E rack and pinion jacks  
  F crics à crémaillère  
06 U рейкові підкладки 060020
  E anchor plates / tie plates  
  F plaques d'ancrage  
07 U рейковкладальні машини 070322
  E rail-laying machines  
  F machines pour la pose des rails  
09 U рейсмуси 090490
  E marking gauges [joinery]  
  F trusquins  
09 U реле електричні 090222
  E relays, electric  
  F relais électriques  
18 U ремені для стремен 180046
  E stirrup leathers  
  F étrivières  
07 U ремізи ткацьких верстатів 070212
  E gears for weaving looms  
  F harnais de métiers à tisser  
07 U ремізки ткацьких верстатів 070224
  E loom shafts  
  F lames de métiers à tisser  
09 U ремінці до стільникових телефонів 090703
  E cell phone straps  
  F cordonnets pour téléphones mobiles  
01 U реній 010463
  E rhenium  
  F rhénium  
10 U рентгенівські апарати лікарські [медичні] 100024
  E X-ray apparatus for medical purposes  
  F appareils à rayons X à usage médical  
09 U рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних] 090425
  E X-ray apparatus not for medical purposes  
  F appareils à rayons X non à usage médical  
09 U рентгенівські плівки зекспоновані 090573
  E X-ray films, exposed  
  F films radiographiques exposés  
01 U рентгенівські плівки зчутливлені [зсенсибілізовані] неекспоновані 010464
  E X-ray films, sensitized but not exposed  
  F films radiographiques sensibilisés mais non exposés  
10 U рентгенівські трубки лікарські [медичні] 100136
  E X-ray tubes for medical purposes  
  F tubes à rayons X à usage médical  
09 U рентгенівські трубки, крім лікарських [медичних] 090421
  E X-ray tubes not for medical purposes  
  F tubes à rayons X non à usage médical  
10 U рентгенограми лікарські [медичні] 100132
  E X-ray photographs for medical purposes  
  F radiographies à usage médical  
09 U рентгенограми, крім лікарських [медичних] 090625
  E X-ray photographs, other than for medical purposes  
  F radiographies autres qu'à usage médical  
05 U рентгенологічні контрастні речовини на лікарські [медичні] потреби 050096
  E radiological contrast substances for medical purposes  
  F substances de contraste radiologique à usage médical  
09 U реостати 090432
  E rheostats  
  F rhéostats  
05 U репеленти [відлякувальники комах] 050178
  E insect repellents  
  F insectifuges  
05 U репеленти [відлякувальники комах] для собак 050076
  E repellents for dogs  
  F répulsifs pour chiens  
06 U ресори металеві 060206
  E springs [metal hardware]  
  F ressorts [quincaillerie métallique]  
09 U респіратори [респіраторні маски], крім призначених для штучного дихання 090113
  E respirators, other than for artificial respiration / respiratory masks, other than for artificial respiration  
  F masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle  
09 U респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
  E respirators for filtering air  
  F respirateurs pour le filtrage de l'air  
10 U респіратори для штучного дихання 100138
  E respirators for artificial respiration  
  F respirateurs pour la respiration artificielle  
09 U реторти 090157
  E retorts  
  F cornues  
09 U рефрактометри 090250
  E refractometers  
  F réfractomètres  
09 U рефрактори 090424
  E refractors  
  F réfracteurs  
11 U рефрижератори 110274
  E refrigerators  
  F réfrigérateurs  
03 U речі туалету 030125
  E toiletries  
  F produits de toilette  
01 U речовини для валяння 010313
  E fulling preparations  
  F matières à foulon  
04 U речовини для вбирання пилу 040109
  E dust absorbing compositions  
  F compositions pour absorber la poussière  
01 U речовини для гартування металів 010249
  E metal hardening preparations  
  F produits pour durcir les métaux / produits pour la trempe des métaux  
17 U речовини для захисту будівель від вогкості [сирості] 170058
  E substances for insulating buildings against moisture  
  F compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments  
01 U речовини для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 010295
  E compositions for threading  
  F compositions pour le filetage  
01 U речовини для лагодження камер шин 010032
  E compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]  
  F compositions pour la réparation des chambres à air  
01 U речовини для лагодження шин 010465
  E compositions for repairing tires [tyres] / tire repairing compositions / tyre repairing compositions  
  F compositions pour la réparation des bandages de roues / compositions pour la réparation des pneumatiques  
01 U речовини для матування 010238
  E polish removing substances / substances for removing polish  
  F matières à dépolir  
30 U речовини для усталювання збитих вершків 300045
  E preparations for stiffening whipped cream  
  F produits pour stabiliser la crème fouettée  
05 U речовини на фармацевтичні потреби, що сприяють травленню 050122
  E digestives for pharmaceutical purposes  
  F digestifs à usage pharmaceutique  
01 U речовини, крім олій, для пом'якшувального обробляння шкур 010208
  E bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins  
  F confits [mégisserie]  
01 U речовини, що використовуються в текстильній промисловості для валяння 010312
  E fulling preparations for use in the textile industry  
  F produits de foulage pour l'industrie textile  
01 U речовини, що запобігають в'яненню квітів 010209
  E flower preservatives  
  F produits pour la conservation des fleurs  
01 U речовини, що запобігають спусканню панчішних петель 010105
  E substances for preventing runs in stockings  
  F produits pour empêcher le démaillage des bas  
01 U речовини, що сприяють зберіганню насіння 010480
  E seed preserving substances  
  F produits pour préserver les semences  
01 U речовини-глушники до емалей 010262
  E opacifiers for enamel  
  F produits pour opacifier l'émail  
01 U речовини-глушники до емалей або скла 010264
  E opacifiers for enamel or glass  
  F produits pour opacifier l'émail ou le verre  
01 U речовини-глушники до скла 010263
  E opacifiers for glass  
  F produits pour opacifier le verre  
21 U решета [побутові] 210061
  E sifters [household utensils]  
  F cribles [ustensiles de ménage]  
21 U решітки для жарення [побутові] 210145
  E griddles [cooking utensils] / grills [cooking utensils]  
  F grils [ustensiles de cuisson]  
09 U решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
  E grids for batteries  
  F grilles pour accumulateurs électriques  
06 U решітки металеві 060152
  E gratings of metal / grilles of metal  
  F grilles métalliques  
31 U риба жива 310103
  E fish, live  
  F poissons vivants  
29 U риба законсервована 290136
  E fish, preserved  
  F poisson conservé  
29 U риба нежива 290047
  E fish, not live  
  F poissons non vivants  
28 U рибальське приладдя 280083
  E fishing tackle  
  F attirail de pêche  
25 U рибальський верхній одяг 250159
  E fishing vests  
  F vestes de pêcheurs  
28 U рибальські гачки 280076
  E fish hooks  
  F hameçons  
22 U рибальські сітки 220011
  E fishing nets  
  F filets de pêche  
31 U рибне борошно кормове 310143
  E fish meal for animal consumption  
  F farine de poisson pour l'alimentation animale  
05 U рибне борошно на фармацевтичні потреби 050381
  E fish meal for pharmaceutical purposes  
  F farine de poisson à usage pharmaceutique  
29 U рибне борошно харчове 290145
  E fish meal for human consumption  
  F farine de poisson pour l'alimentation humaine  
29 U рибне філе 290041
  E fish fillets  
  F filets de poissons  
29 U рибні консерви 290144
  E fish, tinned [canned (Am.)]  
  F conserves de poisson  
29 U рибні харчові продукти 290125
  E foods made from fish  
  F mets à base de poisson  
31 U риб'яча ікра 310089
  E fish spawn  
  F œufs de poissons  
05 U риб'ячий жир 050150
  E cod liver oil  
  F huile de foie de morue  
04 U риб'ячий жир технічний 040057
  E fish oil, not edible  
  F huile de poisson non comestible  
16 U риб'ячий клей на канцелярські або побутові потреби 160313
  E isinglass for stationery or household purposes  
  F ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage  
01 U риб'ячий клей, крім канцелярського, харчового або побутового 010618
  E isinglass other than for stationery, household or alimentary purposes  
  F ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire  
25 U ризи 250035
  E chasubles  
  F chasubles  
06 U ринви [водостічні труби] металеві 060356
  E gutter pipes of metal  
  F tuyaux de descente métalliques  
19 U ринви [водостічні труби] неметалеві 190075
  E gutter pipes, not of metal  
  F tuyaux de descente non métalliques  
09 U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
  E downloadable ring tones for mobile phones  
  F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
30 U рис 300119
  E rice  
  F riz  
31 U рис необроблений 310144
  E rice, unprocessed  
  F riz non travaillé  
31 U рисове борошно кормове 310053
  E rice meal for forage  
  F farine de riz [fourrage]  
33 U рисовий спирт 330032
  E rice alcohol  
  F alcool de riz  
30 U рисові торти, тістечка 300178
  E rice cakes  
  F gâteaux de riz  
06 U риштовання металеве 060360
  E scaffolding of metal  
  F échafaudages métalliques  
19 U риштовання неметалеве 190078
  E scaffolding, not of metal  
  F échafaudages non métalliques  
01 U рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів 010500
  E liquids for removing sulfates from accumulators / liquids for removing sulfates from batteries  
  F liquides pour désulfater les accumulateurs électriques  
01 U рідини для вилучання сульфатів з електричних батарей 010500
  E liquids for removing sulfates from accumulators / liquids for removing sulfates from batteries  
  F liquides pour désulfater les accumulateurs électriques  
16 U рідини для виправляння канцелярські 160103
  E correcting fluids [office requisites]  
  F liquides correcteurs [articles de bureau]  
01 U рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем 010643
  E power steering fluid  
  F fluides pour direction assistée  
01 U рідини до гідравлічних систем 010197
  E fluids for hydraulic circuits / liquids for hydraulic circuits  
  F liquides pour circuits hydrauliques  
01 U рідке скло [розчинне] 010544
  E water glass [soluble glass]  
  F verre soluble [silicate]  
17 U рідкий каучук 170113
  E liquid rubber  
  F caoutchouc liquide  
01 U рідкісноземельні елементи 010526
  E rare earths  
  F terres rares  
15 U ріжки [музичні інструменти] 150030
  E horns [musical instruments]  
  F cors [instruments de musique]  
05 U ріжки житні на фармацевтичні потреби 050269
  E ergot for pharmaceutical purposes  
  F seigle ergoté à usage pharmaceutique  
07 U різаки газові 070486
  E cutting blow pipes, gas-operated  
  F chalumeaux à découper à gaz  
07 U різальні верстати 070123
  E cutters [machines]  
  F coupeuses [machines]  
07 U різальні інструменти [деталі машин] 070285
  E tools [parts of machines]  
  F outils [parties de machines]  
08 U різальні інструменти [ручні] 080230
  E cutting tools [hand tools]  
  F découpoirs [outils]  
08 U різальні інструменти для труб 080198
  E tube cutting instruments  
  F instruments à tronçonner les tuyaux  
10 U різальні інструменти хірургічні 100065
  E cutlery [surgical]  
  F coutellerie chirurgicale  
07 U різальні машини 070146
  E cutting machines  
  F découpeuses  
08 U різальні частини ручних інструментів 080016
  E bits [parts of hand tools]  
  F mèches [parties d'outils]  
08 U різці * 080076
  E cutters*  
  F coupoirs*  
07 U різці [деталі машин] 070080
  E knives [parts of machines]  
  F couteaux [parties de machines]  
08 U різці гравіювальні [ручні інструменти] 080043
  E graving tools [hand tools]  
  F burins  
31 U ріпакова макуха для худоби 310036
  E rape cake for cattle  
  F tourteaux de colza  
04 U ріпакова олія технічна 040065
  E rape oil for industrial purposes  
  F huile de navette industrielle  
29 U ріпакова олія харчова 290022
  E colza oil for food / rape oil for food  
  F huile de colza comestible / huile de navette comestible  
07 U роботи [машини] 070422
  E robots [machines]  
  F robots [machines]  
25 U робочий одяг [халати, комбінезони] 250010
  E overalls / smocks  
  F blouses  
06 U рогаті ковадла 060045
  E beak-irons [bick-irons]  
  F bigornes  
28 U рогатки [спортивне знаряддя] 280188
  E sling shots [sports articles]  
  F lance-pierres [articles de sport]  
21 U роги для пиття 210086
  E drinking horns  
  F cornes à boire  
27 U рогожі з очерету [комишу] 270009
  E reed mats  
  F nattes de roseau  
29 U родзинки [ізюм] 290027
  E raisins  
  F raisins secs  
14 U родій 140083
  E rhodium  
  F rhodium  
21 U розбризкувачі для поливання квітів і рослин 210206
  E sprinklers for watering flowers and plants / syringes for watering flowers and plants  
  F seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes  
07 U розбризкувачі стічної води 070162
  E sewage pulverisers / sewage pulverizers  
  F pulvérisateurs pour eaux d'égouts  
08 U розвертки [різальний інструмент] 080010
  E reamers  
  F alésoirs  
06 U розгалужувальні патрубки металеві 060366
  E branching pipes of metal  
  F tuyaux d'embranchement métalliques  
26 U розетки [галантерейні вироби] 260085
  E rosettes [haberdashery]  
  F cocardes [passementerie] / rosettes [passementerie]  
11 U розжарювальні пальники 110043
  E incandescent burners  
  F becs à incandescence  
16 U розклади надруковані 160172
  E printed timetables  
  F horaires imprimés  
07 U розливальні машини 070353
  E filling machines  
  F machines à soutirer  
09 U розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
  E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
  F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
16 U розмічальна крейда 160193
  E marking chalk  
  F craie à marquer  
09 U розпізнавальні жили електричних проводів 090294
  E identification sheaths for electric wires  
  F gaines d'identification pour fils électriques  
09 U розпізнавальні картки магнітні 090529
  E identity cards, magnetic  
  F cartes magnétiques d'identification  
06 U розпізнавальні таблички металеві 060399
  E identity plates of metal  
  F plaques d'identité métalliques  
16 U розподільники липких стрічок канцелярські 160003
  E adhesive tape dispensers [office requisites]  
  F distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]  
07 U розподільчі машини автоматичні 070537
  E distribution machines, automatic / vending machines  
  F distributeurs automatiques  
07 U розподільчі пристрої для липких стрічок 070004
  E adhesive tape dispensers [machines]  
  F distributeurs de ruban adhésif [machines]  
09 U розподільчі пульти електричні 090198
  E distribution consoles [electricity]  
  F pupitres de distribution [électricité]  
09 U розподільчі шафи електричні 090054
  E distribution boxes [electricity]  
  F armoires de distribution [électricité]  
09 U розподільчі щити електричні 090197
  E distribution boards [electricity]  
  F tableaux de distribution [électricité]  
11 U розподілювачі дезінфікувальних засобів для туалетів 110114
  E disinfectant dispensers for toilets / disinfectant distributors for toilets  
  F distributeurs de désinfectants pour toilettes  
08 U розпорошувачі [пульверизатори] для інсектицидів [ручне знаряддя] 080144
  E insecticide atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand tools] / insecticide vaporizers [hand tools]  
  F pulvérisateurs pour insecticides [outils] / vaporisateurs pour insecticides [outils]  
30 U розпушувач пекарський 300199
  E baking powder  
  F poudre à lever  
01 U розріджувальні [знеклеївні] хімікати для крохмалю 010056
  E starch-liquifying chemicals [ungluing agents] / ungluing agents [chemical preparations for liquifying starch]  
  F agents chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] / agents de décollage [agents chimiques pour fluidifier l'amidon]  
02 U розріджувачі лаків 020054
  E thinners for lacquers  
  F diluants pour laques  
02 U розріджувачі фарб 020053
  E thinners for paints  
  F diluants pour couleurs / diluants pour peintures  
31 U розсада 310072
  E seedlings  
  F plants  
09 U розсувні калібри 090104
  E slide calipers  
  F pieds à coulisse  
21 U розтяжники пальчаток 210141
  E glove stretchers  
  F ouvre-gants  
26 U розтяжні обручі для тримання рукавів сорочок 260023
  E expanding bands for holding sleeves  
  F bracelets pour remonter les manches  
30 U розчина [запарка] на тісто 300066
  E ferments for pastes  
  F ferments pour pâtes  
19 U розчини будівельні 190053
  E grout / mortar for building  
  F mortier pour la construction  
02 U розчини для білення 020110
  E whitewash  
  F blanc de chaux  
01 U розчини для буріння 010136
  E drilling muds  
  F boues pour faciliter le forage  
01 U розчини для гальванування 010098
  E baths for galvanizing / galvanizing baths  
  F bains de galvanisation  
05 U розчини для контактних лінз 050094
  E solutions for contact lenses / solutions for use with contact lenses  
  F solutions pour verres de contact  
03 U розчини для миття вітрового [переднього] скла 030126
  E windscreen cleaning liquids / windshield cleaning liquids  
  F liquides pour lave-glaces  
01 U розчини для ціанотипіювання 010227
  E solutions for cyanotyping  
  F solutions pour la cyanotypie  
01 U розчини солей срібла для сріблення 010081
  E silver salt solutions for silvering  
  F solutions de sels d'argent pour l'argenture / solutions pour l'argenture  
05 U розчинники для змивання липких пластирів 050134
  E solvents for removing adhesive plasters  
  F solvants pour enlever le sparadrap  
01 U розчинники для лаків 010606
  E solvents for varnishes  
  F dissolvants pour vernis  
03 U розчинники підлогової мастики [чистильні препарати] 030206
  E floor wax removers [scouring preparations]  
  F décapants pour cire à parquet  
07 U розширні посудини [частини машин] 070493
  E expansion tanks [parts of machines]  
  F vases d'expansion [parties de machines]  
11 U розширні посудини до устатковання центрального опалювання 110313
  E expansion tanks for central heating installations  
  F vases d'expansion pour installations de chauffage central  
08 U розширювачі труб [ручні інструменти] 080090
  E expanders [hand tools]  
  F mandrins [outils]  
10 U розширювачі хірургічні [зонди, бужі] 100033
  E bougies [surgery]  
  F bougies [chirurgie]  
28 U ролики до велосипедів-тренажерів 280059
  E rollers for stationary exercise bicycles  
  F rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement  
06 U роликові віконниці [заслони, штори] сталеві 060009
  E roller blinds of steel  
  F stores en acier  
28 U роликові дошки для катання 280148
  E skateboards  
  F planches à roulettes  
28 U роликові ковзани 280098
  E roller skates  
  F patins à roulettes  
33 U ром 330033
  E rum  
  F rhum  
31 U рослини 310071
  E plants  
  F plantes  
31 U рослини алое вера 310148
  E aloe vera plants  
  F plantes d'aloe vera  
31 U рослини засушені декоративні 310107
  E plants, dried, for decoration  
  F plantes séchées pour la décoration  
30 U рослинні замінники кави 300028
  E vegetal preparations for use as coffee substitutes  
  F préparations végétales remplaçant le café  
01 U росторегулівні препарати для рослин 010634
  E plant growth regulating preparations  
  F préparations pour la régulation de la croissance des plantes  
05 U ртутна мазь 050211
  E mercurial ointments  
  F onguents mercuriels  
09 U ртутні поземники [ватерпаси] 090344
  E mercury levels  
  F niveaux à mercure  
01 U ртуть 010387
  E mercury  
  F mercure  
08 U рубанки 080071
  E planes  
  F rabots  
08 U рубанкові залізка 080177
  E plane irons  
  F fers de rabots  
09 U рубильники 090143
  E circuit closers  
  F conjoncteurs  
01 U рубідій 010466
  E rubidium  
  F rubidium  
06 U руди металів 060183
  E ores of metal  
  F minerais métalliques  
28 U рукавиці [пальчатки] для ігор 280072
  E gloves for games  
  F gants [accessoires de jeux]  
28 U рукавиці для бейсболу 280141
  E baseball gloves  
  F gants de base-ball  
09 U рукавиці для водолазів 090275
  E gloves for divers  
  F gants de plongée  
09 U рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові 090276
  E gloves for protection against X-rays for industrial purposes  
  F gants de protection contre les rayons X à usage industriel  
09 U рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090274
  E gloves for protection against accidents  
  F gants pour la protection contre les accidents  
24 U рукавиці для миття тіла 240055
  E washing mitts  
  F gants de toilette  
21 U рукавиці, пальчатки господарські 210290
  E gloves for household purposes  
  F gants de ménage  
25 U рукавички [пальчатки] [одяг] 250067
  E gloves [clothing]  
  F gants [habillement]  
25 U рукавички для лижників 250167
  E ski gloves  
  F gants de ski  
28 U рулеткові колеса 280181
  E roulette wheels  
  F plateaux tournants de roulette  
19 U рундуки ярмаркові 190020
  E fair huts  
  F baraques de foires  
22 U руно вовняне 220072
  E fleece wool  
  F toisons [poils d'animaux]  
09 U рупори до гучномовців 090575
  E horns for loudspeakers  
  F pavillons de haut-parleurs  
14 U рутеній 140085
  E ruthenium  
  F ruthénium  
12 U рухомий склад залізничний 120072
  E rolling stock for railways  
  F matériel roulant de chemins de fer  
12 U рухомий склад фунікулерів 120071
  E rolling stock for funicular railways  
  F matériel roulant de funiculaires  
20 U рухомі декорації 200151
  E mobiles [decoration]  
  F mobiles [objets pour la décoration]  
07 U рухомі доріжки 070518
  E moving pavements [sidewalks] / sidewalks [moving pavements]  
  F tapis roulant  
28 U рухомі іграшки 280145
  E mobiles [toys]  
  F mobiles [jouets]  
18 U ручки до валізок 180086
  E suitcase handles  
  F poignées de valises  
18 U ручки до дощових зонтів або парасольок 180068
  E umbrella handles  
  F poignées de parapluies  
08 U ручки до пилок 080186
  E saw holders  
  F porte-scie  
16 U ручки до штампів, печаток 160258
  E holders for stamps [seals]  
  F supports à cachets [timbres] / supports à timbres [cachets]  
06 U ручки кулясті металеві 060301
  E knobs of metal  
  F boutons [poignées] en métal  
20 U ручки кулясті неметалеві 200277
  E knobs, not of metal  
  F boutons [poignées] non métalliques  
16 U ручки маркувальні [канцелярське приладдя] 160359
  E marking pens [stationery]  
  F marqueurs [articles de papeterie]  
16 U ручки перові 160299
  E penholders  
  F porte-plume  
18 U ручки ціпків [ковіньок, тростин] 180060
  E walking cane handles / walking stick handles  
  F poignées de cannes  
21 U ручне знаряддя для виготовляння локшини 210327
  E noodle machines, hand-operated  
  F appareils à faire des nouilles [instruments à main]  
08 U ручне знаряддя для зціджування [переливання] рідини 080191
  E implements for decanting liquids [hand tools]  
  F appareils à main à soutirer  
12 U ручні візки 120065
  E handling carts  
  F chariots de manutention  
08 U ручні дрилі [ручні інструменти] 080028
  E hand drills [hand tools]  
  F bastringues [outils]  
08 U ручні інструменти для виробляння жолобів 080051
  E fullers [hand tools]  
  F chasses [outils]  
08 U ручні інструменти з ручним рушієм 080072
  E hand tools, hand-operated  
  F outils à main actionnés manuellement  
07 U ручні інструменти, крім з ручним рушієм 070284
  E hand-held tools, other than hand-operated  
  F outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement  
20 U ручні люстерка [туалетні люстерка] 200274
  E hand-held mirrors [toilet mirrors]  
  F miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]  
08 U ручні машинки для стриження бороди 080026
  E beard clippers  
  F tondeuses pour la coupe de la barbe  
08 U ручні машинки для стриження тварин 080222
  E hair clippers for animals [hand instruments]  
  F tondeuses pour la coupe du poil des animaux  
12 U рушійні гвинти 120166
  E screw-propellers  
  F propulseurs à hélice  
12 U рушійні гвинти до човнів 120040
  E screw-propellers for boats  
  F propulseurs à hélice pour bateaux  
12 U рушійні механізми до наземних транспортних засобів 120143
  E propulsion mechanisms for land vehicles  
  F mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres  
07 U рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів 070252
  E propulsion mechanisms other than for land vehicles  
  F mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres  
16 U рушники паперові 160306
  E towels of paper  
  F essuie-mains en papier  
24 U рушники текстильні 240072
  E towels of textile  
  F serviettes de toilette en matières textiles  
13 U рушниці [зброя] 130036
  E guns [weapons]  
  F fusils [armes]  
13 U рушничні ложа 130037
  E gun stocks / gunstocks  
  F bois de fusils / fûts de fusils  
18 U рюкзаки [ранці] 180058
  E backpacks / rucksacks  
  F sacs à dos  
24 U рядовина 240016
  E trellis [cloth]  
  F treillis [toile de chanvre]  
29 U ряжанка [сквашене топлене молоко] 290182
  E ryazhenka [fermented baked milk]  
  F ryazhenka [lait fermenté cuit au four]  
09 U рятувальні апарати і споряддя 090295
  E life saving apparatus and equipment  
  F dispositifs de sauvetage / dispositifs de secours  
09 U рятувальні брезенти 090261
  E safety tarpaulins  
  F bâches de sauvetage  
09 U рятувальні буї 090517
  E life buoys  
  F bouées de sauvetage  
09 U рятувальні жилети 090546
  E life jackets  
  F gilets de sauvetage  
09 U рятувальні плоти 090073
  E life-saving rafts  
  F radeaux de sauvetage  
09 U рятувальні пояси 090547
  E life belts  
  F ceintures de sauvetage  
09 U рятувальні сітки 090260
  E life nets / safety nets  
  F filets de sauvetage  
Відображено всі 314 записи(-ів)