Товари - Р

1 - 50 з 314 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
09 U радари 090416
  E radar apparatus  
  F radars  
11 U радіатори [обігрівальні] 110198
  E radiators [heating]  
  F radiateurs [chauffage]  
07 U радіатори [охолоджувальні] до двигунів 070464
  E radiators [cooling] for motors and engines  
  F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
11 U радіатори електричні 110137
  E radiators, electric  
  F radiateurs électriques  
11 U радіатори центрального опалювання 110083
  E central heating radiators  
  F radiateurs de chauffage central  
05 U радій на лікарські [медичні] потреби 050259
  E radium for medical purposes  
  F radium à usage médical  
01 U радій на наукові потреби 010458
  E radium for scientific purposes  
  F radium à usage scientifique  
09 U радіо до транспортних засобів 090417
  E vehicle radios  
  F appareils de radio pour véhicules  
01 U радіоактивні елементи на наукові потреби 010456
  E radioactive elements for scientific purposes  
  F éléments radioactifs à usage scientifique  
05 U радіоактивні речовини на лікарські [медичні] потреби 050258
  E radioactive substances for medical purposes  
  F produits radioactifs à usage médical  
28 U радіокеровні іграшкові транспортні засоби 280185
  E radio-controlled toy vehicles  
  F véhicules télécommandés [jouets]  
09 U радіолампи [вакуумні] 090491
  E vacuum tubes [radio]  
  F tubes vacuum [T.S.F.]  
10 U радіологічні апарати лікарські [медичні] 100133
  E radiological apparatus for medical purposes  
  F appareils de radiologie à usage médical  
09 U радіологічні апарати промислові 090418
  E radiological apparatus for industrial purposes  
  F appareils de radiologie à usage industriel  
09 U радіологічні екрани промислові 090526
  E radiology screens for industrial purposes  
  F écrans radiologiques à usage industriel  
09 U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
  E baby monitors  
  F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
09 U радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
  E radio pagers  
  F appareils de téléappel radio  
09 U радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
  E transmitting sets [telecommunication]  
  F émetteurs [télécommunication]  
09 U радіоприймачі 090270
  E radios  
  F appareils de radio / postes de T.S.F.  
09 U радіотелеграфні станції 090408
  E radiotelegraphy sets  
  F postes radiotélégraphiques  
09 U радіотелефонні станції 090407
  E radiotelephony sets  
  F postes radiotéléphoniques  
09 U радіощогли 090471
  E masts for wireless aerials  
  F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
01 U радон 010457
  E radon  
  F radon  
28 U ракетки для ігор 280081
  E bats for games / rackets  
  F raquettes  
13 U ракетниці [ракетозапускальне устатковання] 130043
  E rocket launchers  
  F lance-roquettes  
06 U ракетозапускальні платформи металеві 060159
  E rocket launching platforms of metal  
  F rampes de lancement de fusées métalliques  
19 U ракетозапускальні платформи неметалеві 190108
  E rocket launching platforms, not of metal  
  F rampes de lancement de fusées non métalliques  
31 U раки живі 310133
  E crayfish, live  
  F écrevisses vivantes  
29 U раки неживі 290040
  E crayfish, not live  
  F écrevisses non vivantes  
11 U раковини [водогінні] 110299
  E sinks  
  F éviers  
31 U ракоподібні живі 310134
  E crustaceans, live  
  F crustacés vivants  
29 U ракоподібні неживі 290037
  E crustaceans, not live  
  F crustacés non vivants  
06 U рами металеві будівельні 060074
  E frames of metal for building  
  F châssis métalliques [construction]  
20 U рамки дерев'яні до вуликів 200040
  E sections of wood for beehives  
  F cadres de ruches  
08 U рамки до ручних пилок 080054
  E frames for handsaws  
  F châssis de scies à main  
09 U рамки на прозірки [слайди] 090099
  E frames for photographic transparencies  
  F cadres pour diapositives  
12 U рангоути до суден 120118
  E spars for ships  
  F espars [marine]  
25 U ранти до взуття 250118
  E welts for footwear  
  F trépointes de chaussures  
09 U растри для фотоцинкографії 090286
  E screens for photoengraving  
  F trames pour la photogravure  
11 U рафінувальні дистиляційні колони 110208
  E refining towers for distillation  
  F tours de raffinage pour la distillation  
22 U рафія [листяне пальмове волокно] 220067
  E raffia  
  F raphia  
09 U рахівниці 090627
  E abacuses  
  F bouliers compteurs  
16 U рахувальні [арифметичні] таблиці 160027
  E arithmetical tables / calculating tables  
  F tables arithmétiques  
09 U рахувальні машини 090103
  E calculating machines  
  F machines arithmétiques / machines à calculer  
09 U рахувальні машини для виборів 090499
  E voting machines  
  F machines à voter  
09 U рації переносні 090677
  E walkie-talkies  
  F talkies-walkies  
08 U рашпілі [ручні інструменти] 080178
  E rasps [hand tools]  
  F râpes [outils]  
01 U реактивний лакмусовий папір 010419
  E litmus paper  
  F papier de tournesol  
12 U реактивні двигуни до наземних транспортних засобів 120145
  E jet engines for land vehicles  
  F moteurs à réaction pour véhicules terrestres  
07 U реактивні двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070272
  E jet engines other than for land vehicles  
  F moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres  
1 - 50 з 314 записів