Товари - Ц

1 - 15 з 69 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
07 U цапфи валів [частини машин] 070366
  E journals [parts of machines]  
  F tourillons  
13 U цапфи для важкого озброєння 130056
  E trunnions for heavy weapons  
  F tourillons d'armes lourdes  
05 U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
  E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
  F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
01 U цвіт сірковий на хімічні потреби 010299
  E flowers of sulfur for chemical purposes  
  F fleur de soufre à usage chimique  
06 U цвяхи 060085
  E nails  
  F clous / articles de clouterie  
06 U цвяхи без головок 060086
  E tacks [nails] / brads  
  F pointes [clous] / semences [clous]  
06 U цвяхи оббивні 060086
  E tacks [nails] / brads  
  F pointes [clous] / semences [clous]  
07 U цвяхотяги електричні 070558
  E nail extractors, electric / nail pullers, electric  
  F arrache-clous électriques  
08 U цвяхотяги з ручним приводом 080023
  E nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated  
  F arrache-clous actionnés manuellement  
21 U цебри 210023
  E buckets / pails  
  F seaux / baquets / seilles  
19 U цегла 190038
  E bricks  
  F briques  
01 U цезій 010163
  E caesium  
  F césium  
01 U целюлоза 010155
  E cellulose  
  F cellulose  
19 U цемент для доменних печей 190093
  E cement for blast furnaces  
  F ciment pour hauts fourneaux  
19 U цемент для печей 190092
  E cement for furnaces  
  F ciment pour fourneaux  
1 - 15 з 69 записів