Товари - Ґ

Відображено всі 9 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
04 U ґноти до ламп 040061
  E lamp wicks  
  F meches de lampes  
04 U ґноти до свічок 040046
  E wicks for candles  
  F meches pour bougies  
06 U ґрати металеві 060256
  E latticework of metal / trellis of metal  
  F treillis metalliques  
06 U ґрати металеві до камінів, печей 060390
  E furnace fireguards of metal  
  F garde-feu metalliques pour fourneaux  
06 U ґратчасті конструкції металеві 060256
  E latticework of metal / trellis of metal  
  F treillis metalliques  
19 U ґратчасті конструкції неметалеві 190177
  E latticework, not of metal / trellises, not of metal  
  F treillages non metalliques / treillis non metalliques  
01 U ґрунт для рослин 010524
  E earth for growing  
  F terre pour la culture  
02 U ґрунтовання 020108
  E primers  
  F apprets [peintures]  
26 U ґудзики* 260021
  E buttons*  
  F boutons*  
Відображено всі 9 записи(-ів)