Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

Відображено всі 301 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U акушерські щипці 100090
E forceps  
F forceps  
U аналізатори для ідентифікації бактерій на медичні потреби 100244
E analysers for bacterial identification for medical purposes / analyzers for bacterial identification for medical purposes  
F dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical  
U аналізатори жирових відкладень на медичні потреби 100247
E body fat monitors  
F moniteurs de graisse corporelle  
U аналізатори композиційного складу тіла на медичні потреби 100248
E body composition monitors  
F moniteurs de composition corporelle  
U анестезійні маски 100112
E anaesthetic masks  
F masques anesthésiques  
U апарати вібраційні для ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
U апарати гарячого повітря терапевтичні 100011
E hot air therapeutic apparatus  
F appareils thérapeutiques à air chaud  
U апарати дихальні на медичні потреби 100311
E breathing apparatus for medical purposes  
F appareils pour la respiration à usage médical  
U апарати діагностичні на медичні потреби 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic à usage médical  
U апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень 100232
E heart rate monitoring apparatus  
F moniteurs cardiaques  
U апарати для досліджувань ДНК та РНК на медичні потреби 100245
E apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes  
F appareils pour tests ADN et ARN à usage médical  
U апарати для косметичного масажу 100063
E esthetic massage apparatus  
F appareils pour massages esthétiques  
U апарати для лікування акне 100228
E apparatus for acne treatment  
F appareils pour le traitement de l'acné  
U апарати для масажу 100113
E massage apparatus  
F appareils de massage  
U апарати для мікродермабразії на медичні або терапевтичні потреби 100220
E microdermabrasion apparatus for medical or therapeutic purposes  
F appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique  
U апарати для обкурювання на медичні потреби 100182
E fumigation apparatus for medical purposes  
F appareils pour fumigations à usage médical  
U апарати для променевої терапії 100134
E radiotherapy apparatus  
F appareils pour la radiothérapie  
U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
F appareils de rééducation physique à usage médical  
U апарати для регенерації стовбурових клітин на медичні потреби 100246
E apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes  
F appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical  
U апарати для тестування грудного молока на медичні потреби 100295
E apparatus for testing breast milk for medical purposes  
F appareils pour l'analyse du lait maternel à usage médical  
U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського випромінювання на медичні потреби 100131
E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
U апарати магнітно-резонансної томографії [МРТ] на медичні потреби 100258
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical  
U апарати ортопедичні для витягування на медичні потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension à usage médical  
U апарати охолоджувальні медичні для лікування теплового удару 100280
E medical cooling apparatus for treating heatstroke  
F appareils de refroidissement à usage médical pour le traitement des coups de chaleur  
U апарати охолоджувальні медичні для терапевтичної гіпотермії 100281
E medical cooling apparatus for use in therapeutic hypothermia  
F appareils de refroidissement à usage médical à utiliser pour l'hypothermie thérapeutique  
U апарати радіологічні на медичні потреби 100133
E radiological apparatus for medical purposes  
F appareils de radiologie à usage médical  
U апарати рентгенівські на медичні потреби 100024
E X-ray apparatus for medical purposes  
F appareils à rayons X à usage médical  
U апарати світлодіодні для терапії обличчя 100315
E LED facial aesthetic treatment apparatus  
F appareils à DEL pour traitements esthétiques du visage  
U апарати слухові 100005
E hearing aids  
F appareils de correction auditive  
U апарати та інструменти ветеринарні 100156
E veterinary apparatus and instruments  
F appareils et instruments vétérinaires  
U апарати та інструменти медичні 100114
E medical apparatus and instruments  
F appareils et instruments médicaux  
U апарати та інструменти стоматологічні 100073
E dental apparatus and instruments  
F appareils et instruments dentaires  
U апарати та інструменти урологічні 100102
E urological apparatus and instruments  
F appareils et instruments urologiques  
U апарати та інструменти хірургічні 100054
E surgical apparatus and instruments  
F appareils et instruments chirurgicaux  
U апарати ультразвукові для терапії обличчя 100304
E facial aesthetic treatment apparatus using ultrasonic waves  
F appareils pour traitements esthétiques du visage utilisant des ondes ultrasoniques  
U апаратура акушерська 100120
E obstetric apparatus  
F appareils obstétricaux  
U апаратура акушерська для худоби 100027
E obstetric apparatus for cattle  
F appareils obstétricaux pour bestiaux  
U апаратура для аналізування крові 100087
E blood testing apparatus  
F appareils pour l'analyse du sang  
U апаратура для аналізування на медичні потреби 100180
E testing apparatus for medical purposes / apparatus for use in medical analysis  
F appareils pour l'analyse à usage médical  
U апаратура для анестезії 100057
E anaesthetic apparatus  
F appareils d'anesthésie  
U апаратура для лікування глухоти 100147
E apparatus for the treatment of deafness  
F appareils pour le traitement de la surdité  
U апаратура для фізичних вправ на медичні потреби 100176
E physical exercise apparatus for medical purposes  
F appareils médicaux pour exercices corporels  
U апаратура для штучного дихання 100139
E apparatus for artificial respiration  
F appareils pour la respiration artificielle  
U апаратура реанімаційна 100135
E resuscitation apparatus  
F appareils de réanimation  
U апаратура спостерігальна для наглядання за станом людей, хворих на діабет 100292
E diabetic monitoring apparatus  
F appareils de surveillance du diabète  
U апаратура стоматологічна електрична 100179
E dental apparatus, electric  
F appareils dentaires électriques  
U апаратура фізіотерапевтична 100196
E physiotherapy apparatus  
F appareils pour la physiothérapie  
U аудіометри [прилади для визначення гостроти слуху] 100293
E audiometers  
F audiomètres  
U бандажі для суглобів ортопедичні 100020
E orthopaedic bandages for joints / orthopedic bandages for joints  
F bandages orthopédiques pour les articulations  
U бандажі підтримувальні 100286
E support bandages  
F bandages de support  
U банки медичні 100155
E cupping glasses  
F ventouses médicales  
U бинти еластичні 100022
E bandages, elastic  
F bandages élastiques  
U білизна компресійна 100233
E compression garments  
F vêtements de compression  
U бори стоматологічні 100072
E dental burs  
F fraises à usage dentaire  
U браслети на зап'ястки проти нудоти при захитуванні 100255
E anti-nausea wristbands  
F bracelets anti-nausées  
U браслети на медичні потреби 100252
E bracelets for medical purposes  
F bracelets à usage médical  
U бужі хірургічні 100033
E surgical bougies  
F bougies chirurgicales  
U вагінальні шприци 100143
E vaginal syringes  
F seringues vaginales  
U валізки з медичними інструментами 100116
E cases fitted for medical instruments  
F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
U вапоризатори на медичні потреби 100109
E vaporizers for medical purposes  
F vaporisateurs à usage médical  
U взуття ортопедичне 100051
E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
F chaussures orthopédiques  
U вібратори гарячого повітря на медичні потреби 100012
E hot air vibrators for medical purposes  
F vibrateurs à air chaud à usage médical  
U вібромасажери 100158
E vibromassage apparatus  
F vibromasseurs  
U вмістини на медичні потреби 100026
E basins for medical purposes  
F bassins à usage médical  
U вмістини спеціальні для медичних відходів 100216
E containers especially made for medical waste  
F récipients spéciaux pour déchets médicaux  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси на медичні потреби 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques à usage médical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hémocytomètres  
U гіпогастральні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U глюкометри 100273
E glucometers / glucose meters  
F lecteurs de glycémie / glucomètres  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки для накладання швів 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U голки на медичні потреби 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U гребені від вошей та гнид 100229
E lice combs  
F peignes à poux / peignes anti-poux  
U грижові бандажі 100039
E trusses / hernia bandages  
F brayers [bandages herniaires] / bandages herniaires  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs  
U дзеркала стоматологічні 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens  
U діалізатори 100212
E dialyzers  
F dialyseurs  
U дренажні трубки на медичні потреби 100081
E drainage tubes for medical purposes  
F drains à usage médical  
U екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби 100083
E radiology screens for medical purposes  
F écrans radiologiques à usage médical  
U електроди для медичного використання 100174
E electrodes for medical use  
F électrodes à usage médical  
U електрокардіографи 100084
E electrocardiographs  
F électrocardiographes  
U електростимулятори мозку 100235
E brain pacemakers  
F stimulateurs cérébraux  
U ендоскопічні відеокамери на медичні потреби 100231
E endoscopy cameras for medical purposes  
F caméras endoscopiques à usage médical  
U заповнювачі кісткових дефектів, що складаються з штучних матеріалів 100275
E bone void fillers comprised of artificial materials  
F produits de comblement osseux composés de matériaux artificiels  
U затискачі для сосок-пустушок 100266
E clips for dummies / clips for pacifiers  
F attache-sucettes / attache-tétines  
U затискачі хірургічні 100007
E clips, surgical  
F agrafes chirurgicales  
U затички вушні [пристрої для захисту органів слуху] 100224
E ear plugs [hearing protection devices]  
F bouchons d'oreille [dispositifs de protection auditive]  
U затички вушні для плавців 100316
E ear plugs for swimmers  
F bouchons d'oreille de natation  
U захисні пристрої від рентгенівського проміння на медичні потреби 100137
E protection devices against X-rays, for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical  
U зонди на медичні потреби 100085
E probes for medical purposes  
F sondes à usage médical  
U іграшки для задоволення сексуальних потреб 100234
E sex toys  
F jouets sexuels  
U імплантати контрацептивні 100290
E contraceptive implants  
F implants contraceptifs  
U імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток 100237
E biodegradable bone fixation implants  
F implants biodégradables pour fixation osseuse  
U інгалятори 100099
E inhalers  
F inhalateurs  
U інгалятори водневі 100257
E hydrogen inhalers  
F inhalateurs d'hydrogène  
U ін'єктори на медичні потреби 100100
E injectors for medical purposes  
F injecteurs à usage médical  
U інкубатори для немовлят 100177
E incubators for babies  
F couveuses pour bébés  
U інкубатори на медичні потреби 100067
E incubators for medical purposes  
F couveuses médicales  
U інструменти для голкотерапії електричні 100202
E electric acupuncture instruments  
F instruments électriques pour l'acupuncture  
U інсуфлятори 100103
E insufflators  
F insufflateurs  
U канюлі 100042
E cannulae  
F canules  
U капи на стоматологічні потреби 100240
E teeth protectors for dental purposes  
F protège-dents à usage dentaire  
U кардіостимулятори 100203
E heart pacemakers  
F stimulateurs cardiaques  
U катетери 100015
E catheters  
F cathéters  
U кварцові лампи на медичні потреби 100130
E quartz lamps for medical purposes  
F lampes à quartz à usage médical  
U кератометри / офтальмометри 100122
E keratometers / ophthalmometers  
F kératomètres / ophtalmomètres  
U кетгут 100035
E catgut  
F catgut  
U кільця біомагнітні на терапевтичні або медичні потреби 100269
E biomagnetic rings for therapeutic or medical purposes  
F anneaux biomagnétiques à usage thérapeutique ou médical  
U кільця для прорізування зубів 100018
E teething rings  
F anneaux pour calmer ou faciliter la dentition  
U клапани для пляшок годувальних 100169
E feeding bottle valves  
F fermetures de biberons  
U клізми на медичні потреби 100104
E enema apparatus for medical purposes  
F irrigateurs à usage médical  
U ковдри електричні на медичні потреби 100191
E blankets, electric, for medical purposes  
F couvertures électriques à usage médical  
U компреси термоелектричні хірургічні 100059
E thermo-electric compresses [surgery]  
F compresses thermoélectriques [chirurgie]  
U компресори хірургічні 100060
E compressors [surgical]  
F compresseurs [chirurgie]  
U контрацептиви нехімічні 100184
E contraceptives, non-chemical  
F contraceptifs non chimiques  
U концентратори кисню на медичні потреби 100285
E oxygen concentrators for medical purposes  
F concentrateurs d'oxygène à usage médical  
U корсети на медичні потреби 100183
E corsets for medical purposes  
F corsets à usage médical  
U костюми гаптичні на медичні потреби 100294
E haptic suits for medical purposes  
F combinaisons haptiques à usage médical  
U крапельниці на медичні потреби 100061
E droppers for medical purposes  
F compte-gouttes à usage médical  
U кристали на терапевтичні потреби 100297
E crystals for therapeutic purposes  
F cristaux à usage thérapeutique  
U крісла масажні з вбудованими апаратами для масажу 100314
E massage chairs with built-in massage apparatus  
F fauteuils de massage avec appareil de massage intégré  
U крісла на медичні або стоматологічні потреби 100088
E armchairs for medical or dental purposes  
F fauteuils à usage médical ou dentaire  
U крісла стоматологів 100048
E dentists' armchairs  
F fauteuils de dentistes  
U крісла-туалети 100210
E commode chairs  
F chaises percées  
U лазери на медичні потреби 100106
E lasers for medical purposes  
F lasers à usage médical  
U лампи для отверджування матеріалів на медичні потреби 100274
E curing lamps for medical purposes  
F lampes de durcissement à usage médical  
U лампи на медичні потреби 100108
E lamps for medical purposes  
F lampes à usage médical  
U ланцети 100077
E lancets  
F lancettes  
U ліжка лікарняні 100313
E hospital beds  
F lits d'hôpital  
U ліжка надувні на медичні потреби 100259
E air beds for medical purposes  
F matelas gonflables à usage médical  
U ліжка спеціальні на медичні потреби 100173
E beds specially made for medical purposes  
F lits construits spécialement pour les soins médicaux  
U лінзи [внутрішньоочні протези] для хірургічної імплантації 100194
E lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation / intraocular prostheses [lenses] for surgical implantation  
F lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale / prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation chirurgicale  
U ложки для пацієнтів, що страждають на тремор 100305
E spoons for patients with tremor  
F cuillères pour patients atteints de tremblements  
U ложки для приймання ліків 100069
E spoons for administering medicine  
F cuillers pour médicaments  
U ляльки еротичні [ляльки для задоволення сексуальних потреб] 100219
E love dolls [sex dolls]  
F poupées érotiques [poupées sexuelles]  
U магніти терапевтичні 100312
E therapeutic magnets  
F aimants thérapeutiques  
U масажери для ясен дитячі 100271
E gum massagers for babies  
F doigtiers de dentition pour bébés  
U масажери електричні у вигляді пістолетів 100300
E electric massage guns  
F pistolets de massage électriques  
U маски гігієнічні 100302
E sanitary masks  
F masques d'hygiène  
U маски для медичного персоналу 100205
E masks for use by medical personnel  
F masques utilisés par le personnel médical  
U маски для обличчя терапевтичні багаторазового використання 100270
E therapeutic facial masks  
F masques thérapeutiques à porter sur le visage  
U маски захисні на медичні потреби 100283
E protective masks for medical purposes  
F masques de protection à usage médical  
U маски марлеві багаторазові гігієнічні 100303
E reusable sanitary masks made of gauze  
F masques d'hygiène réutilisables en gaze  
U маски одноразові зігріваючі парові на терапевтичні потреби 100288
E disposable steam-heated masks for therapeutic purposes  
F masques jetables chauffés à la vapeur à usage thérapeutique  
U маски респіраторні на медичні потреби 100310
E respiratory masks for medical purposes  
F masques respiratoires à usage médical  
U маски світлодіодні на терапевтичні потреби 100284
E LED masks for therapeutic purposes  
F masques à DEL à usage thérapeutique  
U матеріали для накладання швів 100149
E suture materials  
F matériel de suture  
U маткові шприци 100142
E uterine syringes  
F seringues utérines  
U матраци водяні на медичні потреби 100096
E waterbeds for medical purposes  
F lits à eau à usage médical  
U матраци надувні на медичні потреби 100163
E air mattresses for medical purposes  
F matelas à air à usage médical  
U меблі спеціальні на медичні потреби 100119
E furniture especially made for medical purposes  
F mobilier spécial à usage médical  
U менструальні чаші 100241
E menstrual cups  
F coupes menstruelles  
U милиці 100168
E crutches  
F béquilles pour infirmes  
U мішечки для вагінального спринцювання 100218
E douche bags  
F poches pour lavages internes  
U молоковідсмоктувачі 100107
E breast pumps  
F tire-lait  
U набори інструментів для лікарів 100055
E instrument cases for use by doctors  
F trousses de médecins  
U назальні аспіратори 100239
E nasal aspirators  
F aspirateurs nasaux  
U наконечники для милиць 100126
E tips for crutches  
F embouts de béquilles pour infirmes  
U наліпки одноразові зігріваючі парові на терапевтичні потреби 100289
E disposable steam-heated patches for therapeutic purposes  
F patchs jetables chauffés à la vapeur à usage thérapeutique  
U наліпки охолоджувальні на медичні потреби 100260
E cooling patches for medical purposes  
F patchs refroidissants à usage médical  
U нанороботи на медичні потреби 100278
E nanorobots for medical purposes / nanites for medical purposes  
F nanorobots à usage médical / nanites à usage médical  
U напальчники на медичні потреби 100079
E fingerstalls for medical purposes / finger guards for medical purposes  
F doigtiers à usage médical  
U напрямники дротяні медичні 100213
E medical guidewires  
F fils de guidage médicaux  
U небулайзери на медичні потреби 100307
E nebulisers for medical purposes / nebulizers for medical purposes  
F nébuliseurs à usage médical  
U нитки хірургічні 100056
E thread, surgical  
F fils de chirurgiens  
U ножиці хірургічні 100058
E scissors for surgery  
F ciseaux pour la chirurgie  
U ножі для зрізування мозолів 100062
E corn knives  
F coupe-cors  
U ножі на хірургічні потреби 100029
E knives for surgical purposes  
F couteaux de chirurgie / bistouris / inciseurs à usage chirurgical  
U носилки для хворих 100037
E ambulance stretchers  
F brancards pour malades / civières  
U носилки на колесах 100036
E stretchers, wheeled / gurneys, wheeled  
F brancards roulants / civières à roulettes  
U опорні ходунки для людей з обмеженими можливостями 100226
E walking frames for disabled persons  
F déambulateurs pour personnes handicapées  
U ортодонтичне приладдя 100214
E orthodontic appliances  
F appareils d'orthodontie  
U ортопедичні вироби 100038
E orthopedic articles / orthopaedic articles  
F articles orthopédiques  
U ортопедичні наколінники 100193
E knee bandages, orthopaedic / knee bandages, orthopedic  
F genouillères orthopédiques  
U ортопедичні підошви 100171
E orthopaedic soles / orthopedic soles  
F semelles orthopédiques  
U ортопедичні пояси 100047
E orthopaedic belts / orthopedic belts  
F ceintures orthopédiques  
U офтальмоскопи 100123
E ophthalmoscopes  
F ophtalmoscopes  
U панчохи еластичні на хірургічні потреби 100165
E elastic stockings for surgical purposes  
F bas élastiques à usage chirurgical  
U панчохи противарикозні 100166
E stockings for varices  
F bas pour les varices  
U перев'язи [бандажі підтримувальні] 100217
E slings [support bandages]  
F écharpes [bandages de support]  
U песарії 100010
E pessaries  
F pessaires  
U пилки на хірургічні потреби 100140
E saws for surgical purposes  
F scies à usage chirurgical  
U підіймачі для осіб з обмеженими можливостями 100204
E patient hoists / patient lifting hoists  
F lève-personnes  
U підстилки для хворих 100013
E draw-sheets for sick beds  
F alaises / alèses  
U пінцети вушні портативні з ендоскопічною функцією 100299
E portable earpicks with endoscopy function  
F bâtonnets d'oreille portables avec fonction endoscopique  
U пісуари ручні переносні 100262
E portable hand-held urinals  
F urinoirs de poche  
U плювальниці на медичні потреби 100034
E spittoons for medical purposes  
F crachoirs à usage médical  
U пляшки годувальні для немовлят 100028
E feeding bottles / babies' bottles  
F biberons  
U пов'язки гіпсові на ортопедичні потреби 100206
E plaster bandages for orthopaedic purposes / plaster bandages for orthopedic purposes  
F bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes plâtrées à usage orthopédique  
U подрібнювачі таблеток 100272
E pill crushers  
F broyeurs de comprimés  
U подушки від безсоння 100101
E soporific pillows for insomnia  
F oreillers contre l'insomnie  
U подушки електронагрівні на медичні потреби 100050
E heating cushions, electric, for medical purposes / heating pads, electric, for medical purposes  
F coussins chauffés électriquement à usage médical  
U подушки на медичні потреби 100064
E cushions for medical purposes  
F coussins à usage médical  
U подушки надувні на медичні потреби 100161
E air pillows for medical purposes  
F oreillers à air à usage médical  
U подушки надувні підтримувальні на медичні потреби 100162
E air cushions for medical purposes  
F coussins à air à usage médical  
U подушки охолоджувальні для надавання першої допомоги 100261
E cooling pads for first aid purposes  
F poches de refroidissement de premier secours  
U пологові матраци 100004
E childbirth mattresses  
F matelas pour l'accouchement  
U помпи та насоси на медичні потреби 100086
E pumps for medical purposes  
F pompes à usage médical  
U посуд на медичні потреби 100115
E receptacles for applying medicines  
F récipients pour l'application de médicaments  
U пояси для вагітних 100046
E maternity belts  
F ceintures de grossesse  
U пояси електричні на медичні потреби 100175
E belts, electric, for medical purposes  
F ceintures médicales électriques  
U пояси на медичні потреби 100045
E belts for medical purposes  
F ceintures médicales  
U презервативи 100128
E condoms  
F préservatifs  
U приладдя для промивання порожнин тіла 100044
E appliances for washing body cavities  
F appareils à rincer les cavités du corps  
U прилади для вимірювання рівня холестерину в крові 100267
E cholesterol meters  
F analyseurs de cholestérol  
U прилади для гальванотерапії 100091
E galvanic therapeutic appliances  
F appareils thérapeutiques galvaniques  
U пристосовання для розрізування таблеток 100282
E pill cutters  
F coupe-comprimés  
U пристрої для введення пігулок 100127
E balling guns / bolus guns  
F pilulaires / lance-bolus  
U пристрої для захисту органів слуху 100124
E hearing protectors  
F appareils pour la protection de l'ouïe  
U пристрої дозувальні для медичного використання 100306
E dosage dispensers for medical use  
F distributeurs-doseurs à usage médical  
U пристрої, що вживлюються під шкіру, для введення ліків 100236
E implantable subcutaneous drug delivery devices  
F dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de substances médicamenteuses  
U простирадла для хворих на нетримання 100014
E incontinence sheets  
F draps pour personnes incontinentes  
U протези волосся 100192
E hair prostheses  
F prothèses capillaires  
U протези грудей 100141
E artificial breasts  
F seins artificiels  
U протези зубні 100076
E dentures / sets of artificial teeth  
F dentiers  
U протези кінцівок 100117
E artificial limbs  
F prothèses / membres artificiels  
U протези очей 100159
E artificial eyes  
F yeux artificiels  
U протипролежневі подушки 100195
E pads for preventing pressure sores on patient bodies  
F coussinets pour empêcher la formation d'escarres  
U протиревматичні браслети 100250
E anti-rheumatism bracelets  
F bracelets antirhumatismaux / bracelets contre les rhumatismes  
U протиревматичні кільця 100251
E anti-rheumatism rings  
F anneaux antirhumatismaux / anneaux contre les rhumatismes  
U пульсометри 100222
E pulse meters  
F sphygmomètres / pulsomètres  
U пупкові пояси 100121
E umbilical belts  
F ceintures ombilicales  
U рентгенограми на медичні потреби 100132
E X-ray photographs for medical purposes  
F radiographies à usage médical  
U респіратори для фільтрування повітря на медичні потреби 100309
E respirators for filtering air for medical purposes  
F respirateurs pour le filtrage de l'air à usage médical  
U респіратори для штучного дихання 100138
E respirators for artificial respiration  
F respirateurs pour la respiration artificielle  
U респіраторні маски для штучного дихання 100242
E respiratory masks for artificial respiration  
F masques respiratoires pour la respiration artificielle  
U різальні інструменти хірургічні 100065
E surgical cutlery  
F articles de coutellerie chirurgicale  
U роботи хірургічні 100253
E surgical robots  
F robots chirurgicaux  
U роботизовані екзоскелети-костюми на медичні потреби 100264
E robotic exoskeleton suits for medical purposes  
F combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical  
U розділювачі пальців на ортопедичні потреби 100249
E toe separators for orthopaedic purposes / toe separators for orthopedic purposes  
F séparateurs d'orteils à usage orthopédique  
U рукавички масажні 100092
E gloves for massage  
F gants pour massages  
U рукавички на медичні потреби 100043
E gloves for medical purposes  
F gants à usage médical  
U сечоприймачі, що є посудинами 100110
E urinals being vessels  
F urinaux  
U скальпелі 100030
E scalpels  
F scalpels  
U скребачки для язика 100070
E tongue scrapers  
F cure-langue  
U слухові трубки 100006
E ear trumpets  
F cornets acoustiques  
U соски для підгодовування немовлят 100254
E baby feeding dummies / baby feeding pacifiers  
F tétines d'alimentation pour bébés  
U соски для пляшок годувальних 100170
E feeding bottle teats  
F tétines de biberons  
U соски-пустушки 100145
E dummies for babies / pacifiers for babies  
F sucettes [tétines] / tétines [sucettes]  
U спейсери для інгаляторів 100276
E chambers for inhalers / spacers for inhalers  
F chambres d'inhalation  
U спеціальний одяг для операційних приміщень 100200
E clothing especially for operating rooms  
F vêtements spéciaux pour salles d'opération  
U спіралі протизаплідні 100291
E intrauterine devices  
F dispositifs intra-utérins  
U спірометри [медичні апарати] 100197
E spirometers [medical apparatus]  
F spiromètres [appareils médicaux]  
U стенти 100223
E stents  
F stents  
U стенти, покриті препаратами для лікування тромбозу 100298
E drug-coated stents for thrombosis / drug-eluting stents for thrombosis  
F stents à élution médicamenteuse contre la thrombose  
U стерильні простирадла хірургічні 100172
E sterile sheets, surgical  
F champs opératoires [draps stériles]  
U стетоскопи 100144
E stethoscopes  
F stéthoscopes  
U столи оглядові медичні 100277
E medical examination tables  
F tables d'examen médical  
U столи операційні 100150
E operating tables  
F tables d'opération  
U стрічки акупресурні 100265
E acupressure bands  
F bandes d'acupression  
U стрічки кінезіологічні клейкі 100279
E kinesiology tapes  
F bandes de kinésiologie  
U стрічки, кільця ортодонтичні гумові 100243
E orthodontic rubber bands  
F élastiques orthodontiques  
U судна підкладні 100025
E bed pans  
F bassins hygiéniques  
U суспензорії* 100148
E suspensory bandages  
F suspensoirs [bandages]  
U температурні індикаторні наклейки на медичні потреби 100225
E temperature indicator labels for medical purposes  
F étiquettes indicatrices de température à usage médical  
U термокомпреси для першої допомоги 100209
E thermal packs for first aid purposes  
F coussinets thermiques de premier secours  
U термометри на медичні потреби 100198
E thermometers for medical purposes  
F thermomètres à usage médical  
U томографи на медичні потреби 100227
E tomographs for medical purposes  
F tomographes à usage médical  
U тонометри 100129
E sphygmotensiometers / arterial blood pressure measuring apparatus / sphygmomanometers  
F sphygmotensiomètres / sphygmomanomètres / appareils pour la mesure de la tension artérielle  
U торбинки для води на медичні потреби 100082
E water bags for medical purposes  
F poches à eau à usage médical  
U торбинки для льоду на медичні потреби 100094
E ice bags for medical purposes  
F sacs à glace à usage médical  
U троакари 100151
E trocars  
F trocarts  
U тростини на медичні потреби 100263
E walking sticks for medical purposes / canes for medical purposes  
F cannes à usage médical  
U тростини чотириопорні на медичні потреби 100230
E quad canes for medical purposes  
F cannes quadripodes à usage médical  
U трубки з радієм на медичні потреби 100017
E radium tubes for medical purposes  
F ampoules radiogènes à usage médical  
U трубки капілярні для медичного використання 100296
E capillary tubes for medical use  
F tubes capillaires à usage médical  
U трубки рентгенівські на медичні потреби 100136
E X-ray tubes for medical purposes  
F tubes à rayons X à usage médical  
U ультрафіолетові лампи на медичні потреби 100105
E ultraviolet ray lamps for medical purposes  
F lampes à rayons ultraviolets à usage médical  
U уретральні зонди 100153
E urethral probes  
F sondes urétrales  
U уретральні шприци 100154
E urethral syringes  
F seringues urétrales  
U устілки проти плоскостопості 100146
E supports for flat feet  
F supports pour pieds plats  
U устілки-супінатори для взуття 100040
E arch supports for footwear  
F soutiens de voûte plantaire pour articles chaussants  
U фільтри для респіраторних масок на медичні потреби 100308
E filters for respiratory masks for medical purposes  
F filtres pour masques respiratoires à usage médical  
U фільтри для ультрафіолетових променів на медичні потреби 100181
E filters for ultraviolet rays, for medical purposes  
F filtres pour rayons ultraviolets à usage médical  
U флакони-крапельниці на медичні потреби 100089
E dropper bottles for medical purposes  
F flacons compte-gouttes à usage médical  
U халати для пацієнтів при медичних маніпуляціях 100268
E patient examination gowns  
F blouses d'examen pour patients  
U хірургічні імплантати, що складаються з штучних матеріалів 100208
E surgical implants comprised of artificial materials  
F implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels  
U хірургічні серветки 100207
E surgical drapes  
F draps chirurgicaux  
U ходунки на колесах для людей з обмеженими можливостями 100256
E wheeled walkers to aid mobility  
F déambulateurs à roulettes  
U черевики на медичні потреби 100031
E boots for medical purposes  
F bottes à usage médical  
U черевні корсети 100003
E abdominal corsets  
F corsets abdominaux  
U черевні пояси 100001
E abdominal belts  
F ceintures abdominales  
U черевні серветки на медичні потреби 100098
E abdominal pads  
F pelotes hypogastriques  
U шини хірургічні 100021
E splints, surgical  
F éclisses [attelles] / attelles [chirurgie]  
U шоломи для лазерної терапії для лікування алопеції 100287
E laser therapy helmets for treating alopecia  
F casques pour le traitement laser de l'alopécie  
U шоломи з нейроінтерфейсом на медичні потреби 100301
E neural helmets for medical purposes  
F casques neuronaux à usage médical  
U шпателі для язика на медичні потреби 100238
E tongue depressors for medical purposes  
F abaisse-langues à usage médical  
U шприци для ін'єкцій 100080
E syringes for injections  
F bocks à injections  
U шприци для підшкірних ін'єкцій 100097
E hypodermic syringes  
F seringues hypodermiques  
U шприци на медичні потреби 100164
E syringes for medical purposes  
F seringues à usage médical  
U штифти зубопротезні 100074
E pins for artificial teeth  
F pivots dentaires  
U штучна шкіра на хірургічні потреби 100125
E artificial skin for surgical purposes  
F peau artificielle à usage chirurgical  
U штучні зуби 100052
E artificial teeth  
F dents artificielles  
U штучні щелепи 100111
E artificial jaws  
F mâchoires artificielles  
U щипці для кастрації 100049
E castrating pincers  
F tenailles à châtrer  
U щітки для очищання порожнин тіла 100178
E brushes for cleaning body cavities  
F écouvillons pour nettoyer les cavités du corps  
Відображено всі 301 записи(-ів)