Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

1 - 100 з 301 записів
Назва товару Базовий номер
U акушерські щипці 100090
E forceps  
F forceps  
U аналізатори для ідентифікації бактерій на медичні потреби 100244
E analysers for bacterial identification for medical purposes / analyzers for bacterial identification for medical purposes  
F dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical  
U аналізатори жирових відкладень на медичні потреби 100247
E body fat monitors  
F moniteurs de graisse corporelle  
U аналізатори композиційного складу тіла на медичні потреби 100248
E body composition monitors  
F moniteurs de composition corporelle  
U анестезійні маски 100112
E anaesthetic masks  
F masques anesthésiques  
U апарати вібраційні для ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
U апарати гарячого повітря терапевтичні 100011
E hot air therapeutic apparatus  
F appareils thérapeutiques à air chaud  
U апарати дихальні на медичні потреби 100311
E breathing apparatus for medical purposes  
F appareils pour la respiration à usage médical  
U апарати діагностичні на медичні потреби 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic à usage médical  
U апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень 100232
E heart rate monitoring apparatus  
F moniteurs cardiaques  
U апарати для досліджувань ДНК та РНК на медичні потреби 100245
E apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes  
F appareils pour tests ADN et ARN à usage médical  
U апарати для косметичного масажу 100063
E esthetic massage apparatus  
F appareils pour massages esthétiques  
U апарати для лікування акне 100228
E apparatus for acne treatment  
F appareils pour le traitement de l'acné  
U апарати для масажу 100113
E massage apparatus  
F appareils de massage  
U апарати для мікродермабразії на медичні або терапевтичні потреби 100220
E microdermabrasion apparatus for medical or therapeutic purposes  
F appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique  
U апарати для обкурювання на медичні потреби 100182
E fumigation apparatus for medical purposes  
F appareils pour fumigations à usage médical  
U апарати для променевої терапії 100134
E radiotherapy apparatus  
F appareils pour la radiothérapie  
U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
F appareils de rééducation physique à usage médical  
U апарати для регенерації стовбурових клітин на медичні потреби 100246
E apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes  
F appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical  
U апарати для тестування грудного молока на медичні потреби 100295
E apparatus for testing breast milk for medical purposes  
F appareils pour l'analyse du lait maternel à usage médical  
U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського випромінювання на медичні потреби 100131
E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
U апарати магнітно-резонансної томографії [МРТ] на медичні потреби 100258
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical  
U апарати ортопедичні для витягування на медичні потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension à usage médical  
U апарати охолоджувальні медичні для лікування теплового удару 100280
E medical cooling apparatus for treating heatstroke  
F appareils de refroidissement à usage médical pour le traitement des coups de chaleur  
U апарати охолоджувальні медичні для терапевтичної гіпотермії 100281
E medical cooling apparatus for use in therapeutic hypothermia  
F appareils de refroidissement à usage médical à utiliser pour l'hypothermie thérapeutique  
U апарати радіологічні на медичні потреби 100133
E radiological apparatus for medical purposes  
F appareils de radiologie à usage médical  
U апарати рентгенівські на медичні потреби 100024
E X-ray apparatus for medical purposes  
F appareils à rayons X à usage médical  
U апарати світлодіодні для терапії обличчя 100315
E LED facial aesthetic treatment apparatus  
F appareils à DEL pour traitements esthétiques du visage  
U апарати слухові 100005
E hearing aids  
F appareils de correction auditive  
U апарати та інструменти ветеринарні 100156
E veterinary apparatus and instruments  
F appareils et instruments vétérinaires  
U апарати та інструменти медичні 100114
E medical apparatus and instruments  
F appareils et instruments médicaux  
U апарати та інструменти стоматологічні 100073
E dental apparatus and instruments  
F appareils et instruments dentaires  
U апарати та інструменти урологічні 100102
E urological apparatus and instruments  
F appareils et instruments urologiques  
U апарати та інструменти хірургічні 100054
E surgical apparatus and instruments  
F appareils et instruments chirurgicaux  
U апарати ультразвукові для терапії обличчя 100304
E facial aesthetic treatment apparatus using ultrasonic waves  
F appareils pour traitements esthétiques du visage utilisant des ondes ultrasoniques  
U апаратура акушерська 100120
E obstetric apparatus  
F appareils obstétricaux  
U апаратура акушерська для худоби 100027
E obstetric apparatus for cattle  
F appareils obstétricaux pour bestiaux  
U апаратура для аналізування крові 100087
E blood testing apparatus  
F appareils pour l'analyse du sang  
U апаратура для аналізування на медичні потреби 100180
E testing apparatus for medical purposes / apparatus for use in medical analysis  
F appareils pour l'analyse à usage médical  
U апаратура для анестезії 100057
E anaesthetic apparatus  
F appareils d'anesthésie  
U апаратура для лікування глухоти 100147
E apparatus for the treatment of deafness  
F appareils pour le traitement de la surdité  
U апаратура для фізичних вправ на медичні потреби 100176
E physical exercise apparatus for medical purposes  
F appareils médicaux pour exercices corporels  
U апаратура для штучного дихання 100139
E apparatus for artificial respiration  
F appareils pour la respiration artificielle  
U апаратура реанімаційна 100135
E resuscitation apparatus  
F appareils de réanimation  
U апаратура спостерігальна для наглядання за станом людей, хворих на діабет 100292
E diabetic monitoring apparatus  
F appareils de surveillance du diabète  
U апаратура стоматологічна електрична 100179
E dental apparatus, electric  
F appareils dentaires électriques  
U апаратура фізіотерапевтична 100196
E physiotherapy apparatus  
F appareils pour la physiothérapie  
U аудіометри [прилади для визначення гостроти слуху] 100293
E audiometers  
F audiomètres  
U бандажі для суглобів ортопедичні 100020
E orthopaedic bandages for joints / orthopedic bandages for joints  
F bandages orthopédiques pour les articulations  
U бандажі підтримувальні 100286
E support bandages  
F bandages de support  
U банки медичні 100155
E cupping glasses  
F ventouses médicales  
U бинти еластичні 100022
E bandages, elastic  
F bandages élastiques  
U білизна компресійна 100233
E compression garments  
F vêtements de compression  
U бори стоматологічні 100072
E dental burs  
F fraises à usage dentaire  
U браслети на зап'ястки проти нудоти при захитуванні 100255
E anti-nausea wristbands  
F bracelets anti-nausées  
U браслети на медичні потреби 100252
E bracelets for medical purposes  
F bracelets à usage médical  
U бужі хірургічні 100033
E surgical bougies  
F bougies chirurgicales  
U вагінальні шприци 100143
E vaginal syringes  
F seringues vaginales  
U валізки з медичними інструментами 100116
E cases fitted for medical instruments  
F mallettes spéciales pour instruments médicaux  
U вапоризатори на медичні потреби 100109
E vaporizers for medical purposes  
F vaporisateurs à usage médical  
U взуття ортопедичне 100051
E orthopaedic footwear / orthopedic footwear  
F chaussures orthopédiques  
U вібратори гарячого повітря на медичні потреби 100012
E hot air vibrators for medical purposes  
F vibrateurs à air chaud à usage médical  
U вібромасажери 100158
E vibromassage apparatus  
F vibromasseurs  
U вмістини на медичні потреби 100026
E basins for medical purposes  
F bassins à usage médical  
U вмістини спеціальні для медичних відходів 100216
E containers especially made for medical waste  
F récipients spéciaux pour déchets médicaux  
U вушні пінцети 100071
E ear picks  
F cure-oreilles  
U гальванічні пояси на медичні потреби 100023
E galvanic belts for medical purposes  
F bandes galvaniques à usage médical  
U гамівні сорочки 100041
E strait jackets  
F camisoles de force  
U гастроскопи 100093
E gastroscopes  
F gastroscopes  
U гемоцитометри 100095
E haemocytometers / hemocytometers  
F hémocytomètres  
U гіпогастральні пояси 100002
E hypogastric belts  
F ceintures hypogastriques  
U глюкометри 100273
E glucometers / glucose meters  
F lecteurs de glycémie / glucomètres  
U голки для голкотерапії 100199
E acupuncture needles  
F aiguilles d'acupuncture  
U голки для накладання швів 100009
E suture needles  
F aiguilles pour sutures  
U голки на медичні потреби 100008
E needles for medical purposes  
F aiguilles à usage médical  
U гребені від вошей та гнид 100229
E lice combs  
F peignes à poux / peignes anti-poux  
U грижові бандажі 100039
E trusses / hernia bandages  
F brayers [bandages herniaires] / bandages herniaires  
U губки хірургічні 100053
E surgical sponges  
F éponges chirurgicales  
U дефібрилятори 100211
E defibrillators  
F défibrillateurs  
U дзеркала стоматологічні 100078
E mirrors for dentists  
F miroirs pour dentistes  
U дзеркала хірургічні 100118
E mirrors for surgeons  
F miroirs pour chirurgiens  
U діалізатори 100212
E dialyzers  
F dialyseurs  
U дренажні трубки на медичні потреби 100081
E drainage tubes for medical purposes  
F drains à usage médical  
U екрани для рентгенівських апаратів на медичні потреби 100083
E radiology screens for medical purposes  
F écrans radiologiques à usage médical  
U електроди для медичного використання 100174
E electrodes for medical use  
F électrodes à usage médical  
U електрокардіографи 100084
E electrocardiographs  
F électrocardiographes  
U електростимулятори мозку 100235
E brain pacemakers  
F stimulateurs cérébraux  
U ендоскопічні відеокамери на медичні потреби 100231
E endoscopy cameras for medical purposes  
F caméras endoscopiques à usage médical  
U заповнювачі кісткових дефектів, що складаються з штучних матеріалів 100275
E bone void fillers comprised of artificial materials  
F produits de comblement osseux composés de matériaux artificiels  
U затискачі для сосок-пустушок 100266
E clips for dummies / clips for pacifiers  
F attache-sucettes / attache-tétines  
U затискачі хірургічні 100007
E clips, surgical  
F agrafes chirurgicales  
U затички вушні [пристрої для захисту органів слуху] 100224
E ear plugs [hearing protection devices]  
F bouchons d'oreille [dispositifs de protection auditive]  
U затички вушні для плавців 100316
E ear plugs for swimmers  
F bouchons d'oreille de natation  
U захисні пристрої від рентгенівського проміння на медичні потреби 100137
E protection devices against X-rays, for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical  
U зонди на медичні потреби 100085
E probes for medical purposes  
F sondes à usage médical  
U іграшки для задоволення сексуальних потреб 100234
E sex toys  
F jouets sexuels  
U імплантати контрацептивні 100290
E contraceptive implants  
F implants contraceptifs  
U імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток 100237
E biodegradable bone fixation implants  
F implants biodégradables pour fixation osseuse  
U інгалятори 100099
E inhalers  
F inhalateurs  
U інгалятори водневі 100257
E hydrogen inhalers  
F inhalateurs d'hydrogène  
1 - 100 з 301 записів