Клас 10

Завантажити перелік у текстовому файлі

Хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати та інструменти; протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів; терапевтичні та допоміжні пристрої, пристосовані для людей з обмеженими можливостями; апарати для масажу; апарати, пристрої та вироби для догляду за немовлятами; апарати, пристрої та вироби для сексуальної активності

1 - 25 з 301 записів
Назва товару Базовий номер
U акушерські щипці 100090
E forceps  
F forceps  
U аналізатори для ідентифікації бактерій на медичні потреби 100244
E analysers for bacterial identification for medical purposes / analyzers for bacterial identification for medical purposes  
F dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical  
U аналізатори жирових відкладень на медичні потреби 100247
E body fat monitors  
F moniteurs de graisse corporelle  
U аналізатори композиційного складу тіла на медичні потреби 100248
E body composition monitors  
F moniteurs de composition corporelle  
U анестезійні маски 100112
E anaesthetic masks  
F masques anesthésiques  
U апарати вібраційні для ліжок 100157
E bed vibrators  
F appareils vibratoires pour lits  
U апарати гарячого повітря терапевтичні 100011
E hot air therapeutic apparatus  
F appareils thérapeutiques à air chaud  
U апарати дихальні на медичні потреби 100311
E breathing apparatus for medical purposes  
F appareils pour la respiration à usage médical  
U апарати діагностичні на медичні потреби 100201
E diagnostic apparatus for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic à usage médical  
U апарати для вимірювання частоти серцевих скорочень 100232
E heart rate monitoring apparatus  
F moniteurs cardiaques  
U апарати для досліджувань ДНК та РНК на медичні потреби 100245
E apparatus for DNA and RNA testing for medical purposes  
F appareils pour tests ADN et ARN à usage médical  
U апарати для косметичного масажу 100063
E esthetic massage apparatus  
F appareils pour massages esthétiques  
U апарати для лікування акне 100228
E apparatus for acne treatment  
F appareils pour le traitement de l'acné  
U апарати для масажу 100113
E massage apparatus  
F appareils de massage  
U апарати для мікродермабразії на медичні або терапевтичні потреби 100220
E microdermabrasion apparatus for medical or therapeutic purposes  
F appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique  
U апарати для обкурювання на медичні потреби 100182
E fumigation apparatus for medical purposes  
F appareils pour fumigations à usage médical  
U апарати для променевої терапії 100134
E radiotherapy apparatus  
F appareils pour la radiothérapie  
U апарати для реабілітації функцій організму людини 100221
E body rehabilitation apparatus for medical purposes  
F appareils de rééducation physique à usage médical  
U апарати для регенерації стовбурових клітин на медичні потреби 100246
E apparatus for the regeneration of stem cells for medical purposes  
F appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical  
U апарати для тестування грудного молока на медичні потреби 100295
E apparatus for testing breast milk for medical purposes  
F appareils pour l'analyse du lait maternel à usage médical  
U апарати і устатковання для виробляння рентгенівського випромінювання на медичні потреби 100131
E apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical  
U апарати магнітно-резонансної томографії [МРТ] на медичні потреби 100258
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical  
U апарати ортопедичні для витягування на медичні потреби 100215
E traction apparatus for medical purposes  
F appareils d'extension à usage médical  
U апарати охолоджувальні медичні для лікування теплового удару 100280
E medical cooling apparatus for treating heatstroke  
F appareils de refroidissement à usage médical pour le traitement des coups de chaleur  
U апарати охолоджувальні медичні для терапевтичної гіпотермії 100281
E medical cooling apparatus for use in therapeutic hypothermia  
F appareils de refroidissement à usage médical à utiliser pour l'hypothermie thérapeutique  
1 - 25 з 301 записів