Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; гнучкі труби та шланги неметалеві

Назва товару Базовий номер
U ізоляційні лаки 170057
E insulating varnish  
F vernis isolants  
U ізоляційні масла 170052
E insulating oils  
F huiles isolantes  
U ізоляційні масла для трансформаторів 170051
E insulating oil for transformers  
F huile isolante pour transformateurs  
U ізоляційні матеріали 170023
E insulating materials  
F matières isolantes  
U ізоляційні рукавиці 170049
E insulating gloves  
F gants isolants  
U ізоляційні смуги / ізоляційні стрічки 170107
E insulating bands / insulating tapes  
F bandes isolantes / rubans isolants  
U ізоляційні тканини 170056
E insulating fabrics  
F tissus isolants  
U ізоляційні фарби 170060
E insulating paints  
F peintures isolantes  
U каучук необроблений або напівоброблений 170017
E rubber, raw or semi-worked  
F caoutchouc brut ou mi-ouvré  
U каучукові розчини 170114
E rubber solutions  
F dissolutions de caoutchouc  
U кільця гумові 170004
E rings of rubber  
F anneaux en caoutchouc  
U клапани з каучуку або вулканізованого волокна 170082
E valves of india-rubber or vulcanized fibre / valves of india-rubber or vulcanized fiber  
F valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée  
U латекс [каучук] 170064
E latex [rubber]  
F latex [caoutchouc]  
U листи з відновленої целюлози, крім призначених для обгортання 170053
E foil of regenerated cellulose, other than for wrapping / sheets of regenerated cellulose, other than for wrapping  
F feuilles de cellulose régénérée autres que pour l'emballage  
U матеріали для відновлювання протекторів шин гумові 170109
E rubber material for recapping tyres / rubber material for recapping tires  
F gomme pour le rechapage des pneus