Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; гнучкі труби та шланги неметалеві

Назва товару Базовий номер
U скловолокно органічне напівоброблене 170128
E organic glass, semi-processed  
F verre organique mi-ouvré  
U слюда необроблена або частково оброблена 170070
E mica, raw or partly processed  
F mica brut ou mi-ouvré  
U стопори віконні гумові 170120
E window stops of rubber  
F arrêts en caoutchouc pour fenêtres  
U стопори гумові 170093
E stops of rubber  
F butoirs en caoutchouc  
U стопори дверні гумові 170119
E door stops of rubber  
F arrêts en caoutchouc pour portes  
U стрічки клейкі, крім призначених на медичні, канцелярські або побутові потреби 170085
E adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes  
F rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage  
U сумки [пакети, торбини] для пакування гумові 170077
E bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging  
F sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage  
U теплоізоляційні матеріали 170016
E non-conducting materials for retaining heat  
F produits calorifuges  
U тканини із скловолокна для ізоляції 170104
E fibreglass fabrics for insulation / fiberglass fabrics for insulation  
F tissus en fibres de verre pour l'isolation  
U ущільнювальні прокладки 170043
E gaskets / joint packings  
F joints*  
U ущільнювальні прокладки для розширюваних стиків 170041
E expansion joint fillers / fillers for expansion joints  
F garnitures pour joints à expansion  
U ущільнювальні прокладки для труб 170030
E pipe gaskets / joint packings for pipes  
F joints pour conduites  
U ущільнювальні смуги для герметизації щілин 170013
E draught excluder strips / weatherstripping  
F bourrelets d'étanchéité  
U ущільнювальні сполуки для стиків 170069
E sealant compounds for joints  
F mastics pour joints  
U фільтрувальні матеріали з напівоброблених пластмасових пін 170106
E filtering materials of semi-processed foams of plastic  
F matières filtrantes en mousse plastique mi-ouvrée