Клас 17

Завантажити перелік у текстовому файлі

Необроблені та напівоброблені каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і замінники всіх цих матеріалів; формовані матеріали з пластмаси та смоли на виробничі потреби; матеріали для конопачення, ущільнювання та ізолювання; гнучкі труби та шланги неметалеві

Назва товару Базовий номер
U фільтрувальні матеріали з напівоброблених пластмасових плівок 170124
E filtering materials of semi-processed films of plastic  
F matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés  
U фітинги для гнучких труб неметалеві 170121
E fittings, not of metal, for flexible pipes  
F garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles  
U фітинги для жорстких труб неметалеві 170122
E fittings, not of metal, for rigid pipes  
F garnitures non métalliques pour tuyaux rigides  
U фітинги для трубопроводів стисненого повітря неметалеві 170086
E fittings, not of metal, for compressed air lines  
F armatures non métalliques pour conduites d'air comprimé  
U флористичні піни [напівфабрикати] 170112
E foam supports for flower arrangements [semi-finished products]  
F pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]  
U фольги для ізолювання металеві 170059
E foils of metal for insulating / metal foil for insulation  
F feuilles métalliques isolantes  
U форми з ебоніту 170100
E ebonite moulds / ebonite molds  
F moules en ébonite  
U фрикційні накладки для дисків зчеплення 170039
E clutch linings  
F garnitures d'embrayages / garnitures d'accouplements  
U хімічні суміші, що усувають протікання 170042
E chemical compositions for repairing leaks  
F compositions chimiques pour obturer les fuites  
U чорнила ізоляційні 170126
E insulating inks  
F encres isolantes  
U шайби з гуми або вулканізованого волокна 170076
E washers of rubber or vulcanized fibre / washers of rubber or vulcanized fiber  
F rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée  
U шлаковата [ізоляційна] 170061
E slag wool [insulator]  
F laine de laitier [isolant] / laine de scorie [isolant]  
U шланги брезентові 170065
E canvas hose pipes  
F tuyaux de lin  
U шланги гнучкі неметалеві 170022
E flexible hoses, not of metal  
F tuyaux flexibles non métalliques  
U шланги з текстильних матеріалів 170025
E hoses of textile material  
F tuyaux en matières textiles