Клас 22

Завантажити перелік у текстовому файлі

Троси та мотузки; сітки; намети та брезент; навіси текстильні або з синтетичних матеріалів; вітрила; мішки для перевезення та зберігання неспакованого матеріалу; прокладкові, перекладкові та набивкові матеріали, крім паперових, картонних, гумових або пластмасових; волокно текстильне необроблене та його замінники

1 - 25 з 111 записів
Назва товару Базовий номер
U апаратна вичесана вовна 220051
E carded wool  
F laine cardée  
U бавовна-сирець 220025
E raw cotton  
F coton brut  
U бавовняне клоччя 220026
E cotton tow  
F étoupe de coton  
U бавовняні відходи [пачоси] для набивання 220090
E cotton waste [flock] for padding and stuffing  
F déchets de coton [bourre]  
U бівачні мішки, що є захистками 220117
E bivouac sacks being shelters  
F grands sacs de bivouac en tant qu'abris  
U брезент 220002
E tarpaulins  
F bâches* / prélarts / toile goudronnée  
U вата для набивання та оббивання 220061
E wadding for padding and stuffing upholstery  
F ouate pour le rembourrage ou le capitonnage  
U вата для фільтрування 220060
E wadding for filtering  
F ouate à filtrer  
U верблюжа вовна 220012
E camel hair  
F poils de chameau  
U відходи шовку необроблені / відходи шовку 220016
E schappe [raw silk waste] / silk waste  
F schappe [bourre]  
U вітрила 220059
E sails  
F voiles [gréement]  
U вітрила для вітрильних лиж 220105
E sails for ski sailing  
F voiles pour ski à voile  
U вовна необроблена або оброблена 220050
E raw or treated wool  
F laine brute ou traitée  
U вовна тваринна 220065
E animal hair  
F crin* / poils d'animaux  
U вовняні пачоси 220041
E wool flock  
F flocons de laine  
U водорості морські для набивки 220074
E seaweed for stuffing  
F algues de mer pour le rembourrage  
U волокна вуглецеві для текстильного використання 220087
E carbon fibres for textile use / carbon fibers for textile use  
F fibres de carbone à usage textile  
U волокна пластмасові для текстильного використання 220092
E plastic fibres for textile use / plastic fibers for textile use  
F fibres en matières plastiques à usage textile  
U волокно з трави еспарто 220070
E esparto grass  
F fibres de spart  
U волокно кокосове 220018
E coconut fibre / coconut fiber  
F fibres de coco  
U волокно конопляне 220013
E hemp fibres / hemp fibers  
F fibres de chanvre  
U волокно рамі 220066
E ramie fibre / ramie fiber  
F fibres de ramie  
U волокно рафії 220067
E raffia  
F raphia  
U волокно текстильне 220076
E textile fibres / textile fibers  
F fibres textiles  
U волокно текстильне необроблене 220010
E raw fibrous textile  
F matières textiles fibreuses brutes  
1 - 25 з 111 записів