Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

151 - 165 з 479 записів
Назва товару Базовий номер
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель [фунгіцид] 050064
E calomel [fungicide]  
F calomel [fongicide]  
U камеді на медичні потреби 050161
E gum for medical purposes  
F gommes à usage médical  
U камфора на медичні потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія на медичні потреби 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U канабідіол на медичні потреби 050506
E cannabidiol for medical use  
F cannabidiol à usage médical  
U капсули для ліків 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U капсули з дендримерних полімерів для фармацевтичних продуктів 050487
E capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals  
F capsules en polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques  
U карболінеум [паразитицид] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U каустики на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U каустичні олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на медичні потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
151 - 165 з 479 записів