Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

91 - 105 з 479 записів
Назва товару Базовий номер
U дезодоранти для одягу і текстильних виробів 050400
E deodorants for clothing and textiles  
F désodorisants pour vêtements ou matières textiles  
U дезодоранти, крім призначених для людей або для тварин 050119
E deodorants, other than for human beings or for animals  
F désodorisants  
U дезодоратори ароматичні для туалетів 050502
E aromatic deodorizers for toilets  
F désodorisants aromatiques pour toilettes  
U дезодоратори для туалетних лотків 050501
E deodorizers for litter trays / deodorisers for litter trays  
F désodorisants pour bacs à litière  
U деревина кедрова, що використовується як репелент 050379
E cedar wood for use as an insect repellent  
F bois de cèdre anti-insectes  
U детергенти на медичні потреби 050108
E detergents for medical purposes  
F détergents [détersifs] à usage médical  
U дигіталін 050123
E digitalin  
F digitaline  
U дитячі суміші 050448
E infant formula  
F préparations alimentaires pour nourrissons  
U діагностичні препарати на ветеринарні потреби 050446
E diagnostic preparations for veterinary purposes  
F préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire  
U діагностичні препарати на медичні потреби 050330
E diagnostic preparations for medical purposes  
F préparations pour le diagnostic à usage médical  
U діастаза на медичні потреби 050366
E diastase for medical purposes  
F diastases à usage médical  
U дієтичні добавки для тварин 050419
E dietary supplements for animals  
F compléments alimentaires pour animaux  
U дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка 050425
E royal jelly dietary supplements  
F compléments alimentaires de gelée royale  
U дієтичні добавки з глюкози 050430
E glucose dietary supplements  
F compléments alimentaires de glucose  
U дієтичні добавки з квіткового пилку 050428
E pollen dietary supplements  
F compléments alimentaires de pollen  
91 - 105 з 479 записів