Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

151 - 165 з 461 записів
Назва товару Базовий номер
U кілки металеві 060078
E pegs of metal  
F chevilles métalliques  
U кільця для ключів рознімні із звичайних металів 060221
E split rings of common metal for keys  
F anneaux brisés en métaux communs pour clés  
U кільця мідні 060110
E copper rings  
F anneaux de cuivre  
U кільця насадні для держаків металеві 060172
E ferrules of metal for handles  
F viroles pour manches  
U кільця насадні металеві 060262
E ferrules of metal  
F viroles  
U кільця* металеві / кільця стопорні металеві 060038
E rings of metal* / stop collars of metal*  
F anneaux métalliques* / bagues métalliques  
U клапани для водогінних труб металеві 060359
E water-pipe valves of metal  
F clapets de conduites d'eau en métal  
U клапани дренажних труб металеві 060335
E drain traps [valves] of metal  
F clapets de tuyaux de drainage en métal  
U клапани металеві, крім частин машин 060243
E valves of metal, other than parts of machines  
F soupapes métalliques autres que parties de machines / vannes métalliques autres que parties de machines  
U клітки для диких тварин металеві 060433
E metal cages for wild animals  
F cages métalliques pour animaux sauvages  
U ключі металеві 060083
E keys of metal  
F clés métalliques  
U клямки металеві 060167
E latches of metal  
F loquets métalliques  
U кнехти швартовні металеві 060271
E mooring bollards of metal  
F pieux d'amarrage métalliques  
U кобальт необроблений 060088
E cobalt, raw  
F cobalt brut [métal]  
U ковадла 060097
E anvils  
F enclumes  
151 - 165 з 461 записів