Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

166 - 180 з 461 записів
Назва товару Базовий номер
U ковадла [перемісні] 060248
E anvils [portable]  
F tasseaux [enclumes portatives]  
U ковані вироби для вікон залізні 060106
E ironwork for windows  
F ferrures de fenêtres  
U ковані вироби для дверей залізні 060347
E ironwork for doors  
F ferrures de portes  
U ковзанки [конструкції] металеві 060203
E skating rinks [structures] of metal  
F patinoires [constructions] métalliques  
U ковпаки на димарі металеві 060331
E chimney pots of metal  
F mitres de cheminées métalliques  
U ковпачки для пляшок металеві 060299
E bottle caps of metal  
F capsules de bouteilles métalliques  
U кокілі [ливарні] 060096
E chill-moulds [foundry] / chill-molds [foundry]  
F coquilles [fonderie]  
U колектори для трубопроводів металеві 060420
E manifolds of metal for pipelines  
F manifolds métalliques pour canalisations  
U коліна для труб металеві 060099
E elbows of metal for pipes  
F coudes métalliques pour tuyaux  
U коліщата для ліжок металеві 060166
E bed casters of metal  
F roulettes de lits métalliques  
U коліщата для меблів металеві 060187
E furniture casters of metal  
F roulettes de meubles métalliques  
U колони будівельні металеві 060090
E pillars of metal for building  
F piliers métalliques pour la construction  
U конструкції будівельні металеві 060339
E buildings of metal  
F constructions métalliques  
U конструкції будівельні перемісні металеві 060170
E buildings, transportable, of metal  
F constructions transportables métalliques  
U конструкції будівельні сталеві 060266
E steel buildings  
F constructions en acier  
166 - 180 з 461 записів