Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

Назва товару Базовий номер
U ванни пташині [конструкції] металеві 060280
E bird baths [structures] of metal  
F baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques  
U вантажні піддони металеві 060325
E loading pallets of metal  
F palettes [plateaux] de chargement métalliques / plateaux [palettes] de chargement métalliques  
U вивіски металеві 060370
E signboards of metal  
F enseignes en métal  
U вироби дрібні* металеві 060227
E ironmongery* / hardware* of metal, small  
F quincaillerie métallique*  
U вікна металеві 060346
E windows of metal  
F fenêtres métalliques  
U вікна стулкові металеві 060499
E casement windows of metal  
F fenêtres métalliques à battants  
U віконниці металеві 060197
E shutters of metal  
F volets métalliques  
U вішалки для сумок металеві 060463
E bag hangers of metal  
F accroche-sacs métalliques  
U вмістини для дренажу олій та масел металеві 060479
E oil drainage containers of metal  
F bacs métalliques à vidange d'huile  
U вмістини для зберігання кислот металеві 060065
E containers of metal for storing acids  
F récipients métalliques pour acides  
U вмістини для пакування металеві 060231
E packaging containers of metal  
F récipients d'emballage en métal  
U вмістини для скрапленого палива металеві 060338
E containers of metal for liquid fuel  
F récipients métalliques pour combustibles liquides  
U вмістини для стисненого газу або скрапленого повітря металеві 060112
E containers of metal for compressed gas or liquid air  
F récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide  
U вмістища металеві / резервуари металеві 060232
E tanks of metal / reservoirs of metal  
F réservoirs en métal  
U вогнетривкі конструкційні матеріали металеві 060435
E refractory construction materials of metal  
F matériaux de construction réfractaires métalliques