Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

451 - 461 з 461 записів
Назва товару Базовий номер
U шпінгалети віконні металеві 060454
E sash fasteners of metal for windows  
F loqueteaux métalliques pour fenêtres  
U шпінгалети дверні металеві 060455
E door fasteners of metal  
F éléments de fermeture métalliques pour portes  
U шпінгалети для віконних рам 060104
E window casement bolts  
F crémones  
U шплінти металеві 060082
E cotter pins of metal  
F clavettes métalliques  
U шпори 060122
E spurs  
F éperons  
U шпунтові палі металеві 060188
E sheet piles of metal / pilings of metal  
F palplanches métalliques  
U штифти [металеві вироби] 060141
E pins [metal hardware]  
F fiches [articles de quincaillerie métalliques]  
U штифти для взуття металеві 060471
E shoe dowels of metal  
F bonbouts de cordonnerie métalliques  
U щогли металеві 060023
E masts of metal  
F mâts [poteaux] métalliques  
U щогли сталеві 060006
E steel masts  
F mâts en acier  
U ящики для зберігання грошей [металеві або неметалеві] 060029
E cashboxes [metal or non-metal]  
F caisses à monnaie [métalliques ou non métalliques]  
451 - 461 з 461 записів