Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

76 - 90 з 464 записів
Назва товару Базовий номер
U димові труби металеві 060414
E chimney shafts of metal  
F tuyaux de cheminées métalliques  
U диспенсери для видавання квитків людям, що стоять у черзі, металеві 060496
E queue ticket dispensers of metal  
F distributeurs métalliques de tickets pour la gestion de files d’attente  
U диспенсери для мішків для собачих відходів металеві 060452
E dispensers of metal for dog waste bags  
F distributeurs métalliques de sacs pour déjections canines  
U диспенсери рушників металеві 060358
E towel dispensers of metal  
F distributeurs métalliques de serviettes  
U диспенсери туалетного паперу металеві 060498
E toilet paper dispensers of metal  
F distributeurs métalliques de papier hygiénique  
U дошки для плаваючої підлоги металеві 060495
E floating floor boards of metal  
F lames de plancher flottant métalliques  
U драбини металеві 060361
E ladders of metal  
F échelles métalliques  
U дренажні труби металеві 060114
E drain pipes of metal  
F tuyaux de drainage métalliques  
U дріт алюмінієвий 060019
E aluminium wire  
F fils d'aluminium  
U дріт залізний 060132
E iron wire  
F fil de fer  
U дріт із звичайних металів 060108
E wire of common metal  
F fils métalliques  
U дріт із сплавів звичайних металів, крім плавкого дроту 060268
E wire of common metal alloys, except fuse wire  
F fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles  
U дріт колючий 060041
E barbed wire  
F fil de fer barbelé  
U дріт металевий для паяння 060242
E soldering wire of metal  
F fils à souder en métal  
U дріт неізольований мідний 060353
E copper wire, not insulated  
F fils de cuivre non isolés  
76 - 90 з 464 записів