Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

121 - 135 з 464 записів
Назва товару Базовий номер
U затискачі для коліс [башмаки для блокування] 060426
E wheel clamps [boots]  
F sabots de Denver  
U затискачі для пакетів металеві 060469
E clips of metal for sealing bags  
F pinces métalliques pour la fermeture de sacs  
U затискачі металеві [скоби] 060102
E cramps of metal [crampons] / crampons of metal [cramps]  
F crampons métalliques  
U захисні огорожі для дерев металеві 060028
E tree protectors of metal  
F protections d'arbres métalliques  
U захищені ящики для зберігання грошей 060066
E safety cashboxes  
F cassettes de sûreté  
U з'єднувальні деталі для труб металеві 060229
E junctions of metal for pipes  
F raccords métalliques pour tuyaux  
U з'єднувачі для ланцюгів металеві 060073
E couplings of metal for chains  
F raccords pour chaînes  
U з'єднувачі для тросів неелектричні металеві 060059
E cable joints of metal, non-electric / cable linkages of metal, non-electric  
F raccords métalliques de câbles non électriques  
U з'єднувачі для тягових пасів металеві 060012
E machine belt fasteners of metal  
F agrafes de courroies de machines métalliques  
U зливки звичайних металів 060164
E ingots of common metal  
F lingots de métaux communs  
U знаки дорожні несвітні та немеханічні металеві 060228
E road signs, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques  
U знаки несвітні та немеханічні металеві 060235
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique  
U золотий припій 060417
E gold solder  
F soudure d'or  
U ідентифікаційні таблички металеві / таблички з іменами металеві 060399
E nameplates of metal / identity plates of metal  
F plaques d'identité métalliques  
U індій 060154
E indium  
F indium  
121 - 135 з 464 записів