Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи

1 - 50 з 464 записів
Назва товару Базовий номер
U альтанки [конструкції] металеві 060436
E arbours [structures] of metal  
F tonnelles [constructions] métalliques  
U алюміній 060017
E aluminium  
F aluminium  
U анкери* 060273
E anchors*  
F ancres*  
U анкерні плити 060020
E anchor plates / tie plates  
F plaques d'ancrage  
U антифрикційний метал 060027
E anti-friction metal  
F métal antifriction  
U бакени несвітні металеві 060282
E beacons of metal, non-luminous  
F balises métalliques, non lumineuses  
U баки смиттєві металеві, крім призначених для медичного використання 060488
E waste dumpsters of metal, other than for medical use  
F bennes à ordures en métal, autres qu'à usage médical  
U балки металеві / бруси металеві 060224
E beams of metal / girders of metal  
F poutres métalliques  
U балони [вмістини] для стисненого газу або скрапленого повітря металеві 060050
E bottles [containers] of metal for compressed gas or liquid air  
F bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide  
U балюстради металеві 060457
E balustrades of metal  
F balustrades métalliques  
U банки консервні жерстяні 060093
E preserve tins / tin cans  
F boîtes à conserves métalliques  
U бар'єри дорожні металеві 060397
E crash barriers of metal for roads  
F glissières de sécurité métalliques pour routes  
U барила металеві 060287
E barrels of metal  
F tonneaux métalliques / barils métalliques  
U басейни для плавання [конструкції] металеві 060290
E swimming pools [structures] of metal  
F piscines [constructions] métalliques  
U берилій 060043
E beryllium [glucinium] / glucinium [beryllium]  
F béryllium [glucinium] / glucinium [béryllium]  
U бирки клейкі для сумок металеві 060494
E adhesive tags of metal for bags  
F étiquettes adhésives en métal pour sacs  
U бирки пришивні для одягу металеві 060493
E sew-on tags of metal for clothing  
F étiquettes à coudre métalliques pour vêtements  
U білий метал 060046
E white metal  
F métal blanc  
U блюми [металургія] 060168
E blooms [metallurgy]  
F loupes [métallurgie]  
U болти з вушком / гвинти з кільцем 060143
E eye bolts / screw rings  
F tire-fond  
U болти металеві 060049
E bolts of metal  
F boulons métalliques  
U бочки металеві 060289
E casks of metal  
F barriques métalliques  
U браслети ідентифікаційні металеві 060051
E identification bracelets of metal  
F bracelets d'identification métalliques  
U бронза 060018
E bronze  
F bronze  
U броньовані двері металеві 060450
E armoured doors of metal / armored doors of metal  
F portes blindées métalliques  
U броньові покриття металеві 060047
E armour-plating of metal / armor-plating of metal  
F blindages métalliques  
U будинки збірні [підготовлені до монтажу] металеві 060439
E prefabricated houses [ready-to-assemble] of metal  
F maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques  
U буї швартовні металеві 060412
E mooring buoys of metal  
F bouées de corps-morts en métal [amarrage]  
U бункери немеханічні металеві 060418
E hoppers of metal, non-mechanical  
F trémies métalliques non mécaniques  
U ванадій 060259
E vanadium  
F vanadium  
U ванни пташині [конструкції] металеві 060280
E bird baths [structures] of metal  
F baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques  
U вантажні піддони металеві 060325
E loading pallets of metal  
F palettes [plateaux] de chargement métalliques / plateaux [palettes] de chargement métalliques  
U вивіски металеві 060370
E signboards of metal  
F enseignes en métal  
U вироби дрібні* металеві 060227
E ironmongery* / hardware* of metal, small  
F quincaillerie métallique*  
U вікна металеві 060346
E windows of metal  
F fenêtres métalliques  
U вікна стулкові металеві 060499
E casement windows of metal  
F fenêtres métalliques à battants  
U віконниці металеві 060197
E shutters of metal  
F volets métalliques  
U вішалки для сумок металеві 060463
E bag hangers of metal  
F accroche-sacs métalliques  
U вмістини для дренажу олій та масел металеві 060479
E oil drainage containers of metal  
F bacs métalliques à vidange d'huile  
U вмістини для зберігання кислот металеві 060065
E containers of metal for storing acids  
F récipients métalliques pour acides  
U вмістини для пакування металеві 060231
E packaging containers of metal  
F récipients d'emballage en métal  
U вмістини для скрапленого палива металеві 060338
E containers of metal for liquid fuel  
F récipients métalliques pour combustibles liquides  
U вмістини для стисненого газу або скрапленого повітря металеві 060112
E containers of metal for compressed gas or liquid air  
F récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide  
U вмістища металеві / резервуари металеві 060232
E tanks of metal / reservoirs of metal  
F réservoirs en métal  
U вогнетривкі конструкційні матеріали металеві 060435
E refractory construction materials of metal  
F matériaux de construction réfractaires métalliques  
U водогінні труби металеві 060091
E water-pipes of metal  
F conduites d'eau métalliques  
U водостічні жолоби для покрівель металеві 060332
E roof gutters of metal  
F chéneaux métalliques / gouttières métalliques  
U водостічні труби металеві 060356
E gutter pipes of metal  
F tuyaux de descente métalliques  
U вольєри пташині [конструкції] металеві 060263
E aviaries [structures] of metal  
F volières [constructions] métalliques  
U вольфрам 060257
E tungsten  
F tungstène / wolfram  
1 - 50 з 464 записів