Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U апарати звукопередавальні 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U апарати і інструменти хімічні 090549
E chemistry apparatus and instruments  
F appareils et instruments de chimie  
U апарати і машини для зондування 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U апарати і спорядження рятувальні 090295
E life-saving apparatus and equipment  
F appareils et équipements de secours / appareils et équipements de sauvetage  
U апарати і устатковання, що виробляють рентгенівське випромінювання, крім призначених на медичні потреби 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати касові 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U апарати магнітно-резонансної томографії [МРТ], крім призначених на медичні потреби 090808
E magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes  
F appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage médical  
U апарати навчальні аудіовізуальні 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U апарати проєкційні 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U апарати радіологічні на промислові потреби 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U апарати регулівні електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U апарати рентгенівські, крім призначених на медичні потреби 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U апарати світлокопіювальні 090106
E blueprint apparatus  
F appareils pour photocalques  
U апарати сигнальні морські 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U апарати системи глобального позиціонування [GPS] 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]