Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U апарати стереоскопічні 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U апарати та інструменти геодезичні 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U апарати та інструменти для зважування 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U апарати та інструменти морські 090356
E nautical apparatus and instruments  
F appareils et instruments nautiques  
U апарати та інструменти оптичні 090370
E optical apparatus and instruments  
F appareils et instruments optiques  
U апарати та інструменти фізичні 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U апарати телефонні 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U апарати факсимільні 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U апарати фотокопіювальні [фотографічні, електростатичні, теплові] 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U апаратура високочастотна 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками електродинамічна 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U апаратура для дистанційного керування сигналами електродинамічна 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U апаратура для спостережень, крім призначеної на медичні потреби 090151
E monitoring apparatus, other than for medical purposes  
F appareils de surveillance autres qu'à usage médical  
U апаратура навчальна 090440
E teaching apparatus  
F appareils d'enseignement / appareils scolaires