Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню

1 - 100 з 841 записів
Назва товару Базовий номер
3D-окуляри 090726
3D-сканери 090856
автовідповідачі телефонні 090629
автомати музичні, що приводяться в дію монетами 090062
автоматичні вимикачі 090191
автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
адаптери електричні 090730
аерометри 090020
азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
азбестові щити для пожежників 090689
акселерометри 090729
актинометри 090018
акумулятори для електронних сигарет 090780
акумулятори електричні 090361
акустичні пристрої зв'язку 090593
алідади 090028
алкометри [пристрої для виявлення наявності алкоголю] 090890
альтиметри 090033
амбушури для наголовних навушників 090818
амперметри 090036
аналізатори розміру наночастинок 090817
анемометри 090039
аноди 090043
анодні батареї 090044
антени 090045
антикатоди 090507
апарати дистиляційні на наукові потреби 090564
апарати дифракційні [мікроскопія] 090189
апарати дихальні для підводного плавання 090355
апарати дихальні, крім призначених на медичні потреби 090431
апарати діагностичні, крім призначених на медичні потреби 090633
апарати для гасіння вогню 090750
апарати для генерування газу на калібрувальні потреби 090872
апарати для дистанційного запалювання електричні 090030
апарати для дистанційного керування* 090470
апарати для монтування кіноплівок 090124
апарати для обробляння інформації 090306
апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
апарати для різання кіноплівки 090262
апарати для сушіння фотографій 090282
апарати для тестування грудного молока, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 090873
апарати для ферментації для лабораторного використання 090253
апарати електричні комутаційні 090163
апарати електролізу для лабораторного використання 090871
апарати звукозаписувальні 090451
апарати звукопередавальні 090450
апарати і інструменти хімічні 090549
апарати і машини для зондування 090453
апарати і спорядження рятувальні 090295
апарати і устатковання, що виробляють рентгенівське випромінювання, крім призначених на медичні потреби 090420
апарати касові 090525
апарати магнітно-резонансної томографії [МРТ], крім призначених на медичні потреби 090808
апарати навчальні аудіовізуальні 090061
апарати проєкційні 090411
апарати радіологічні на промислові потреби 090418
апарати регулівні електричні 090150
апарати рентгенівські, крім призначених на медичні потреби 090425
апарати світлокопіювальні 090106
апарати сигнальні морські 090357
апарати системи глобального позиціонування [GPS] 090701
апарати стереоскопічні 090461
апарати та інструменти геодезичні 090280
апарати та інструменти для зважування 090388
апарати та інструменти морські 090356
апарати та інструменти оптичні 090370
апарати та інструменти фізичні 090395
апарати телефонні 090423
апарати факсимільні 090600
апарати фотокопіювальні [фотографічні, електростатичні, теплові] 090154
апаратура високочастотна 090267
апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби 090249
апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками електродинамічна 090022
апаратура для дистанційного керування сигналами електродинамічна 090447
апаратура для спостережень, крім призначеної на медичні потреби 090151
апаратура навчальна 090440
апаратура попереджальна протикрадіжна 090511
апертометри [оптика] 090050
ареометри для кислот 090387
ареометри для кислот акумуляторні 090010
астрономічні прилади та інструменти 090384
аудіо-, відеоприймачі 090289
аудіоінтерфейси 090769
бакени світні 090513
балансувальні прилади 090237
баласти до освітлювальних пристроїв 090672
банки акумуляторів електричних 090008
банкомати 090686
барометри 090079
батареї електричні 090360
батареї електричні для транспортних засобів / акумулятори електричні для транспортних засобів 090007
батареї системи запалювання 090031
бездротові телефони 090661
безміни [ваги] 090433
бетатрони 090085
біноклі 090475
біореактори для культивування клітин для наукових досліджень 090880
біореактори для лабораторного використання 090879
біочипи 090774
бланки біометричних ідентифікаційних карток 090845
бланки біометричних паспортів 090844
1 - 100 з 841 записів