Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U прокат фотокопіювальних машин 350083
E rental of photocopying machines  
F location de photocopieurs  
U психологічне тестування для відбирання персоналу 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising  
F publicité radiophonique  
U реєстрування письмових повідомлень та даних 350133
E registration of written communications and data  
F enregistrement de données et de communications écrites  
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicité  
U рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U рекламування зовнішнє 350152
E outdoor advertising  
F publicité extérieure  
U рекламування поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicité par correspondance  
U рекламування пряме поштове 350024
E direct mail advertising  
F services de publipostage  
U рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн 350084
E online advertising on a computer network  
F publicité en ligne sur un réseau informatique  
U роботи машинописні 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U розклеювання рекламних плакатів 350003
E bill-posting  
F affichage publicitaire  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'échantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion de matériel publicitaire