Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

166 - 170 з 170 записів
Назва послуги Базовий номер
U текстове записування інформації [офісні роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising  
F publicité télévisée  
U телемаркетингові послуги 350107
E telemarketing services  
F services de télémarketing  
U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
U фахове консультування щодо підприємницької діяльності 350062
E professional business consultancy  
F consultation professionnelle d'affaires  
166 - 170 з 170 записів