Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів 350167
E business intermediary services relating to the matching of various professionals with clients  
F services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients  
U послуги рекламних агентств 350047
E advertising agency services / publicity agency services  
F services d'agences de publicité  
U послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших 350178
E advertising services to create brand identity for others  
F services publicitaires pour créer une identité de marque pour des tiers  
U послуги секретарів 350072
E secretarial services  
F services de secrétariat  
U послуги телефонних комутаторів 350162
E telephone switchboard services  
F services de standard téléphonique  
U послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів 350186
E business partnership search  
F recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales  
U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
E public relations  
F relations publiques  
U послуги щодо комерційного лобіювання 350159
E commercial lobbying services  
F services de lobbying commercial  
U послуги щодо комерційного посередництва 350114
E commercial intermediation services  
F services d'intermédiation commerciale  
U послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350148
E wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн 350145
E online retail services for downloadable digital music  
F services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн 350146
E online retail services for downloadable ring tones  
F services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables  
U послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн 350147
E online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies  
F services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés  
U послуги щодо роздрібного продажу одягу віртуального завантажного в режимі онлайн 350183
E online retail services for downloadable virtual clothing  
F services de vente au détail en ligne de vêtements virtuels téléchargeables  
U послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями 350153
E retail services for works of art provided by art galleries  
F services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art