Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; послуги з нерухомим майном

1 - 25 з 108 записів
Назва послуги Базовий номер
U адміністрування фінансових справ 360133
E administration of financial affairs  
F administration des affaires financières  
U актуарні послуги 360003
E actuarial services  
F services actuariels  
U аналізування фінансове 360046
E financial analysis  
F analyse financière  
U банківські послуги 360013
E banking  
F services bancaires  
U брокерські послуги на фондовому ринку 360110
E stock brokerage services  
F courtage de valeurs boursières  
U брокерські послуги щодо акцій та облігацій 360116
E stocks and bonds brokerage  
F courtage d'actions et d'obligations  
U брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів 360104
E brokerage of carbon credits  
F courtage de crédits de carbone  
U брокерські послуги щодо нерухомого майна 360008
E real estate brokerage  
F courtage en biens immobiliers  
U брокерські послуги щодо страхування 360010
E insurance brokerage  
F courtage en assurances  
U брокерські послуги щодо цінних паперів 360043
E securities brokerage  
F courtage de valeurs mobilières  
U брокерські послуги* 360005
E brokerage*  
F courtage*  
U визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання] 360103
E repair costs evaluation [financial appraisal]  
F estimations financières des coûts de réparation  
U випускання дорожніх чеків 360020
E issuance of travellers' cheques / issuance of travelers' checks  
F émission de chèques de voyage  
U випускання кредитних карток 360068
E issuance of credit cards  
F émission de cartes de crédit  
U випускання передоплатних ваучерів 360065
E issuance of prepaid vouchers  
F émission de bons de valeur  
U випускання передоплатних подарункових карток 360138
E issuance of prepaid gift cards  
F émission de cartes-cadeaux prépayées  
U випускання подарункових сертифікатів 360131
E issuance of gift certificates  
F émission de chèques-cadeaux  
U вкладання коштів 360115
E investment of funds  
F placement de fonds  
U влаштовування фінансування для об'єктів будівництва 360112
E arranging finance for construction projects  
F organisation du financement de projets de construction  
U готування цінової інформації для оцінювання витрат 360126
E preparation of quotes for cost estimation purposes  
F services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts  
U дистанційне банківське обслуговування 360072
E online banking  
F services bancaires en ligne  
U довірче керування фінансовими активами 360028
E trusteeship / fiduciary  
F services fiduciaires  
U дорадчі послуги щодо заборгованості 360111
E debt advisory services  
F conseils en matière d'endettement  
U електронне переказування коштів 360058
E electronic funds transfer  
F transfert électronique de fonds  
U забезпечування страховою інформацією 360060
E providing insurance information  
F mise à disposition d'informations en matière d'assurances  
1 - 25 з 108 записів