Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U технічне обслуговування підйомників [ліфтів] за допомогою систем дистанційного моніторингу 370157
E maintenance of elevators [lifts] via remote monitoring systems  
F entretien d'ascenseurs par le biais de systèmes de télésurveillance  
U технічне обслуговування транспортних засобів 370085
E vehicle maintenance  
F entretien de véhicules  
U трубопровідні слюсарно-технічні роботи 370071
E plumbing  
F travaux de plomberie  
U тюнінг кузовів автомобілів 370154
E tuning of bodies for automobiles  
F personnalisation de carrosseries d'automobiles  
U укладання штучних газонних покривів 370158
E laying of artificial turf  
F pose de gazon artificiel  
U усування завад в електричному устаткованні 370117
E interference suppression in electrical apparatus  
F déparasitage d'installations électriques  
U фарбування або ремонтування знаків 370040
E painting or repair of signs  
F peinture ou réparation d'enseignes  
U чищення будівель [внутрішнє] 370009
E cleaning of buildings [interior]  
F nettoyage de bâtiments [ménage]  
U чищення будівель [зовнішніх поверхонь] 370112
E cleaning of buildings [exterior surface]  
F nettoyage d'édifices [surface extérieure]  
U чищення вікон 370045
E window cleaning  
F nettoyage de fenêtres / nettoyage de vitres  
U чищення і ремонтування бойлерів 370011
E boiler cleaning and repair  
F nettoyage et réparation de chaudières / nettoyage et réparation de boilers  
U чищення одягу 370050
E cleaning of clothing  
F nettoyage d'habits / nettoyage de vêtements  
U чищення пелюшок 370102
E diaper cleaning  
F nettoyage de couches [lingerie]  
U чищення пемзою 370069
E pumicing  
F ponçage à la poudre de pierre ponce  
U чищення піском 370110
E sanding  
F ponçage au papier abrasif