Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів 370018
E strong-room maintenance and repair  
F entretien et réparation de chambres fortes  
U технічне обслуговування і ремонтування літаків 370008
E airplane maintenance and repair  
F entretien et réparation d'avions  
U технічне обслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів 370006
E motor vehicle maintenance and repair  
F entretien et réparation de véhicules à moteur  
U технічне обслуговування і ремонтування пальників 370012
E burner maintenance and repair  
F entretien et réparation de brûleurs  
U технічне обслуговування і ремонтування сейфів 370027
E safe maintenance and repair  
F entretien et réparation de coffres-forts  
U технічне обслуговування меблів 370001
E furniture maintenance  
F entretien de mobilier  
U технічне обслуговування пасажирських ліфтів за допомогою систем дистанційного моніторингу / технічне обслуговування пасажирських підіймачів за допомогою систем дистанційного моніторингу 370157
E maintenance of passenger lifts via remote monitoring systems / maintenance of passenger elevators via remote monitoring systems  
F entretien d'ascenseurs par le biais de systèmes de télésurveillance  
U технічне обслуговування транспортних засобів 370085
E vehicle maintenance  
F entretien de véhicules  
U тюнінг кузовів автомобілів 370154
E tuning of bodies for automobiles  
F personnalisation de carrosseries d'automobiles  
U укладання штучних газонних покривів 370158
E laying of artificial turf  
F pose de gazon artificiel  
U усування завад в електричному устаткованні 370117
E interference suppression in electrical apparatus  
F déparasitage d'installations électriques  
U фарбування або ремонтування знаків 370040
E painting or repair of signs  
F peinture ou réparation d'enseignes  
U чищення будівель [внутрішнє] 370009
E cleaning of buildings [interior]  
F nettoyage de bâtiments [ménage]  
U чищення будівель [зовнішніх поверхонь] 370112
E cleaning of buildings [exterior surface]  
F nettoyage d'édifices [surface extérieure]  
U чищення вікон 370045
E window cleaning  
F nettoyage de fenêtres / nettoyage de vitres