Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U герметизація будівель / гідроізолювання [будівництво] 370042
E building sealing / damp-proofing [building]  
F services d'étanchéité [construction]  
U гостріння ножів 370106
E knife sharpening  
F aiguisage de couteaux  
U дезінфікування 370038
E disinfecting  
F désinfection  
U дезінфікування оббивки меблів 370166
E sanitizing of upholstery / sanitising of upholstery  
F assainissement de capitonnages  
U дезінфікування хірургічних інструментів 370167
E disinfecting of surgical instruments  
F désinfection d’instruments chirurgicaux  
U дезодорування оббивки меблів 370163
E deodorizing of upholstery / deodorising of upholstery  
F services de désodorisation de capitonnages  
U добування копалин 370107
E mining extraction  
F extraction minière  
U доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри 370034
E leather care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et réparation du cuir  
U доглядання, чищення і ремонтування хутра 370048
E fur care, cleaning and repair  
F entretien, nettoyage et réparation des fourrures  
U забезпечування інформацією щодо ремонтування 370105
E providing information relating to repairs  
F mise à disposition d'informations en matière de réparation  
U забезпечування інформацією щодо споруджування 370104
E providing construction information  
F mise à disposition d'informations en matière de construction  
U заряджання батарей транспортних засобів 370137
E vehicle battery charging  
F recharge de batteries de véhicule  
U заряджання електричних транспортних засобів 370151
E charging of electric vehicles  
F recharge de véhicules électriques  
U змащування транспортних засобів 370049
E vehicle greasing / vehicle lubrication  
F graissage de véhicules  
U знесення будівель 370036
E demolition of buildings  
F démolition d'édifices