Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U ізолювання будівель 370054
E building insulating  
F services d'isolation [construction]  
U клепання 370081
E riveting  
F rivetage  
U консультування з інформаційних технологій щодо встановлювання, технічного обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення 370168
E information technology consultancy relating to installation, maintenance and repair of computer hardware  
F conseils en technologies de l'information relatifs à l'installation, l'entretien et la réparation de matériel informatique  
U консультування щодо споруджування 370131
E construction consultancy  
F conseils en construction  
U лакування 370086
E varnishing  
F travaux de vernissage  
U миття транспортних засобів 370055
E vehicle washing  
F lavage de véhicules  
U мурування кам'яне 370059
E masonry  
F maçonnerie  
U мурування цегляне 370101
E bricklaying  
F pose de briques [maçonnerie]  
U наглядання за споруджуванням будівель 370031
E building construction supervision  
F supervision [direction] de travaux de construction  
U настроювання музичних інструментів 370139
E tuning of musical instruments  
F accordage d'instruments de musique  
U оббивання меблів 370067
E upholstering  
F rembourrage de meubles  
U обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування] 370083
E vehicle service stations [refuelling and maintenance]  
F stations-service [remplissage en carburant et entretien]  
U опромінювання медичних інструментів 370164
E irradiation of medical instruments  
F irradiation d'instruments médicaux  
U очищання димоходів 370026
E chimney sweeping  
F ramonage de cheminées  
U перезаправляння балонів газових, що використовуються для виготовляння газованих напоїв 370170
E refilling of gas cylinders used for making carbonated beverages  
F recharge de bonbonnes de gaz utilisées pour la fabrication de boissons gazéifiées / recharge de bonbonnes de gaz utilisées pour la fabrication de boissons avec adjonction de gaz carbonique