Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U перезаправляння тонер-картриджів 370130
E refilling of toner cartridges  
F services de recharge de cartouches de toner  
U перезаправляння чорнильних картриджів 370150
E refilling of ink cartridges  
F services de recharge de cartouches d'encre  
U підводне ремонтування 370111
E underwater repair  
F réparation sous-marine  
U підводне споруджування 370030
E underwater construction  
F construction sous-marine  
U повторне лудіння 370080
E re-tinning  
F rétamage  
U покрівельні послуги 370122
E roofing services  
F travaux de couverture de toits  
U полірування транспортних засобів 370072
E vehicle polishing  
F polissage de véhicules  
U поновлювання одягу 370022
E renovation of clothing  
F rénovation de vêtements  
U послуги електриків 370147
E services of electricians  
F services d'électriciens  
U послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 370143
E pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
F services de lutte contre les nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
U послуги з гідравлічного розриву пластів 370142
E hydraulic fracturing services / fracking services  
F services de fracturation hydraulique  
U послуги з монтажу збірних будинків 370173
E assembly of prefabricated houses  
F montage de maisons préfabriquées  
U послуги з монтажу та встановлювання меблів 370161
E assembly services relating to the installation of furniture  
F services de montage relatifs à l'installation de meubles  
U послуги з ремонтування та догляду за взуттям 370025
E shoe maintenance and repair  
F entretien et réparation de chaussures  
U послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки 370089
E vehicle breakdown repair services  
F services de réparation en cas de pannes de véhicules