Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

76 - 90 з 156 записів
Назва послуги Базовий номер
U послуги з ремонтування ювелірних виробів 370171
E jewellery repair services / jewelry repair services  
F services de réparation d'articles de bijouterie  
U послуги з розробляння кар'єрів 370108
E quarrying services  
F exploitation de carrières  
U послуги з утримування будинків [послуги з прибирання] 370152
E housekeeping services [cleaning services]  
F services ménagers [services de nettoyage]  
U послуги зі споруджування та встановлювання малих архітектурних форм 370159
E hardscaping services  
F services d'aménagement paysager avec des matériaux inertes  
U послуги зі створювання штучного снігового покриву 370123
E artificial snow-making services  
F services d'enneigement artificiel  
U послуги із заряджання акумуляторів стільникових телефонів 370153
E cell phone battery charging services  
F services de recharge de batteries pour téléphones cellulaires  
U послуги столярні [ремонтування дерев'яних виробів] 370162
E joinery services [repair of woodwork]  
F services de menuiserie [réparation d’ouvrages en bois]  
U прання 370057
E washing  
F lessivage  
U прання білизни 370056
E washing of linen  
F lavage du linge  
U прання білизни в пральнях 370010
E laundering  
F blanchissage du linge  
U прасування білизни 370079
E linen ironing  
F repassage du linge  
U пресування одягу 370062
E pressing of clothing  
F pressage de vêtements  
U прибирання вулиць 370124
E street cleaning  
F nettoyage de routes  
U прибирання снігу 370149
E snow removal  
F déneigement  
U проведення комунікацій на об'єкти будівництва 370146
E installation of utilities in construction sites  
F viabilisation de terrains  
76 - 90 з 156 записів