Клас 37

Завантажити перелік у текстовому файлі

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу

Назва послуги Базовий номер
U роботи будівельні у суднобудуванні 370021
E shipbuilding  
F construction navale  
U роботи малярні внутрішні і зовнішні 370068
E painting, interior and exterior  
F travaux de peinture intérieure et extérieure  
U роботи слюсарно-технічні трубопровідні 370071
E plumbing  
F travaux de plomberie  
U роботи шпалерні 370064
E paper hanging / wallpapering  
F pose de papiers peints / travaux de tapissiers  
U роботи штукатурні 370070
E plastering  
F travaux de plâtrerie  
U розбирання зруйнованих об'єктів, крім призначених для археології 370156
E excavation of ruins, other than for archaeology  
F fouilles de ruines, autres qu'à des fins archéologiques  
U споруджування заводів, фабрик 370052
E factory construction  
F construction d'usines  
U споруджування і ремонтування складів 370041
E warehouse construction and repair  
F installation et réparation d'entrepôts  
U споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 370063
E pipeline construction and maintenance  
F construction et entretien de pipelines  
U споруджування портів 370074
E harbour construction  
F construction de ports  
U споруджування* 370029
E construction*  
F construction*  
U стерилізування медичних інструментів 370141
E sterilization of medical instruments / sterilisation of medical instruments  
F stérilisation d'instruments médicaux  
U сухе чищення 370103
E dry cleaning  
F nettoyage à sec  
U теслярські послуги 370132
E carpentry services  
F services de charpenterie  
U технічне обслуговування басейнів 370129
E swimming-pool maintenance  
F entretien de piscines